İşçi vəfat etdikdə vərəsəsinə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi və digər məcburi tutulmalar aparılmalıdırmı?

birbank biznes

Məzuniyyət haqqının hesablanması, əsas vəsaitlərin rəsmiləşdirilməsi, məzuniyyət, Əmək pensiyalarının hesablanması, Səfərbərlik zamanı əmək münasibətləri, Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi,, xarici valyuta, Sərbəst vəsaitlərin xərclənməsi, nizamnamə kapitalı, Məzuniyyət haqqının hesablanması, Əmək haqqı, Qeyri-iş günlərində əmək haqqı, vergi orqanlarında xidmət, müavinət, Məzuniyyət hüququ, Zərərin növbəti illərə keçirilməsi,Sual: Əmək məcəlləsi Maddə 77 – əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları, 7-ci bəndində İşçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verildikdə isə vəfat edənin vərəsələrinə orta aylıq əmək haqqının azı üç misli miqdarında müavinət ödənilir. Əmək məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən işçi vəfat etdikdə onun vərəsəsinə orta əmək haqqının azı üç misli miqdarında müavinət ödənilir, bu zaman gəlir vergisi və digər məcburi tutulmalar necə aparılmalıdır?

Cavab: Bildiririk ki, işçinin vəfatı ilə bağlı əmək müqaviləsinə xitam verildikdə vəfat edənin vərəsələrinə ödənilən orta aylıq əmək haqqının azı üç misli miqdarında müavinətin gəlir vergisindən azad edilməsi Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmadığı üçün həmin müavinətdən ümumi qaydada gəlir vergisi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilir.

Bununla yanaşı, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 15-ci maddəsinin 4-cü abzasının müddəalarına əsasən işçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilərkən birdəfəlik ödənilən məbləğlər məcburi dövlət sosial sığorta haqlarından azaddır.

Qeyd olunan müavinət Əmək Məcəlləsinin 154-cü maddəsinə əsasən, əmək haqqının tərkibinə daxil olmadığından icbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqlarına cəlb olunmur.

Əsas: Əmək Məcəlləsinin 77-ci, 154-cü maddələri, “Sosial sığorta haqqında” və “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunları.

Mənbə: taxes.gov.az


Bax:

TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun