fbpx

Əmək şəraiti ağır və zərərli işlərdə çalışanların əlavə məzuniyyəti

Əmək Məcəlləsinin 115-ci maddəsinə əsasən, yeraltı işlərdə çalışan, əmək şəraiti zərərli və ağır, habelə əmək funksiyası yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni və fiziki gərginliklə bağlı olan işçilərə əməyin şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlər verilir. Əmək şəraitinə və əmək … Read More

Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əməkhaqqının ödənilməsi

Əmək Məcəlləsinin 97-ci maddəsinə əsasən, saat 22:00-dan səhər saat 06:00-dək olan müddət gecə vaxtı sayılır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş əmək şəraiti ağır və zərərli olan iş yerlərində, habelə xüsusi xarakterli işlərdə çalışan işçilərin gündəlik iş vaxtının ən … Read More

0
Əmək müqaviləsinin müddəti bitən işçinin hansı təminatları var?

Müddətli əmək müqaviləsinin müddəti başa çatdıqda müqaviləyə xitam verilir. Bəs bu halda işçilərin hansı təminatları vardır? Onlara ödəniş edilirmi? Mövzu ilə bağlı suallara əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov aydınlıq gətirir: Əmək müqaviləsində göstərilən müddət qurtardıqda əmək münasibətləri davam etdirilərsə … Read More

0
Əmək müqaviləsinin müddəti necə müəyyən olunur?

Əmək müqaviləsi müddətli və müddətsiz olmaqla iki formada bağlana bilər. Əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov müqavilələrin müddəti ilə bağlı suallara nümunələr əsasında aydınlıq gətirir. Misal 1: İntensiv bağçılığın salınması və inkişaf etdirilməsi üzrə tenderin qalibi olan şirkət tərəfindən işçilərlə … Read More

0
Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar xitam zamanı olunan ödənişlər

Əmək müqaviləsinə hər hansı əlavə şərt və ya dəyişikliyin edilməsi yalnız tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında baş verə bilər. İstehsalın və əməyin təşkilində dəyişikliklər edilməsi zərurəti olduqda işçinin peşəsi, ixtisası və vəzifəsi üzrə işi davam etdirməklə əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsinə yol … Read More

0
Əmək münasibətlərində müddət axımı necə tənzimlənir?

Əmək Məcəlləsinin 53-cü maddəsinə əsasən, sınaq müddəti qurtaranadək tərəflərdən biri digərinə üç gün əvvəl yazılı xəbərdarlıq etməklə əmək müqaviləsini poza bilər. Sınaq müddəti qurtaranadək tərəflərdən biri əmək müqaviləsinin xitamını tələb etməyibsə, işçi sınaqdan çıxmış hesab edilir və həmin andan etibarən … Read More

0
Bir işçinin zəruri əmək şəraitinin təmin edilməsi üçün işəgötürənin xərcləri hansılardır?

Mövcud qanunvericiliyin tələblərinə görə işəgötürən tərəfindən işçinin zəruri əmək şəraiti və müvafiq təminatlarla təmin edilməsi başlıca vəzifə olaraq müəyyən edilmişdir. Bəs bir işçinin zəruri əmək şəraitinin təmin edilməsi üçün işəgötürənin hansı xərcləri müəyyən edilmişdir? Yazımızda həmin xərcləri qeyd edəcəyik. Hər … Read More

0
Əmək qabiliyyətini uzun müddət itirən işçiyə hansı təminatlar verilir?

Əmək qabiliyyətinin itirilməsi zamanı əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı təcrübədə müəyyən suallar yaranır. Uzun müddət işə gələ bilməyən iş­çi­nin əmək mü­qa­vi­lə­si­nə xi­tam ver­mək olar­mı? Olar­sa, pro­ses ne­cə tənzimlənir? Suallara əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov aydınlıq gətirir. Əmək Mə­cəl­lə­si­nin 74-cü mad­də­sin­də … Read More

0
İşdən çıxan işçiyə istifadə etmədiyi məzuniyyətə görə pul əvəzinin ödənilməsi

Bəzən işçinin işlədiyi müddətdə məzuniyyətə çıxması təxirə salınır. Əmək müqaviləsi xətm olunduqda işçinin istifadə etmədiyi məzuniyyətə görə pul əvəzi hansı şərtlərlə ödənilməlidir? Mövzunu “AZLIFT PRO” QSC-nin İnsan resursları şöbəsinin rəhbəri Ramin Hacıyev şərh edir. Əmək Məcəlləsinin 144-cü maddəsinin 2-ci bəndinə … Read More

0
Uşaqların əmək hüquqlarının tənzimlənməsi, onlara verilən güzəştlər

Azərbaycan qanunvericiliyində uşaqların əmək hüquqları təsbit olunub. Əmək münasibətlərində uşaqlara verilən güzəştlərlə bağlı sualları əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov cavablandırıb: – Nüsrət müəllim, ölkəmizdə vətəndaşların əmək hüquqları hansı yaşdan yaranır və necə tənzimlənir? Əmək Məcəlləsinin 46-cı maddəsinin 4-cü bəndinə … Read More

0
1 2 3 4
error: Content is protected !!