Praktiki “Bəyannamə və hesabatların hazırlanması” kursu

Praktiki “Bəyannamə və hesabatların hazırlanması” kursu

Qeydiyyat linki: https://form.cubics.pro/form/

Hesabatların Hazırlanması

Mühasib vakansiyası üçün tələb edilən bacarıqlar arasında ən çox aşağıdakılara rast gəlirik:

 • Bəyannamə Tərtibat Proqramından (BTP-dən) istifadə edilməsi;
 • Rüblük Vahid bəyannamənin hazırlanması və təqdim edilməsi;
 • Sadələşdirilmiş Vergi bəyannaməsinin hazırlanması və təqdim edilməsi;
 • Mənfəət Vergi bəyannaməsinin hazırlanması və təqdim edilməsi;
 • ÖMV bəyannaməsinin hazırlanması və təqdim edilməsi;
 • ƏDV bəyannaməsinin hazırlanması və təqdim edilməsi;
 • Statistika hesabatlarının təqdim edilməsi və s.

Bu sıralamalar sizə çox gəlsə də, əslində bu hesabat və bəyannamələrin hazırlanması çox da çətin deyil. Siz, bizim təşkil etdiyimiz Praktiki “Bəyannamə və Hesabatların Hazırlanması” kursunda iştirak edərək çox qısa zamanda bu hesabatların hazırlanması biliklərinə yiyələnə bilərsiniz.

Müddət: 20 saat

Bir çox köməkçi fayl və cədvəllər iştirakçılara təqdim ediləcək. Kursu bitirdikdən sonra çalışan şəxslər iş zamanı yaranmış problemlərlə bağlı 3 ay ərzində müəllimdən konsultasiya ala biləcəklər.

Əlavə suallarınıza cavabı linkdən qeydiyyatdan keçdikdən sonra sizinlə əlaqə saxlayan şəxsdən tam öyrənə bilərsiniz. Uğurlar!


Qeydiyyat linki: https://form.cubics.pro/form/


Təlimçilər barədə:

Salman Əbdülrzazadə

İqtisad Universitetində “Biznesin idarə edilməsi və təşkili” ixtisası üzrə bakalavr, Türkiyənin Selçuk Üniversitetində  “Mühasibat uçotu” ixtisası üzrə magistr təhsili almış və hazırda Selçuk Üniversitetində “Mühasibat uçotu” ixtisası üzrə doktorantura təhsili alır.

2019-cu ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Mühasibat dərsini tədris etməkdədir. Eyni zamanda “Accounting.az” MMC-də “Mühasibat üzrə aparıcı mütəxəssis” olaraq fəaliyyət göstərməkdədir. Mühasibat ilə bağlı bir çox elmi konfranslarda və seminarların təşkil edilməsində iştirak etmişdir.


Kursun proqramı aşağıdakı kimidir:

1. BTP proqramı və vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsi

 • BTP proqramı haqqında məlumat və yüklənməsi qaydası;
 • Vergi bəyannamələri barədə anlayışlar.

2. Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin tərtibatı

 • Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri və bəyannamə vermək mükəlləfiyyəti olan şəxslər barədə məlumat;
 • Azərbaycan Respublikası Qanuvericiliyinə əsasən sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin hazırlanması;
 • Onlayn qaydada sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin hazırlanması;
 • Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin əlavələrinin hazırlanma qaydası;
 • Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin təqdim edilmə müddəti;
 • Təqdim edilən sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi ilə bağlı ən çox edilən xətaların və bununla bağlı vergi orqanının təqdim etdiyi uyğunsuzluq məktublarının izahı;
 • Faktiki sənədlərə əsasən bir neçə ədəd sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin hazırlanması.

3. Ödəmə mənbəyindən vergi bəyannaməsinin tərtibatı

 • Ödəmə mənbəyindən vergi (ÖMV) haqqında ilkin anlayışlar:

       – İcarə öhdəliklərinə görə ÖMV hazırlanması;

       – Daşınma əməliyyatlarına görə ÖMV hazırlanması;

       – Dividend, royalti və sair ödəmələrə görə ÖMV hazırlanması.

 • ÖMV bəyannaməsinin əlavələrinin hazırlanma qaydası;
 • ÖMV bəyannaməsinin təqdim edilmə müddəti;
 • Təqdim edilən ÖMV bəyannaməsi ilə bağlı ən çox edilən xətaların və bununla bağlı vergi orqanının təqdim etdiyi uyğunsuzluq məktublarının izahı;
 • Faktiki sənədlərə əsasən bir neçə ədəd ÖMV bəyannaməsinin hazırlanması.

4. Mənfəət və gəlir vergisi bəyannaməsinin tərtib edilməsi

 • Mənfəət və gəlir vergisi haqqında ilkin anlayışlar;
 • Sahibkarlıq subyektinin meyarlarının təyin edilməsi;
 • Gəlir və xərclərin uçotu metodunun müəyyən edilməsi;
 • Mənfəət və gəlir vergisi bəyannaməsinin hazırlanması;
 • Mənfəət və gəlir vergisi bəyannaməsinin əlavələrinin hazırlanma qaydası;
 • Mənfəət və gəlir vergisi bəyannaməsinin təqdim edilmə müddəti;
 • Təqdim edilən mənfəət və ya gəlir vergisi bəyannaməsi ilə bağlı ən çox edilən xətaların və bununla bağlı Vergi orqanının təqdim etdiyi uyğunsuzluq məktublarının izahı;
 • Faktiki sənədlərə əsasən bir neçə ədəd mənfəət və ya gəlir vergi bəyannaməsinin hazırlanması.

5. Əmlak vergi bəyannaməsinin tərtib edilməsi

 • Əmlak vergisi haqqında ilkin anlayışlar;
 • Əmlak vergisi bəyannaməsinin hazırlanması;
 • Əmlak vergisi bəyannaməsinin əlavələrinin hazırlanma qaydası;
 • Əmlak vergisi bəyannaməsinin təqdim edilmə müddəti;
 • Təqdim edilən əmlak vergisi bəyannaməsi ilə bağlı ən çox edilən xətaların və bununla bağlı vergi orqanının təqdim etdiyi uyğunsuzluq məktublarının izahı;
 • Faktiki sənədlərə əsasən bir neçə ədəd əmlak vergi bəyannaməsinin hazırlanması.

6. Torpaq vergi bəyannaməsinin tərtib edilməsi

 • Torpaq vergisi haqqında ilkin anlayışlar;
 • Torpaq vergisi bəyannaməsinin hazırlanması;
 • Torpaq vergisi bəyannaməsinin əlavələrinin hazırlanma qaydası;
 • Torpaq vergisi bəyannaməsinin təqdim edilmə müddəti;
 • Təqdim edilən torpaq vergisi bəyannaməsi ilə bağlı ən çox edilən xətaların və bununla bağlı vergi orqanının təqdim etdiyi uyğunsuzluq məktublarının izahı;
 • Faktiki sənədlərə əsasən bir neçə ədəd torpaq vergi bəyannaməsinin hazırlanması.

7. ƏDV (Əlavə Dəyər Vergisi)

 • ƏDV nədir?
 • ƏDV qeydiyyatına dair ərizənin tələb edilməsi;
 • ƏDV bəyannaməsinin tərtib edilməsi:

      – 18 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatlar;

      – 0 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatlar;

      – 0 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatlar üzrə tələb edilən sertifikatlar;

      – ƏDV-dən azad əməliyyatlar;

      – Debitor borclar barədə məlumat;

      – E-qaimələr üzrə əvəzləşmə;

      – Yük gömrük bəyannamələri (YGB) üzrə əvəzləşmələrin yığılma qaydası.

 • ƏDV Depozit / İstifadə qaydası / Köçürmələr;
 • Qeyri-rezidentə ödənən məbləğə görə ƏDV bəyannaməsinin hazırlanması və təqdim edilməsi;
 • Təqdim edilən ƏDV bəyannaməsi ilə bağlı ən çox edilən xətaların və bununla bağlı vergi orqanının təqdim etdiyi uyğunsuzluq məktublarının izahı;
 • Faktiki sənədlərə əsasən bir neçə ədəd ƏDV bəyannaməsinin hazırlanması.

8. Muzdlu və qeyri-muzdlu iş ilə əlaqədar vahid bəyannamənin hazırlanması

 • MDSS haqqında ilkin anlayışlar;
 • İşsizlikdən sığorta haqqında məlumat;
 • İcbari tibbi sığorta haqqında məlumat;
 • Vahid bəyannamənin tərtib olunması qaydasının izahı;
 • MDSS haqqına cəlb edilən gəlirlər;
 • MDSS haqqına cəlb edilməyən gəlirlər;
 • İşsizlikdən sığorta haqqına cəlb edilməyən gəlirlər;
 • İcbari tibbi sığorta haqqına cəlb edilməyən gəlirlər;
 • Xarici vətəndaşlar barədə məlumat hissəsinin doldurulması qaydası;
 • Təqdim edilən Vahid bəyannamə ilə bağlı ən çox edilən xətaların və bununla bağlı vergi orqanının təqdim etdiyi uyğunsuzluq məktublarının izahı.

9. Statistika Hesabatı

 • Statistika hesabatlarının təqdim edilməsi;
 • 4 əmək aylıq əmək statistika hesabatının tərtib edilməsi;
 • 12 xidmət (ticarət, tikinti, istehsal, sənaye) aylıq dövriyyə statistika hesabatının tərtib edilməsi qaydası;
 • 1 əmək illik əmək statistika hesabatının tərtib edilməsi;
 • 1 müəssisə illik statistika hesabatının tərtib edilməsi.

Faylı yükləməklə proqramı əldə edə bilərsiniz: Praktiki “Bəyannamə və Hesabatların Hazırlanması” Kursu


Əlaqə:


Ünvan: Caspian Plaza