fbpx

Torpaqların barteri zamanı tərəflərin ödəyəcəyi vergi məbləğinin hesablanması

VÖEN-i olmayan fiziki şəxs özünə məxsus torpağı başqa torpaqla barter müqaviləsi əsasında dəyişərsə, bu zaman sadələşdirilmiş vergi hansı maddələr əsasında və hansı qaydada hesablanır? İqtisadiyyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, “Barter” dedikdə, malların (işlərin və ya xidmətlərin) mübadiləsi … Read More

Kredit təşkilatlarına torpaq vergisi üzrə hansı güzəşt nəzərdə tutulub?

2024-cü ildə Vergi Məcəlləsində edilən dəyişikliklərdən biri də kredit təşkilatlarının ödəməli olduğu torpaq vergisi ilə bağlıdır. Yeniliyi iqtisadçı ekspert Mahmud Abasquliyev şərh edir. Bu ildən Vergi Məcəlləsinə torpaq vergisi ilə bağlı yeni maddə əlavə edilib. Məcəllənin 207.12-ci maddəsinə əsasən, kredit təşkilatları … Read More

0
Torpaq vergisi bəyannaməsinin təqdim edilməsi ilə bağlı dəyişiklik

Vergi Məcəlləsində 1 yanvar 2024-cü ildən tətbiq edilən dəyişikliklərdən biri də torpaq vergisi bəyannaməsinin təqdim edilməsi ilə bağlıdır. Sərbəst auditor Altay Cəfərov dəyişikliyin mahiyyəti və hesabatların hazırlanma qaydalarını şərh edir. Torpaq vergisi bəyannaməsinin təqdim edilməsi ilə bağlı dəyişiklik nəticəsində müəyyən … Read More

0
Fiziki şəxslərin torpaq vergisinin hesablanması

Mövzunu hüquqşünas Səməd Vəkilov şərh edir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya icarə və ya digər əsaslarla istifadəsində torpaq sahələri olan, o cümlədən dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrini icarə və digər əsaslarla istifadə edən fiziki şəxslər torpaq vergisinin … Read More

0
Torpaq və əmlak vergisi qanunla müəyyən edilmiş vaxtda ödənilmədikdə hansı dərəcə ilə faiz tutulur?

Mənə bələdiyyədən torpaq və əmlak vergisi üzrə borcum olduğunu, borc üçün faiz hesablandığını bildirdilər. Bələdiyyə vergisinin vaxtında ödənilmədiyinə görə faiz hesablanmasının qanuni əsası varmı? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, fiziki şəxsin mülkiyyətində olan mənzilə görə yerli bələdiyyə tərəfindən əmlak vergisi … Read More

0
Hüquqi şəxs icarəyə götürdüyü dövlət torpağı üçün vergi ödəməlidirmi?

Hüquqi şəxslər tərəfindən icarəyə götürülmüş dövlət torpaqlarına görə illik icarə haqqı ödənilir. Həmin torpaq sahələrinə görə hüquqi şəxsin torpaq vergisi üzrə öhdəliyi yaranırmı? Dövlət Xidmətindən bildirilib ki, Vergi Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq … Read More

0
Hüquqi şəxsin torpaq vergisi üzrə öhdəlikləri

Hüquqi şəxslər tərəfindən icarəyə götürülmüş dövlət torpaqlarına görə illik icarə haqqı ödənilir. Həmin torpaq sahələrinə görə hüquqi şəxsin torpaq vergisi üzrə öhdəliyi yaranırmı? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, Vergi Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində … Read More

0
Torpaq vergisinin tutulması, hesablanması və ödənilməsi

Bu mövzuda maraq doğuran məsələləri maliyyə mütəxəssisi Vüqar Mirheydərov şərh edir. Torpaq vergisinin ödəyiciləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində, mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələrdir. Burada bir məqama xüsusi diqqət yetirilməlidir ki, mülkiyyətində bina və ya binanın … Read More

0
Hansı torpaqlar torpaq vergisinə cəlb edilmir?

Ölkə ərazisində istifadəsində və ya mülkiyyətində torpaq sahəsi olan hüquqi və fiziki şəxslər torpaq vergisinin ödəyicisidirlər. Torpaq vergisi həm fərdi sahibkar olan fiziki şəxslərin, həm də hüquqi şəxslərin gəlirindən çıxılan xərclərə aid edilir. Yəni torpaq vergisi mənfəət (gəlir) bəyannaməsində xərclərə … Read More

0
error: Content is protected !!