fbpx

İstifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiyanın vergiyə cəlb olunması

Dövlət vergilərinin və digər büdcə daxilolmalarının düzgün hesablanmasına, onların vaxtında və tam məbləğdə büdcəyə köçürülməsinə nəzarət edilir. Mövzuya insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev “Əmək qanunvericiliyinin tətbiqi və əməkhaqqı hesablanması zamanı yaranan aktual məsələlərin tam praktiki izahı” kitabında aydınlıq … Read More

Məzuniyyət haqqının hesablanması

Əmək müqaviləsi ilə çalışan işçinin əsas hüquqlarından biri də hər il Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş minimum müddətdən az olmayan ödənişli əsas məzuniyyətdən istifadə etməsidir. Məzuniyyət haqqının hesablanması ilə bağlı sual doğuran məqamları iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. Əmək Məcəlləsinin … Read More

0
İstifadə edilməmiş məzuniyyət günləri barədə

Məzuniyyətin aktual olduğu bir dövr olduğu üçün bu yazımızda istifadə edilməmiş məzuniyyət günləri barədə qeyd edəcəyik. Mövcud qanunvericiliyə əsasən (Əmək Məcəlləsi 135) işçi müəyyən səbəblərdən iş ili üzrə müvafiq əmək məzuniyyəti günlərindən istifadə edə bilmədikdə həmin günlər işçinin razılığı ilə … Read More

0
Məzuniyyətdə olan işçinin təminatları: 3 fərqli misal

Əmək qanunvericiliyinin əhatə etdiyi önəmli məsələlərdən biri də məzuniyyətdə olduğu dövrdə işçiyə verilən təminatlardır. Mövzunu insan resurslarının idarə olunması üzrə mütəxəssis Nihad Əliyev şərh edir. Əmək Məcəlləsinin 111-ci maddəsinə əsasən, məzuniyyətdə olan işçilərə aşağıdakı təminatlar verilir: məzuniyyətdə olduğu müddət ərzində … Read More

0
Eyni ayda ödənilmiş mə­zu­niy­yət və əməkhaqqı üçün ver­gi­lərin hesablanması

Təcrübədə vergi ödəyiciləri ilə mühasiblər arasında sual yaradan məsələlərdən biri də eyni ayda ödənilmiş məzuniyyət və əməkhaqqıdan vergilərin tutulmasıdır. Mövzunu əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov konkret misal əsasında şərh edir. Əmək Məcəlləsinin 9-cu maddəsinə əsasən, işçinin hər il bu Məcəllədə … Read More

0
Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti hansı dövrə əsasən hesablanır?

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 116-cı maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti işçinin bir müəssisədə işəgötürənlə əmək müqaviləsi bağlayaraq faktik olaraq işlədiyi dövrə əsasən müəyyən edilir. Bu əmək stajına işçinin əmək müqaviləsi üzrə faktik işlədiyi müddətdən başqa … Read More

0
Əməkhaqqı artımının işçinin məzuniyyətə göndərildiyi aya düşməsi

Ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə 1 yanvar 2022-ci il tarixdən minimum əməkhaqqının məbləği 250 manatdan 300 manata artırılıb. Maraqlıdır ki, yanvar ayında məzuniyyətə gedən işçiyə məzuniyyət haqqının hesablanması zamanı əmsallaşdırma tətbiq olunmalıdırmı? Suala iqtisadçı ekspert Anar Bayramov aydınlıq gətirib. Nazirlər … Read More

0
İstifadə olunmamış məzuniyyət müddəti üçün ödəniş

İşçi müxtəlif səbəblərə görə bəzən qanunla müəyyən olunmuş məzuniyyət müddətindən tam istifadə edə bilmir. Bu zaman məzuniyyət üçün ödənişin hansı əsaslarla aparılmasına dair suallar ortaya çıxır. Suallara iqtisadçı ekspert Radil Fətullayev aydınlıq gətirir. Əmək Məcəlləsinin 110-cu maddəsinə əsasən, işçilər vəzifəsindən … Read More

0
1 2 3 4
error: Content is protected !!
Bəyannamələrin hazırlanması, hesabatların hazırlanması