fbpx

Şirkət faizsiz borcu təsisçiyə geri qaytararkən hansı vergi öhdəliyinə əməl edilməlidir?

Təsisçi şirkətə faizsiz borc müqaviləsinə əsasən müəyyən vəsait vermişdir. Şirkət tərəfindən həmin vəsait geri qaytarılan zaman şirkət üçün hər hansı vergi öhdəliyi və hesabat təqdim etmək öhdəliyi yaranırmı? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, qanunvericiliyə görə borc müqaviləsinin predmeti hər hansı … Read More

Borcun təsisçiyə qaytarılması necə tənzimlənir?

Təsisçidən alınmış borc məbləğinin nağd qaydada qaytarılmasına məhdudiyyət varmı? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, yalnız nağdsız qaydada aparılmalı olan, habelə nağd qaydada aparılmasına icazə verilən əməliyyatların dairəsi və nağd xərcləmələrin limiti “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunla (bundan sonra – Qanun) tənzimlənir. … Read More

0
Təsisçinin xeyrinə edilən köçürmələrin vergiyə cəlb olunması

Təcrübədə müəssisənin öz təsisçisinin xeyrinə müəyyən köçürmələr, ödənişlər etməsi hallarına rast gəlirik. Belə hallarda hansı vergi öhdəliyi yaranır? İqtisadçı İlqar Əsədov məsələyə aydınlıq gətirir. Müəssisə təsisçinin xeyrinə köçürmə edərkən mühasib bilməlidir ki, fəaliyyət zamanı əldə edilmiş aktivlərin, o cümlədən pul … Read More

0
Təsisçi dəyişikliyi zamanı hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

Sual: Təsisçi dəyişikliyi zamanı vergi öhdəlikləri yarana bilərmi? MMC-nin əsas vəsaitinin olub-olmamasının bu vergi öhdəliyinə təsiri varmı? Cavab: Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsdə təsisçi dəyişikliyi həmin hüquqi şəxsin təsisçiləri tərəfindən iştirak paylarının digər təsisçilərə təqdim edilməsi (satılması) anlamını verir. İştirak … Read More

0
Təsisçilərlə borc müqavilələri

Təsisçilərlə borc müqavilələri Sahibkarları, vergi ödəyicilərini maraqlandıran ən aktual məsələlərdən biri də təsisçilərlə olan borclardır. Mövzunu sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. Praktikada belə hallar çox olur. Müəssisənin təsisçisi hüquqi şəxsi yaradır və müəyyən məbləğdə nizamnamə kapitalını formalaşdırır. Növbəti mərhələdə … Read More

0
Təsisçiyə müəssisə kassasından verilən pul dividend kimi nəzərə alınır?

Təsisçiyə müəssisə kassasından verilən pul dividend kimi nəzərə alınır? Sual: Təsisçiyə müəyyən zamanlarda kassadan pul verilirsə, bu dividend kimi nəzərdə tutula bilərmi? Bu məbləğdən həmin andaca dividend faizi büdcəyə ödənməlidirmi? Ümumiyyətlə dividenddən 10 faiz vergi nə vaxt ödənilir və hesabatı … Read More

0
Təsisçidən alınmış borc məbləğinin nağd qaydada qaytarılmasına məhdudiyyət varmı?

Məlum olduğu kimi, yalnız nağdsız qaydada aparılmalı olan, habelə nağd qaydada aparılmasına icazə verilən əməliyyatların dairəsi və nağd xərcləmələrin limiti “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunla (bundan sonra – Qanun) tənzimlənir. Vergi orqanında uçotda olmayan təsisçidən alınmış borc məbləğləri vergi ödəyicisinin Qanununun … Read More

0
Təsisçinin borcu nağd şəkildə qaytarıla bilər?

Sual: Təsisçi müəssisəyə faizsiz borc verdikdə hər hansı vergi öhdəliyi yaranırmı və Təsisçinin borcu kassa-məxaric orderi ilə nağd şəkildə qaytarıldıqda miqdarda hər hansı bir məhdudiyyət varmı? Cavab: Bildiririk ki, hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri … Read More

0
1 2
error: Content is protected !!