Gəlir və gəlir vergisi


Xaricdə işləyən vətəndaşlar hansı şərtlərlə vergiyə cəlb olunur? 

Gəlirdən çıxılmayan xərclər bəyannamədə hansı hissədə qeyd edilməlidir?

İcarədən gəlirlər üzrə vergi öhdəliyi

Yanacaq xərclərinin gəlirdən çıxılması

Tibb işçilərinə ödənilən əlavələrdən gəlir vergisi tutulurmu?

İcarəyə götürülmüş obyekt üzrə kommunal xərclər gəlirdən hansı sənədlərə əsasən çıxıla bilər?

Fiziki şəxslərin icarədən əldə etdikləri gəlir sosial sığortaya cəlb olunurmu?

Əsas vəsaitlərin satışı hansı halda gəlir və ya zərər kimi qəbul edilmir?

Amortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxılması

Müharibə veteranı adı almış şəxslərin hansı gəlirləri vergidən azaddır?

Vətən müharibəsi əlillərinin müalicə müddətində əmək münasibətləri necə tənzimlənir?

Vergitutma məqsədləri üçün birgə fəaliyyət iştirakçılarının gəlirinin və əmlakının bölüşdürülməsi 

Fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdirilmədikdə vergi orqanı gəlir vergisini necə hesablayır?

Təmir xərcinin gəlirdən çıxılması

Əmək pensiyasından vergi tutulurmu?

Mediator fəaliyyətindən əldə olunan gəlirin vergiyə cəlb olunması

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər dedikdə nə başa düşülür?

Fərdi sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin məcburi sosial sığortaya cəlb edilməsi

Hüquqi şəxsin icarədən əldə etdiyi gəlirin vergiyə cəlb olunması

Nəqliyyat vasitəsinin yanacaq xərclərinin gəlirdən çıxılması

Gəlir və xərclərin uçotunda kassa və hesablama metodlarından istifadə

İşçi vəfat etdikdə vərəsəsinə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi və digər məcburi tutulmalar aparılmalıdırmı?

Gəlir vergisindən güzəşt hüququ əldə etmək üçün hansı sənədlər təqdim edilməlidir?

Satışdankənar gəlirlər ƏDV bəyannamələrində qeyd olunmalıdırmı?

Sığortaya görə ödənilmiş vəsaitin gəlir vergisinə cəlb edilməsi

Əgər işçinin gəlir vergisi üzrə iki güzəşti varsa, hansı tətbiq edilir? 

Xarici ölkədə çalışan Azərbaycan vətəndaşı hansı hallarda öz ölkəsində gəlir vergisi ödəməlidir?

Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər

QHT işçilərinin əmək haqqından 14% gəlir vergisi tutulmalıdır?

İşçi həm 101.1, həmdə 101.1-1 maddəsindəki dərəcələrlə gəlir vergisinə cəlb edilə bilər?

Əlavə iş yerində gəlir vergisi necə hesablanır?

Müəssisələrin gəlirdən çıxılan xərclərinin müəyyənləşdirilməsi

Yararsız malların uçotdan silinməsi gəlirdən çıxılır?

Gəlir vergisindən güzəşt əldə etmək üçün hansı sənədlər lazımdır?

Əvvəlki dövrdə artıq tutulmuş gəlir vergisi işçiyə qaytarılmalıdırmı?

TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun