fbpx

Əmək qabiliyyətini uzun müddət itirən işçiyə hansı təminatlar verilir?

Əmək qabiliyyətinin itirilməsi zamanı əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı təcrübədə müəyyən suallar yaranır. Uzun müddət işə gələ bilməyən iş­çi­nin əmək mü­qa­vi­lə­si­nə xi­tam ver­mək olar­mı? Olar­sa, pro­ses ne­cə tənzimlənir? Suallara əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov aydınlıq gətirir. Əmək Mə­cəl­lə­si­nin 74-cü mad­də­sin­də … Read More

İşdən çıxan işçiyə istifadə etmədiyi məzuniyyətə görə pul əvəzinin ödənilməsi

Bəzən işçinin işlədiyi müddətdə məzuniyyətə çıxması təxirə salınır. Əmək müqaviləsi xətm olunduqda işçinin istifadə etmədiyi məzuniyyətə görə pul əvəzi hansı şərtlərlə ödənilməlidir? Mövzunu “AZLIFT PRO” QSC-nin İnsan resursları şöbəsinin rəhbəri Ramin Hacıyev şərh edir. Əmək Məcəlləsinin 144-cü maddəsinin 2-ci bəndinə … Read More

0
Uşaqların əmək hüquqlarının tənzimlənməsi, onlara verilən güzəştlər

Azərbaycan qanunvericiliyində uşaqların əmək hüquqları təsbit olunub. Əmək münasibətlərində uşaqlara verilən güzəştlərlə bağlı sualları əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov cavablandırıb: – Nüsrət müəllim, ölkəmizdə vətəndaşların əmək hüquqları hansı yaşdan yaranır və necə tənzimlənir? Əmək Məcəlləsinin 46-cı maddəsinin 4-cü bəndinə … Read More

0
Sınaq müddəti ilə bağlı yeddi vacib məqam

İşə qəbul zamanı maraq və sual doğuran prosedurlardan biri sınaq müddətinin təyin olunmasıdır. Mövzu ilə bağlı əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilovun şərhini təqdim edirik. Sı­naq müd­də­ti ilə bağ­la­nı­lan əmək mü­qa­vi­lə­sin­də mütləq şə­kil­də sı­naq müd­də­ti ba­rə­də qeyd edil­mə­li­dir. Sı­naq müd­də­ti gös­tə­ril­mə­yən … Read More

0
ƏMAS altsistemində əmək müqaviləsinə xitamla bağlı əmrin hazırlanması necə həyata keçirilir?

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi mütləq əmr (sərəncam, qərar) formasında rəsmiləşdirilməlidir. Mövzu ilə bağlı yaranan sualları iqtisadçı ekspert Anar Bayramov aydınlaşdırıb. Əmək Məcəlləsinin 83-cü maddəsinə əsasən, əgər işçi ilə bağlanmış əmək müqaviləsində onun ləğv edilməsinin sənədləşdirilməsi barədə Məcəllənin 12-ci fəslində müəyyən … Read More

0
Əcnəbilərin Azərbaycanda işə cəlb olunması və əmək hüquqları

Qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında olarkən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər bütün əmək hüquqlarından istifadə edə bilər və bu hüquqlara müvafiq olan vəzifələr daşıyırlar. Mövzunu … Read More

0
Yeni işə başlayan işçiyə görə işəgötürənin öhdəlikləri

Mövzuya keçməzdən əvvəl qeyd edək ki, işçi ilə işəgötürən arasında əmək münasibətlərinin yaranması əsası kimi çıxış edən əmək müqaviləsinin bağlanması da daxil olmaqla müqavilə üzrə işəgötürənin öhdəlikləri daha öncə başlayır. Belə ki, işəgötürən işçi ilə bağladığı əmək müqaviləsini elektron informasiya … Read More

0
ƏMAS altsistemi: imkanlar və məhdudiyyətlər

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ölkəmizdə əmək və məşğulluq sahəsində islahatların yeni mühüm mərhələsinə keçidi təmin edən “Əmək münasibətləri və məşğulluq” (ƏMAS) altsistemi 10 may 2022-ci ildən istifadəyə verilib. İqtisadçı ekspert Anar Bayramov ƏMAS-ın əvvəllər istifadə olunan “Əmək … Read More

0
Həqiqi hərbi xidmətdə olan işçinin əmək hüquqları

Azərbaycan qanunvericiliyində hərbi xidmətə gedən işçilərin əmək hüquqları ilə bağlı müəyyən təminatlar nəzərdə tutulur. Mövzu ilə əlaqədar sual doğuran məsələləri sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edib. Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinə əsasən, tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olmayaraq əmək müqaviləsinə … Read More

0
Sosial ödənişlərin (pensiya və müavinət) təyin edilməsi qaydası

Mövcud qanunvericiliyə əsasən şəxsin sosial statusu və bir sıra digər amillər nəzərə alınmaqla gündəlik xərcləri baxımından təyin edilən bir sıra sosial ödənişlər nəzərdə tutulmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq hazırki qanunvericilik baxımından müvafiq tənzimləmələri təqdim edirik. Əmək pensiyaları haqqında qanunvericiliyə görə aşağıdakı … Read More

0
1 2 3
error: Content is protected !!
ƏDV bəyannaməsinin hazırlanması