birbank biznes

Əməkhaqqı


Əsas və əlavə iş yerində əməkhaqqıdan tutulmaların hesablanması qaydası


Daha yüngül işə keçirilmə zamanı əməkhaqqının ödənilməsi qaydası


Əməkhaqqından tutulmaların aparılması qaydası


2024-cü il üçün əməkhaqqıdan hansı tutulmalar olacaq?


Əməkhaqqı və kompensasiyalardan vergilər necə hesablanır?


Minimum əməkhaqqı, yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı məbləğlərinin illər üzrə artım tempi


İşəmuzd və vaxtamuzd əməkhaqqının hesablanması qaydası


Son 5 il üzrə əməkhaqqı və ondan tutulmalar necə dəyişib?


Əməkhaqqı fondundan tutulmalar – 2020-ci ildən sonra nələr dəyişdi?


12 təqvim ayından az işləyib məzuniyyətə çıxan işçinin orta aylıq əməkhaqqısının hesablanması


Əməkhaqqının tərkib hissələri barədə təlimat. Hansı hallarda əməkhaqqına əlavələr edilməlidir?


2023-cü il üçün əməkhaqqı cədvəli – əməkhaqqıdan tutulmalar necə hesablanacaq?


Əməkhaqqıdan tutulan icbari tibbi sığorta necə hesablanır?


İşçinin işdən kənar edilməsi zamanı əməkhaqqının ödənilməsi


Müharibə veteranlarının əməkhaqlarından sığorta haqları necə tutulur?


2023-cü il üçün əməkhaqqı fondundan işəgötürənin öhdəliklərinin hesablanması qaydası


Əməkhaqqının 2023-cü il üçün hesablanması qaydası


Yaşayış minimumu, ehtiyac meyarı və minimum əməkhaqqı 2023-cü ilədək


Əmək və məzuniyyət haqqının ümumi məbləği 2.500 manatdan çox olduqda vergi hansı dərəcə ilə tutulur?


Əməkhaqqı hesablanarkən gəlir vergisinə tətbiq edilən güzəştlər


Əməkhaqqı natura şəklində verilə bilərmi?


Yenilənmiş əməkhaqqının hesablamalarda təsiri


Son haqq-hesab zamanı işəgötürənin öhdəlikləri


İnzibati cərimənin əməkhaqqıdan tutulması


Çoxnövbəli iş rejimində növbələrin müəyyən olunması və əməkhaqqının hesablanması


İşçinin iş həcminin artırılması üçün əlavə ödənişlər


Müavinət əməkhaqqı hesab edilirmi?


Fiziki şəxslərin əməkhaqlarından gəlir vergisinin tutulması


Əməkhaqqıdan tutulmalar barədə


Yığım sığortası üzrə mühüm məqamlar (əməkhaqqıdan gəlir əldə edilməsi)


Əməkhaqqının birgə maliyyələşdirilməsi proqramına necə qoşulmaq olar?


İşdən əsassız çıxarılan işçi yenidən işə qayıdarkən əməkhaqqının ödənilməsi 


Eyni ayda ödənilmiş mə­zu­niy­yət və əməkhaqqı üçün ver­gi­lərin hesablanması


İcra vərəqi əsasında əməkhaqqıdan tutulmalar (müddəti, məbləği)


Tibb işçilərinə ödənilən əlavələrdən gəlir vergisi tutulurmu?


2022-ci il üçün Net-dən Gross-a və Gross-dan Net-ə əməkhaqqı hesablanması


Bayram günlərində işləyən işçilərin əməkhaqları necə hesablanır?


2022-ci il üçün əməkhaqqı cədvəli – əməkhaqqıdan tutulmalar necə hesablanacaq?


Növbəli iş rejimində bayram günlərində işləyən işçinin əməkhaqqısı necə ödənilməlidir?


Məzuniyyət götürərkən necə qazanclı çıxmaq olar?


İşəgötürənin 2022-ci il üçün işçiyə görə öhdəlikləri


2022-ci il üçün əməkhaqqıdan hansı tutulmalar olacaq?


Minimum aylıq əməkhaqqının illər üzrə göstəriciləri


Kimlərə minimum əməkhaqqı təyin edilə bilər?


102.2.5 maddəsindəki güzəşt üçün hansı sənədlər tələb edilir?


Orta əməkhaqqı əvvəlki iki aydan hesablanarkən nəzərə alınan ödənclər hansılardır?


Məzuniyyət vaxtı üçün orta əməkhaqqının hesablanması zamanı nəzərə alınmayan ödənişlər hansılardır? 


Əməkhaqqı anlayışı ilə bağlı sual doğuran məqamlar


Əməkhaqqıdan tutulmaların təyinatları


İllər üzrə minimum əməkhaqqı, yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı


2021-ci il üçün Net-dən Gross-a əməkhaqqı hesablanması


2021-ci il üçün Əməkhaqqı Cədvəli – Əməkhaqqıdan Tutulmalar necə hesablanacaq? 


Məzuniyyət və əməkhaqqı eyni ayda olduqda tutulmalar necə hesablanır?


Məzuniyyətə görə kompensasiya və əməkhaqqı ayrılıqda məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilməlidir?


İşçinin əməkhaqqısından işəgötürən tərəfindən həyata keçirilən tutulmalar hansılardır?

2021-ci ildə əməkhaqqıdan tutulmalar (əməkhaqqının hesablanması qaydası)