fbpx

ƏMAS altsistemində əmək müqaviləsinə xitamla bağlı əmrin hazırlanması necə həyata keçirilir?

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi mütləq əmr (sərəncam, qərar) formasında rəsmiləşdirilməlidir. Mövzu ilə bağlı yaranan sualları iqtisadçı ekspert Anar Bayramov aydınlaşdırıb. Əmək Məcəlləsinin 83-cü maddəsinə əsasən, əgər işçi ilə bağlanmış əmək müqaviləsində onun ləğv edilməsinin sənədləşdirilməsi barədə Məcəllənin 12-ci fəslində müəyyən … Read More

Əcnəbilərin Azərbaycanda işə cəlb olunması və əmək hüquqları

Qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında olarkən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər bütün əmək hüquqlarından istifadə edə bilər və bu hüquqlara müvafiq olan vəzifələr daşıyırlar. Mövzunu … Read More

0
Yeni işə başlayan işçiyə görə işəgötürənin öhdəlikləri

Mövzuya keçməzdən əvvəl qeyd edək ki, işçi ilə işəgötürən arasında əmək münasibətlərinin yaranması əsası kimi çıxış edən əmək müqaviləsinin bağlanması da daxil olmaqla müqavilə üzrə işəgötürənin öhdəlikləri daha öncə başlayır. Belə ki, işəgötürən işçi ilə bağladığı əmək müqaviləsini elektron informasiya … Read More

0
ƏMAS altsistemi: imkanlar və məhdudiyyətlər

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ölkəmizdə əmək və məşğulluq sahəsində islahatların yeni mühüm mərhələsinə keçidi təmin edən “Əmək münasibətləri və məşğulluq” (ƏMAS) altsistemi 10 may 2022-ci ildən istifadəyə verilib. İqtisadçı ekspert Anar Bayramov ƏMAS-ın əvvəllər istifadə olunan “Əmək … Read More

0
Həqiqi hərbi xidmətdə olan işçinin əmək hüquqları

Azərbaycan qanunvericiliyində hərbi xidmətə gedən işçilərin əmək hüquqları ilə bağlı müəyyən təminatlar nəzərdə tutulur. Mövzu ilə əlaqədar sual doğuran məsələləri sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edib. Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinə əsasən, tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olmayaraq əmək müqaviləsinə … Read More

0
Sosial ödənişlərin (pensiya və müavinət) təyin edilməsi qaydası

Mövcud qanunvericiliyə əsasən şəxsin sosial statusu və bir sıra digər amillər nəzərə alınmaqla gündəlik xərcləri baxımından təyin edilən bir sıra sosial ödənişlər nəzərdə tutulmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq hazırki qanunvericilik baxımından müvafiq tənzimləmələri təqdim edirik. Əmək pensiyaları haqqında qanunvericiliyə görə aşağıdakı … Read More

0
Əmək qanunverciliyinin pozulmasına görə məsuliyyət

Vətəndaşların əmək hüquqlarının pozulmasına görə Azərbaycan qanunvericiliyində inzibati və cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Bununla bağlı səciyyəvi suallara əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov aydınlıq gətirir. İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş məsuliyyət Məcəllənin 192.1-ci maddəsində göstərilib ki, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə … Read More

0
Əmək münasibətlərində qadınların müstəsna hüquqları

Qanunvericiliyə əsasən, əmək münasibətləri zamanı müəyyən kateqoriyalardan olan şəxslərə bəzi güzəşt və azadolmalar tətbiq edilir. İnsan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev Azərbaycan qanunvericiliyində qadınlara verilən müstəsna hüquqlar barədə bəhs edir. Əmək Məcəlləsinin 52-ci maddəsinə əsasən, hamilə və 3 yaşına … Read More

0
İşçilərin nahar fasiləsi fərqli vaxtlarda və fərqli müddətlərdə ola bilərmi?

“Nahar fasiləsi” deyəndə, adətən, saat 13-14 arası yada düşür. Bəs işçilərə fərqli vaxlarda və fərqli müddətlərdə nahar fasiləsi müəyyənləşdirilə bilərmi? Mövzunu sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. Suala aydınlıq gətirmək üçün Əmək Məcəlləsinə müraciət etməliyik. Məcəllənin 103-cü maddəsinin müddəalarına əsasən, … Read More

0
İş ili və təqvim ili: fərqli xüsusiyyətləri

İqtisadi ədəbiyyatda, eləcə də sənədləşdirmə işlərində “iş ili” və “təqvim ili” terminlərindən geniş istifadə olunur. Bəs bunların bir-birindən fərqi nədir? Suala insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev aydınlıq gətirir. Əmək müqaviləsi əsasında çalışan hər bir işçi Əmək Məcəlləsində qeyd … Read More

0
1 2
error: Content is protected !!