birbank biznes

Əmək Qanunvericiliyi


Əmək şəraiti ağır və zərərli işlərdə çalışanların əlavə məzuniyyəti


Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əməkhaqqının ödənilməsi


Əmək müqaviləsinin müddəti bitən işçinin hansı təminatları var?


Əmək müqaviləsinin müddəti necə müəyyən olunur?


Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar xitam zamanı olunan ödənişlər


Əmək münasibətlərində müddət axımı necə tənzimlənir?


Bir işçinin zəruri əmək şəraitinin təmin edilməsi üçün işəgötürənin xərcləri hansılardır?


Qazancı olmayan işçinin əmək müqaviləsinə xitam verilməsi


Əmək qabiliyyətini uzun müddət itirən işçiyə hansı təminatlar verilir?


Uşaqların əmək hüquqlarının tənzimlənməsi, onlara verilən güzəştlər


İşdən çıxan işçiyə istifadə etmədiyi məzuniyyətə görə pul əvəzinin ödənilməsi


Sınaq müddəti ilə bağlı yeddi vacib məqam


ƏMAS altsistemində əmək müqaviləsinə xitamla bağlı əmrin hazırlanması necə həyata keçirilir?


Əcnəbilərin Azərbaycanda işə cəlb olunması və əmək hüquqları


Yeni işə başlayan işçiyə görə işəgötürənin öhdəlikləri


Həqiqi hərbi xidmətdə olan işçinin əmək hüquqları


Sosial ödənişlərin (pensiya və müavinət) təyin edilməsi qaydası


Əmək qanunverciliyinin pozulmasına görə məsuliyyət


Əmək münasibətlərində qadınların müstəsna hüquqları


İşçilərin nahar fasiləsi fərqli vaxtlarda və fərqli müddətlərdə ola bilərmi?


İş ili və təqvim ili: fərqli xüsusiyyətləri


İşçilərin məzuniyyət hüquqları


Qısaldılmış iş vaxtının tətbiqi


Natamam iş vaxtı və qısaldılmış iş vaxtı: fərqlər


İşçinin əmək şəraitinin dəyişdirilməsi ilə bağlı yaranan suallar


Başqa işçinin əmək funksiyasının icrası: müxtəlif hallar, oxşar və fərqli cəhətlər


Əməkhaqqı artımının işçinin məzuniyyətə göndərildiyi aya düşməsi


İşçinin iş vaxtından artıq işə cəlb olunmasının hüquqi aspektləri 


Hamilə və azyaşlı uşağı olan işləyən qadınların hansı güzəştləri var? 


Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan iş yerləri və işlər hansılardır?