Gəlir və gəlir vergisi


Gəlir vergisi ödəyicisi olan fiziki şəxs mükəlləfiyyətini dəyişə bilərmi?


Vergi orqanında uçotda olan fiziki şəxslə bağlanan xidməti müqavilə zamanı yaranan vergi öhdəlikləri


Əvvəlki illərdə icarəyə götürülən əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər gəlirdən necə çıxılır?


Maliyyə sanksiyaları, cərimə və faizlər müəssisənin gəlirindən çıxılırmı?


Fərdi sahibkarın əldə etdiyi gəlirlərin vergiyə cəlb olunması


Müəssisə tərəfindən çəkilən təmir xərcləri hansı formada gəlirdən çıxılır?


Fiziki şəxs aldığı qrant vəsaitinə görə gəlir vergisi ödəməlidirmi?


Məzuniyyət haqqı müxtəlif aylara düşdükdə gəlir vergisinə necə cəlb edilir?


Birja əməliyyatlarından əldə edilən gəlirlər vergiyə cəlb olunurmu?


Müəssisənin ödədiyi hansı sığorta haqları onun gəlirindən çıxıla bilər?


Hansı sənətkarlıq məmulatlarını hazırlayan şəxslər gəlir vergisindən azaddır?


Müəssisənin elmi tədqiqat işlərinə çəkdiyi xərclərin gəlirdən çıxılmasına yol verilirmi?


Satışdankənar gəlirlər məcmu gəlirlərə aid edilirmi?


Zay xammalın dəyəri vergi tutulan gəlirlərə aid edilirmi?


Xərclər hansı halda gəlirdən xüsusi çəki əsasında çıxılır?


Ezamiyyə xərclərinin gəlirdən çıxılması necə tənzimlənir?


Faiz gəlirlərindən vergi tutulurmu?


Əmək və məzuniyyət haqqının ümumi məbləği 2.500 manatdan çox olduqda vergi hansı dərəcə ilə tutulur?


Ümidsiz borc məbləği hansı halda gəlirdən çıxıla bilər?


Xeyriyyə məqsədi daşıyan xərclər gəlirdən çıxılırmı?


Əməkhaqqı hesablanarkən gəlir vergisinə tətbiq edilən güzəştlər


Şadlıq saraylarının hansı xərcləri gəlirdən çıxıla bilər?


Fiziki şəxslərin faizlərdən əldə etdiyi hansı gəlirlər vergidən azaddır?


Vergi ödəyicisi tərəfindən faktiki çəkilmiş xərclər hansı hallarda gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir?


Dövlət və neft sektorunda muzdlu işlə bağlı gəlirlərdən vergi tutulması


Vergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsinə görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunurmu?


Qeyri-rezidentin yerli müəssisəyə ödədiyi borc Azərbaycan mənbəyindən əldə olunmuş gəlir hesab edilirmi?


Mikro sahibkarlıq subyektlərində gəlirin müəyyən edilməsi


Cari vergiləri hesablayarkən nələrə diqqət yetirilməlidir?


Əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxıla bilər?


Fiziki şəxslərin əməkhaqlarından gəlir vergisinin tutulması


Ezamiyyə xərclərinin gəlirdən çıxılması


Amortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxılması


İşçinin vəfatı ilə əlaqədar onun vərəsələrinə ödənilən təminatlar gəlir vergisindən azaddır


Borc gəlir hesab edilirmi?


Xaricdə işləyən vətəndaşlar hansı şərtlərlə vergiyə cəlb olunur? 


Gəlirdən çıxılmayan xərclər bəyannamədə hansı hissədə qeyd edilməlidir?


İcarədən gəlirlər üzrə vergi öhdəliyi


Yanacaq xərclərinin gəlirdən çıxılması


Tibb işçilərinə ödənilən əlavələrdən gəlir vergisi tutulurmu?


İcarəyə götürülmüş obyekt üzrə kommunal xərclər gəlirdən hansı sənədlərə əsasən çıxıla bilər?


Fiziki şəxslərin icarədən əldə etdikləri gəlir sosial sığortaya cəlb olunurmu?


Əsas vəsaitlərin satışı hansı halda gəlir və ya zərər kimi qəbul edilmir?


Amortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxılması


Müharibə veteranı adı almış şəxslərin hansı gəlirləri vergidən azaddır?


Vətən müharibəsi əlillərinin müalicə müddətində əmək münasibətləri necə tənzimlənir?


Vergitutma məqsədləri üçün birgə fəaliyyət iştirakçılarının gəlirinin və əmlakının bölüşdürülməsi 


Fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdirilmədikdə vergi orqanı gəlir vergisini necə hesablayır?


Təmir xərcinin gəlirdən çıxılması


Əmək pensiyasından vergi tutulurmu?


Mediator fəaliyyətindən əldə olunan gəlirin vergiyə cəlb olunması


Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər dedikdə nə başa düşülür?


Fərdi sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin məcburi sosial sığortaya cəlb edilməsi


Hüquqi şəxsin icarədən əldə etdiyi gəlirin vergiyə cəlb olunması


Nəqliyyat vasitəsinin yanacaq xərclərinin gəlirdən çıxılması


Gəlir və xərclərin uçotunda kassa və hesablama metodlarından istifadə


İşçi vəfat etdikdə vərəsəsinə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi və digər məcburi tutulmalar aparılmalıdırmı?


Gəlir vergisindən güzəşt hüququ əldə etmək üçün hansı sənədlər təqdim edilməlidir?


Satışdankənar gəlirlər ƏDV bəyannamələrində qeyd olunmalıdırmı?


Sığortaya görə ödənilmiş vəsaitin gəlir vergisinə cəlb edilməsi


Əgər işçinin gəlir vergisi üzrə iki güzəşti varsa, hansı tətbiq edilir? 


Xarici ölkədə çalışan Azərbaycan vətəndaşı hansı hallarda öz ölkəsində gəlir vergisi ödəməlidir?


Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər


QHT işçilərinin əmək haqqından 14% gəlir vergisi tutulmalıdır?


İşçi həm 101.1, həmdə 101.1-1 maddəsindəki dərəcələrlə gəlir vergisinə cəlb edilə bilər?


Əlavə iş yerində gəlir vergisi necə hesablanır?


Müəssisələrin gəlirdən çıxılan xərclərinin müəyyənləşdirilməsi


Yararsız malların uçotdan silinməsi gəlirdən çıxılır?


Gəlir vergisindən güzəşt əldə etmək üçün hansı sənədlər lazımdır?


Əvvəlki dövrdə artıq tutulmuş gəlir vergisi işçiyə qaytarılmalıdırmı?