fbpx

Mülki-hüquqi müqavilə ilə çalışanların vergi və sosial öhdəlikləri necə hesablanır?

Təşkilat mülki-hüquqi müqavilə əsasında fiziki şəxsləri əməkdaşlığa cəlb edir. Bu zaman, həmin şəxslərə göstərdikləri xidmətlərə görə təsdiq olunmuş tarif üzrə xidmət haqqı ödəyir. Məsələn, “A” işçiyə Bakı şəhərində “X” işi yerinə yetirdiyinə görə tarif üzrə 100 manat xidmət haqqı hesablanır. … Read More

Ezamiyyətdə olan işçi bunları bilməlidir

Bu yazımızda ezamiyyətdə olan işçinin təminatlarını deyil, hüquqlarını vurğulamaq istəyirik. Hər bir halda işçi ezamiyyətə getdikdə hansı təminatları olmasını öyrənsə də, hansı hüquqlarının olması barədə tam məlumatlı olmaya bilir. Bu səbəbdən də mövzu çərçivəsində hüquqları vurğulayacağıq. Həmin hüquqlara aiddir: Ezamiyyətdə … Read More

0
Ezamiyyə xərclərinin gəlirdən çıxılması necə tənzimlənir?

Anar Bayramov ezamiyyə xərclərinin gəlirdən çıxılması ilə bağlı məsələni şərh edir. Qanunvericilikdə vergi ödəyicisinin sərəncamı (əmri) ilə işçinin daimi iş yerindən xidməti tapşırığı yerinə yetirmək üçün müəyyən olunmuş müddətə başqa yerə getməsi xidməti ezamiyyət sayılır. Təcrübədə təsisçiyə və ya xidmət … Read More

0
Ezamiyyə haqqının hesablanması

İşçinin ezamiyyətdə olduğu müddət üçün ona ezamiyyət haqqının ödənilməsi ilə bağlı müəyyən suallar yaranır? Bu suallara əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov aydınlıq gətirir. Ezamiyyətdə olduğu vaxt, o cümlədən yolda olduğu vaxt üçün ezam olunan işçinin əsas iş yeri (vəzifəsi) və … Read More

0
Ezamiyyə xərcinin günlük norma əsasında hesablanması

Bəzən işçinin əsas iş yeri ilə ezam olunduğu müəssisənin iş rejimləri fərqli olur. Yaxud işçi ezamiyyət zamanı qaldığı mehmanxanadan təsdiqedici sənəd gətirə bilmir. Bu cür hallarda işçiyə ezamiyyə xərcinin hesablanmasında müəyyən suallar yaranır. Mövzunu insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad … Read More

0
Ezamiyyə xərclərinin gəlirdən çıxılması

Vergi Məcəlləsinin 108.4-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyələr üzrə ezamiyyə xərcləri müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında (gündəlik xərclər istisna olmaqla) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyənləşdirdiyi norma daxilində gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə … Read More

0
Xarici ölkələrə ezamiyyə (qadağalar və öhdəliklər)

Məlum olduğu kimi müəssisə rəhbərinin əmri ilə işçinin daimi iş yerindən kənara müəyyən müddət ərzində xidməti tapşırığın icrası ilə əlaqədar getməsi xidməti ezamiyyə hesab edilir. Ezamiyyəyə gedən işçi ilə bağlı işəgötürənin aşağıdakı öhdəlikləri mövcuddur: – Ezamiyyə zamanı işçinin orta aylıq … Read More

0
Ezamiyyə xərclərinin gəlirdən çıxılması

Ezamiyyə xərclərinə dair qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı maraq doğuran sualları mühasib İlkin Lələyev şərh edir. Vergi Məcəlləsinin 108.4-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyələr üzrə ezamiyyə xərcləri müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında (gündəlik xərclər istisna olmaqla) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən … Read More

0
Ezamiyyə üçün bir günlük norma necə hesablanır və işçi qayıtdıqdan sonra ondan hansı məbləğ tutula (geri alına) bilər?

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarının 1-ci bəndinin ikinci abzasına əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin müəyyən edilmiş 1 günlük normasının 80 faizini mehmanxana xərcləri təşkil edir. Həmin bəndin 1-1-ci … Read More

0
1 2
error: Content is protected !!