Əməkhaqqı


Müharibə veteranlarının əməkhaqlarından sığorta haqları necə tutulur?

2023-cü il üçün əməkhaqqı fondundan işəgötürənin öhdəliklərinin hesablanması qaydası

Əməkhaqqının 2023-cü il üçün hesablanması qaydası

Yaşayış minimumu, ehtiyac meyarı və minimum əməkhaqqı 2023-cü ilədək

Əmək və məzuniyyət haqqının ümumi məbləği 2.500 manatdan çox olduqda vergi hansı dərəcə ilə tutulur?

Əməkhaqqı hesablanarkən gəlir vergisinə tətbiq edilən güzəştlər

Əməkhaqqı natura şəklində verilə bilərmi?

Yenilənmiş əməkhaqqının hesablamalarda təsiri

Son haqq-hesab zamanı işəgötürənin öhdəlikləri

İnzibati cərimənin əməkhaqqıdan tutulması

Çoxnövbəli iş rejimində növbələrin müəyyən olunması və əməkhaqqının hesablanması

İşçinin iş həcminin artırılması üçün əlavə ödənişlər

Müavinət əməkhaqqı hesab edilirmi?

Fiziki şəxslərin əməkhaqlarından gəlir vergisinin tutulması

Əməkhaqqıdan tutulmalar barədə

Yığım sığortası üzrə mühüm məqamlar (əməkhaqqıdan gəlir əldə edilməsi)

Əməkhaqqının birgə maliyyələşdirilməsi proqramına necə qoşulmaq olar?

İşdən əsassız çıxarılan işçi yenidən işə qayıdarkən əməkhaqqının ödənilməsi 

Eyni ayda ödənilmiş mə­zu­niy­yət və əməkhaqqı üçün ver­gi­lərin hesablanması

İcra vərəqi əsasında əməkhaqqıdan tutulmalar (müddəti, məbləği)

Tibb işçilərinə ödənilən əlavələrdən gəlir vergisi tutulurmu?

2022-ci il üçün Net-dən Gross-a və Gross-dan Net-ə əməkhaqqı hesablanması

Bayram günlərində işləyən işçilərin əməkhaqları necə hesablanır?

2022-ci il üçün əməkhaqqı cədvəli – əməkhaqqıdan tutulmalar necə hesablanacaq?

Növbəli iş rejimində bayram günlərində işləyən işçinin əməkhaqqısı necə ödənilməlidir?

Məzuniyyət götürərkən necə qazanclı çıxmaq olar?

İşəgötürənin 2022-ci il üçün işçiyə görə öhdəlikləri

2022-ci il üçün əməkhaqqıdan hansı tutulmalar olacaq?

Minimum aylıq əməkhaqqının illər üzrə göstəriciləri

Kimlərə minimum əməkhaqqı təyin edilə bilər?

102.2.5 maddəsindəki güzəşt üçün hansı sənədlər tələb edilir?

Orta əməkhaqqı əvvəlki iki aydan hesablanarkən nəzərə alınan ödənclər hansılardır?

Məzuniyyət vaxtı üçün orta əməkhaqqının hesablanması zamanı nəzərə alınmayan ödənişlər hansılardır? 

Əməkhaqqı anlayışı ilə bağlı sual doğuran məqamlar

Əməkhaqqıdan tutulmaların təyinatları

İllər üzrə minimum əməkhaqqı, yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı

2021-ci il üçün Net-dən Gross-a əməkhaqqı hesablanması

2021-ci il üçün Əməkhaqqı Cədvəli – Əməkhaqqıdan Tutulmalar necə hesablanacaq? 

Məzuniyyət və əməkhaqqı eyni ayda olduqda tutulmalar necə hesablanır?

Məzuniyyətə görə kompensasiya və əməkhaqqı ayrılıqda məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilməlidir?

İşçinin əməkhaqqısından işəgötürən tərəfindən həyata keçirilən tutulmalar hansılardır?

2021-ci ildə əməkhaqqıdan tutulmalar (əməkhaqqının hesablanması qaydası)