fbpx
Birja əməliyyatlarından əldə edilən gəlirlər vergiyə cəlb olunurmu?

Qlobal birjalarda, yaxud Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların həyata keçirdiyi qiymətli kağızlar hərracında alğı-satqı zamanı qazandığım pulun vergisini verməliyəm? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, birja əməliyyatlarından gəlir əldə edən şəxs vergi orqanlarında uçota alınmaqla VÖEN əldə etməli və əldə edilən gəlirdən … Read More

0
Müəssisənin ödədiyi hansı sığorta haqları onun gəlirindən çıxıla bilər?

Bəzən təcrübədə müəssisələr öz əməkdaşlarını motivasiya etmək üçün əlavə stimullaşdırıcı işlər görür. Məsələn, naharın müəssisə tərəfindən verilməsi, işçilərin istirahəti üçün xaricə səfər, işçilərin həyatının sığortalanması, işçilərin sağlamlıqları üçün onların könüllü tibbi sığortası, əmlaklarının zərərdən və yaxud icbari sığortalanması və s. … Read More

0
Hansı sənətkarlıq məmulatlarını hazırlayan şəxslər gəlir vergisindən azaddır?

Vergi Məcəlləsinin 102.1.12-ci maddəsində milli dəyərlərin təşviqinə görə bir sıra məmulatların hazırlanması ilə bağlı vergi güzəşti nəzərdə tutulub. Bu güzəşt YUNESKO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs üzrə reqrezentativlər siyahısına daxil edilmiş kəlağayının istehsalına da aiddirmi? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, Vergi … Read More

0
Müəssisənin elmi tədqiqat işlərinə çəkdiyi xərclərin gəlirdən çıxılmasına yol verilirmi?

Vergi Məcəlləsinin 113-cü maddəsinə əsasən, gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən xərclər (əsas vəsaitlərin alınması və qurulması ilə bağlı xərclər, habelə kapital xarakterli digər xərclər istisna olmaqla) gəlirdən çıxılır. Əgər müəssisənin gəlir götürmək məqsədi … Read More

0
Satışdankənar gəlirlər məcmu gəlirlərə aid edilirmi?

Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları”nın 2.1.2.1-ci bəndinə əsasən məcmu illik gəlirlərə satışdankənar gəlirlər (faiz, müsbət məzənnə fərqi və s.) daxildirmi?  Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin … Read More

0
İstehlakçıya bonus kimi verilən məhsulun dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilirmi?

Mən vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmışam və Azərbaycan Respublikasının ərazisində neft məhsullarının pərakəndə satışı işi ilə məşğulam. Satdığım hər 1.000 litr neft məhsuluna görə 100 litr bonus verirəm. İstehlakçıya bonus olaraq verdiyim məhsulu mənfəət və gəlir vergisi bəyannamələrində xərc kimi … Read More

0
Zay xammalın dəyəri vergi tutulan gəlirlərə aid edilirmi?

Müsəssisə kafel-metlax yapışdırıcısı istehsal edir. Xammal şəklində alınan qum istehsal prosesindən öncə tərkibindəki daş və çınqıl kimi istehsala yararsız materiallardan təmizlənir. İstehsala buraxılmayan zay xammal (daş, çınqıl, şebel) tullantı şəklində atılır. Atılan xammalın hansı qaydada rəsmiləşdirilməsi, həmçinin dəyərinin istehsal olunan … Read More

0
Xərclər hansı halda gəlirdən xüsusi çəki əsasında çıxılır?

Vergi ilinin sonuna yaxınlaşarkən bütün vergi ödəyiciləri gəlirlərinə və bu gəlirlərin əldə edilməsilə bağlı çəkilən xərclərinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. “Business Service Centre” şirkətinin maliyyə və mühasibat mütəxəssisi İbrahim Quluyev diqqəti gəlirdən çıxılan xərclərə dair bəzi mühüm məqamlara yönəldib. Vergi ödəyicilərinin … Read More

0
1 2 3 4 8
error: Content is protected !!