fbpx

İş heyvanlarının amortizasiyasının vergi və mühasibat uçotunda yeri

Vergi Məcəlləsinin 114.3.4-cü maddəsində iş heyvanları üzrə illik amortizasiya norması 20% müəyyən edilib. İş heyvanlarının amortizasiyasının vergi və mühasibat uçotunda necə əks olunması ilə bağlı suallara sərbəst auditor Altay Cəfərov aydınlıq gətirir. Mühasibat uçotunun 41 saylı beynəlxalq standartına əsasən, bitki … Read More

Amortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxılması

Mənfəət hesabatı vergi ödəyicisinə vergi xərclərini optimallaşdırmaq üçün qanuni imkanlar yaradır. Bunlardan biri də amortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxılması ilə bağlıdır. Mövzunu maliyyə mütəxəssisi Vüqar Mirheydərov şərh edir. Vergi Məcəlləsinin 114.1-ci maddəsinə əsasən, bu Məcəllənin 99-cu maddəsində müəyyən edilmiş sahibkarlıq və … Read More

0
Amortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxılması

Amortizasiya – aktivlərin faydalı xidmət müddəti ərzində amortizasiya dəyərinin müntəzəm surətdə azalması deməkdir. Vergitutma məqsədləri üçün gəlirdən çıxılmasına yol verilən xərclər sırasında amortizasiya xərcləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Vergi və Dövlət Qulluğu üzrə Tədris Mərkəzinin rəhbəri Təhməz Qaçayev “vergiler.az” saytına … Read More

0
Amortizasiya olunmayan aktivlər

Vergi ödəyicilərinin iş münasibətlərində üzləşdikləri suallardan biri də əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanması və əldə olunan məbləğin gəlirdən xərc kimi çıxılmasıdır. Mövzunu iqtisadçı ekspert Mahmud Abasquliyev şərh edir. Vergi Məcəlləsinin 114.2-cü maddəsinə əsasən, torpaq, incəsənət əsərləri, nadir tarixi və memarlıq abidələri … Read More

0
Təsisçi tərəfindən verilmiş əsas vəsaitlərə hansı halda amortizasiya hesablana bilər?

Təsisçi tərəfindən verilmiş əsas vəsaitlər üçün hansı halda amortizasiya hesablana bilər? Sual: Təsisçi gələcəkdə pulu ödənilmək şərti ilə müəssisəyə avtomobil alıb. Avtomobil müəssisənin balansına götürülə və amortizasiya hesablana bilərmi? Cavab: Mülki qanunvericilikdə təsisçi ilə onun təsis etdiyi müəssisəyə ayrı-ayrı şəxslər kimi … Read More

0
Amortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxılması

Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərində və büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda bu mövzu ilə bağlı müəyyən suallar yaranır. Suallara EKVİTA şirkətinin vergi məsləhətçisi Meyxanım Ələkbərova aydınlıq gətirir. Amortizasiya – istismara yararlı müddətdə aktivlərin amortizasiya olunan dəyərinin müəyyən olunmuş hissələrlə müntəzəm bölüşdürülməsidir. Vergi … Read More

0
Amortizasiya normalarından aşağı normalar tətbiq edildiyi halda yaranan fərq sonrakı illərdə gəlirdən çıxılır?

Sual: Müəsisənin 2017-ci ildə amortizasiya hesablanması qanunvericiliyə əsasən 200 000 manat, 2018-ci ildə isə 175 000 manat edir. Lakin 2017-ci il üçün 100 000 manat , 2018-ci il üçün isə 75 000 manat amortizasya hesablanıb hesabatlara daxil edilib. 2019-cu il … Read More

0
error: Content is protected !!