fbpx

Əmək məzuniyyəti dövrü bayram günlərinə düşən işçinin məzuniyyətinin rəsmiləşdirilməsi

Əmək Məcəlləsinin 138-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən, bütün növ məzuniyyətlər işçinin ərizəsinə əsasən işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilir. Əmrdə (sərəncamda, qərarda) işçinin adı, atasının adı və soyadı vəzifəsi (peşəsi), verilən məzuniyyətin növü, müddəti, müvafiq iş ili, məzuniyyətin başlandığı, qurtardığı … Read More

Müharibə iştirakçılarının əmək məzuniyyətləri necə tənzimlənir?

2020-ci ildə 44 günlük müharibədə iştirak edərək geri dönən işçilərin məzuniyyətləri ilə bağlı müəyyən suallar meydana çıxır. Sərbəst auditor Altay Cəfərov həmin suallara aydınlıq gətirib. Əmək Məcəlləsinin 120-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda xəsarət (yaralanma, … Read More

0
Əmək və məzuniyyət haqqının ümumi məbləği 2.500 manatdan çox olduqda vergi hansı dərəcə ilə tutulur?

Aylıq əməkhaqqı 1.230 manat olan işçiyə növbəti məzuniyyət hesablanan zaman, ay ərzində əmək və məzuniyyət haqqı 2.500 manatdan çox olur. Məsələn, işçi noyabr ayının 1-dən əmək məzuniyyətinə buraxılırsa, məzuniyyət haqqı qanunla oktyabr ayının 25-i və ya sonrakı günlərdə hesablanıb noyabr … Read More

0
Vebinar: Məzuniyyət və müavinətlərin hesablanması qaydaları

Təlimin adı: Məzuniyyət və müavinətlərin hesablanması qaydaları Təlimin keçirilmə tarixi: 27.07.2022 Məbləğ: Ödənişsiz Təlimin növü: Onlayn və əyani (Əyani iştirak üçün 30 nəfərlik yer nəzərdə tutulmuşdur) Ünvan: Caspian Plaza Qeydiyyatdan keçmək üçün keçidə daxil olmaqla sorğunu tamamlamağınız xahiş olunur: https://forms.gle/ … Read More

0
Məzuniyyətə çıxan işçiyə məzuniyyət haqqından əlavə haqqın verilməsi

Qanunvericiliyə əsasən, məzuniyyətə çıxarkən işçilərə məzuniyyət pulunun ödənilməsi ilə yanaşı, müəyyən müavinətlər, yardımlar da ödənilir. Mövzunu əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov şərh edir. İşçilərə məzuniyyət vaxtı əlavə sosial-məişət şəraitinin yaradılması məqsədilə müavinət, yardım və digər ödənclərin verilməsi qaydaları Əmək və … Read More

0
Ödənişsiz məzuniyyətlər və onların müddətləri

Qanunvericilikdə işçinin müxtəlif səbəblərə görə ödənişsiz məzuniyyətə çıxması ilə bağlı hüquqi şərtlər müəyyənləşdirilib. Mövzunu insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev şərh edir. Əmək Məcəlləsinin 128-ci maddəsinə əsasən, qohumluq borcunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı ailə, məişət və başqa sosial məsələləri … Read More

0
Sosial məzuniyyətlər və onların müddətləri

Əmək müqaviləsi əsasında çalışan işçiyə sosial məzuniyyətdən istifadə etmək hüququ verilir. Mövzu ilə bağlı diqqətçəkən bəzi məqamlara insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev aydınlıq gətirir. Əmək Məcəlləsində sosial məzuniyyətlərin üç növü qeyd olunub: hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət; uşaqları … Read More

0
Əlavə əmək məzuniyyəti müddətlərinin müəyyən olunması

Əmək qanunvericiliyinə əsasən, işçilər əsas məzuniyyətlə yanaşı, əlavə əmək məzuniyyətindən də istifadə edirlər. Əlavə əmək məzuniyyəti müddətlərinin təyin olunması ilə bağlı bəzi diqqətçəkən məqamlara insan resurslarının idarə olunması üzrə mütəxəssis Nihad Əliyev aydınlıq gətirir. 1. Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının … Read More

0
İstifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiyanın vergiyə cəlb olunması

Dövlət vergilərinin və digər büdcə daxilolmalarının düzgün hesablanmasına, onların vaxtında və tam məbləğdə büdcəyə köçürülməsinə nəzarət edilir. Mövzuya insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev “Əmək qanunvericiliyinin tətbiqi və əməkhaqqı hesablanması zamanı yaranan aktual məsələlərin tam praktiki izahı” kitabında aydınlıq … Read More

0
Məzuniyyət haqqının hesablanması

Əmək müqaviləsi ilə çalışan işçinin əsas hüquqlarından biri də hər il Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş minimum müddətdən az olmayan ödənişli əsas məzuniyyətdən istifadə etməsidir. Məzuniyyət haqqının hesablanması ilə bağlı sual doğuran məqamları iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. Əmək Məcəlləsinin … Read More

0
1 2 3 4 5
error: Content is protected !!