fbpx
Yenilənmiş əməkhaqqının hesablamalarda təsiri

Məlum olduğu kimi əməkhaqqı işçiyə ödənilən bir sıra ödənişlərin hesablanması zamanı əsas hesab edildiyi üçün əməkhaqqıya dəyişikliklərin təsiri barədə qeyd edəcəyik. Mövcud qanunvericiliklə əməkhaqqı aşağıdakı bir sıra hesablamaların əsasını təşkil edir. Bu hesablamalara aiddir: Məzuniyyət dövrü üçün son 12 ayın … Read More

0
Son haqq-hesab zamanı işəgötürənin öhdəlikləri

Mövcud qanunvericiliyə əsasən əmək müqaviləsinə xitamın bir neçə əsası olsa da, işəgötürənin xitam zamanı son haqq-hesabdan irəli gələn öhdəlikləri dəyişilməz qalır. Belə ki, işəgötürən son haqq-hesab zamanı həyata keçirəcəyi prosedurların doğruluğuna görə məsuliyyət daşıdığı üçün bu prosedurların dəqiqləşdirilməsi zəruridir. Əmək … Read More

0
İnzibati cərimənin əməkhaqqıdan tutulması

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan bir sıra hallarda (yol hərəkəti qaydalarının pozulması, karantin qaydalarını pozma, döymə, tütündən istifadə qadağan olunan yerdə tütündən istifadə, ev heyvanlarının gəzdirilməsi qaydalarını pozma və s.) inzibati xəta törətmiş şəxs barəsində inzibati cərimə növündə tənbeh tədbiri tətbiq edilə … Read More

0
Çoxnövbəli iş rejimində növbələrin müəyyən olunması və əməkhaqqının hesablanması

Bəzi müəssisə və təşkilatlar məşğul olduqları fəailyyət sahəsinə görə gecə və axşam vaxtı da fəaliyyət göstərirlər. Əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov açıqlamasında çoxnövbəli iş zamanı növbələri ilə bağlı sual doğuran məsələlərə aydınlıq gətirir. Fərz edək ki, üçnövbəli iş rejimi … Read More

0
Gecə vaxtı işləməyə görə əməkhaqqına əlavələr necə hesablanır?

Bəzi müəssisələrdə xüsusi şəraitdə görülən işlərə görə əməkhaqqına qanuvericliklə müəyyənləşdirilmiş əlavələr hesablanır. Bu əlavələrdən biri də gecə vaxtı görülən işlər üçün nəzərdə tutulub. Mövzunu Vəkillər Kollegiyasının üzvü, “LCG” vəkil bürosunun vəkili Əmiraslan Yusifov şərh edib. Gecə vaxtı görülən işə görə … Read More

0
Müavinət əməkhaqqı hesab edilirmi?

Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətdən işsizlikdən sığorta haqqı hesablanmalıdırmı? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsinə əsasən işsizlikdən sığorta üzrə sığorta tarifləri sığortaedən tərəfindən ödənilən sığorta haqqı üzrə – hesablanmış əməyin ödənişi … Read More

0
Fiziki şəxslərin əməkhaqlarından gəlir vergisinin tutulması

Fiziki şəxslərin əməkhaqlarından icbari tutulan gəlir vergisinin hesablanması, eləcə də gəlir vergisinə tətbiq olunan güzəştlər ilə bağlı yaranan bəzi suallara insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev aydınlıq gətirir. Vergi Məcəlləsinə 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərə əsasən, fiziki … Read More

0
Əməkhaqqıdan tutulmalar barədə

Əməkhaqqıdan tutulmalar hər bir işçi və işəgötürən üçün həmişə aktualdır. Mövzu ilə bağlı bəzi diqqətçəkən məqamlara insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev aydınlıq gətirir. Hesablanmış əməkhaqqıdan tutulmaları, Əmək Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə əsasən, üç kateqoriyaya ayırmaq olar: işəgötürənin əmri ilə; … Read More

0
1 2 3 4 5
error: Content is protected !!