fbpx

İş ili və təqvim ili: fərqli xüsusiyyətləri

İqtisadi ədəbiyyatda, eləcə də sənədləşdirmə işlərində “iş ili” və “təqvim ili” terminlərindən geniş istifadə olunur. Bəs bunların bir-birindən fərqi nədir? Suala insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev aydınlıq gətirir. Əmək müqaviləsi əsasında çalışan hər bir işçi Əmək Məcəlləsində qeyd … Read More

İşçilərin məzuniyyət hüquqları

Əmək müqaviləsi əsasında çalışan hər bir işçinin Əmək Məcəlləsində qeyd olunan bütün növ məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ var. Mövzu ilə bağlı yaranan suallara insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev aydınlıq gətirir. İşçilərin məzuniyyət hüququ dedikdə, bütün növ məzuniyyətlər nəzərdə … Read More

0
Qısaldılmış iş vaxtının tətbiqi

İşçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarına onların yaşı, səhhəti, əmək şəraiti, əmək funksiyasının xüsusiyyətləri və digər hallarla bağlı qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilə bilər. Mövzuya insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev “Əmək qanunvericiliyinin tətbiqi və əmək haqqı hesablanması zamanı yaranan aktual məsələlərin … Read More

0
İşçinin əmək şəraitinin dəyişdirilməsi ilə bağlı yaranan suallar

Əmək şəraitinin dəyişdirilməsi ilə bağlı həm işəgötürənlərdə, həm də işçilərdə müəyyən suallar yaranır. Mövzunu əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov şərh edir. Əmək Məcəlləsinin 56-cı maddəsinə əsasən, istehsalın və əməyin təşkilində dəyişikliklər edilməsi zəruriyyəti olduqda işçinin peşəsi, ixtisası və vəzifəsi üzrə … Read More

0
Başqa işçinin əmək funksiyasının icrası: müxtəlif hallar, oxşar və fərqli cəhətlər

İşçi ilə işəgötürən arasında mübahisə yaradan məsələlərdən biri də müəyyən səbəblərə görə bir işçinin digər işçini əvəz etməsi ilə bağlıdır. Mövzunu insan resurslarının idarə olunması üzrə mütəxəssis Nihad Əliyev şərh edir. Əmək Məcəlləsinin 162-ci maddəsinə əsasən, müəyyən səbəbdən iş yerində … Read More

0
Əmək hüququnun pozuntuları zamanı şərti cərimənin tətbiq olunması

İnzibati cərimənin şərti olaraq tətbiq edilməsi qaninvericiliklə təsbit olunub. Mövzunu əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov şərh edir. İnzibati xətanı törətmiş şəxs barədə cərimənin tətbiqinin əhatə dairəsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 116-cı maddəsinin 1-ci bəndində müəyyənləşdirilmişdir. Əmək qanunvericiliyinə dair şərti cərimə tətbiq … Read More

0
Əməkhaqqı artımının işçinin məzuniyyətə göndərildiyi aya düşməsi

Ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə 1 yanvar 2022-ci il tarixdən minimum əməkhaqqının məbləği 250 manatdan 300 manata artırılıb. Maraqlıdır ki, yanvar ayında məzuniyyətə gedən işçiyə məzuniyyət haqqının hesablanması zamanı əmsallaşdırma tətbiq olunmalıdırmı? Suala iqtisadçı ekspert Anar Bayramov aydınlıq gətirib. Nazirlər … Read More

0
İşçinin iş vaxtından artıq işə cəlb olunmasının hüquqi aspektləri

Təcrübədə işçilərin gündəlik normada müəyyən edilmiş iş vaxtından artıq işə cəlb edilməsi qaçılmaz olur. Bu cür hallarda işəgötürənin işçi qarşısında hansı hüquqi öhdəliyi yaranır? Suala hüquqşünas Şəhriyar Həbilov aydınlıq gətirir. Qanunvericiliyə görə, iş vaxtından artıq iş – işəgötürənin əmri (sərəncamı, … Read More

0
Hamilə və azyaşlı uşağı olan işləyən qadınların hansı güzəştləri var?

Bəzi hallarda işəgötürənlərlə işçilər arasında hamilə və 3 yaşadək uşağı olan qadınlara güzəştlərin verilməsi ilə bağlı mübahisələr yaranır. Mövzunun hüquqi tərəflərini sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. Qeyd edilən məsələ ilə bağlı Əmək Məcəlləsində müxtəlif güzəşt və azadolmalar, eləcə də … Read More

0
1 2
error: Content is protected !!
Bəyannamələrin hazırlanması, hesabatların hazırlanması