“Xeyli miqdar”, “külli miqdar” və “xüsusilə külli miqdar” dedikdə hansı məbləğ başa düşülür?

birbank biznes

Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik, Vergi Məcəlləsi, əmlakın bölüşdürülməsi, qaimə-fakturanın gec göndərilməsi, Vergi sanksiyası gəlirləri, Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsi, Cari vergilərin hesablanması haqqında Arayış, Vergi qanunvericiliyinin pozulmasıVergiləri, işsizlikdən sığorta və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayınma cinayət əməli hesab edilir və cinayət məsuliyyəti yaradır. Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, “xeyli miqdar” dedikdə əlli min manatdan yuxarı, lakin iki yüz min manatdan artıq olmayan məbləğ, “külli miqdar” dedikdə iki yüz min manatdan yuxarı, lakin beş yüz min manatdan artıq olmayan məbləğ, “xüsusilə külli miqdar” dedikdə beş yüz min manatdan yuxarı olan məbləğ başa düşülür. Cinayət əməli yalnız əsas vergilər üzrə borclar, ödənilməyən işsizlikdən sığorta və məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə yaranır.

Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 53.1-ci maddəsi, Cinayət Məcəlləsinin 213-cü maddəsi

Mənbə: vergiler.az