fbpx

İstifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiyanın vergiyə cəlb olunması

Dövlət vergilərinin və digər büdcə daxilolmalarının düzgün hesablanmasına, onların vaxtında və tam məbləğdə büdcəyə köçürülməsinə nəzarət edilir. Mövzuya insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev “Əmək qanunvericiliyinin tətbiqi və əməkhaqqı hesablanması zamanı yaranan aktual məsələlərin tam praktiki izahı” kitabında aydınlıq … Read More

Rezident müəssisə üçün vergitutma obyekti nədir?

Mövzuya Dövlət Vergi Xidməti aydınlıq gətirib. Xidmətdən bildirilib ki, rezident müəssisənin vergitutma obyekti onun mənfəətidir. Vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri, o cümlədən onun Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda daimi nümayəndəlikləri vasitəsilə əldə etdiyi gəlirləri, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi dividend, faiz, … Read More

0
Praktiki “Bəyannamə və Hesabatların Hazırlanması” Kursu

Praktiki “Bəyannamə və Hesabatların Hazırlanması” Kursu Qeydiyyat linki: https://form.cubics.pro/form/ Mühasib vakansiyası üçün tələb edilən bacarıqlar arasında ən çox aşağıdakılara rast gəlirik: Bəyannamə Tərtibat Proqramından (BTP-dən) istifadə edilməsi; Rüblük Vahid bəyannamənin hazırlanması və təqdim edilməsi; Sadələşdirilmiş Vergi bəyannaməsinin hazırlanması və təqdim … Read More

0
Azərbaycanda auditorların reytinqi açıqlanıb

Auditorlar Palatası 2021-ci ildə Azərbaycanda auditor xidməti göstərmiş hüquqi və fiziki şəxslərin reytinqini açıqlayıb. Böyük 4-lüyə daxil olan auditor təşkilatlarının sıralamasında ilk yeri yenə də “Ernst & Young Holdings (CIS) B.V.” şirkətinin yerli filialı tutub. Növbəti pillələrdə isə II yeri … Read More

0
Ezamiyyə xərclərinin gəlirdən çıxılması

Vergi Məcəlləsinin 108.4-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyələr üzrə ezamiyyə xərcləri müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında (gündəlik xərclər istisna olmaqla) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyənləşdirdiyi norma daxilində gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə … Read More

0
Hansı vəzifələrimiz var?

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 4-cü fəsli vətəndaşların vəzifələrini ifadə edir. Konstitusiyaya görə hər bir şəxs qanunvericiliyə əməl etməli, başqalarının hüquq və azadlıqlarına hörmət bəsləməlidir. İstər ali hüquqi sənəd, istərsə də digər qanunvericilik aktlarında xüsusi vurğulanan hal budur ki, qanuni bilməmək məsuliyyətdən … Read More

0
Xüsusi statuslu şəxslər barədə

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə diqqət yetirdikdə müəyyən etmək mümkündür ki, hər bir istiqamət üzrə müəyyən şəxslərlə bağlı xüsusi status və güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu yazıda aktual sahələri və müvafiq güzəştləri qeyd etməyə çalışacağıq. Mövzuya keçməzdən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, ölkə … Read More

0
1 2 3 4 141
error: Content is protected !!
Bəyannamələrin hazırlanması, hesabatların hazırlanması