fbpx

Bələdiyyəyə hansı reyestr məlumatları təqdim oluna bilər?

Bələdiyyələrə dövlət reyestrindən məlumatların verilməsi ilə bağlı qaydalarda dəyişiklik olunub. Hüquqşünas Şəhriyar Həbilov bu yeniliyin əsas məqamlarını şərh edib. “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Qanunun 5.1-1-ci maddəsinə əsasən, bələdiyyələrə qanunla müəyyən edilmiş səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi məqsədilə dövlət reyestrindən məlumatların verilməsi … Read More

Nağdsız aparılmalı hesablaşmalar barədə

Mövcud qanunvericiliyə görə (Mülki Məcəllənin 972.1-ci maddə) nağdsız hesablaşmalar aparılarkən ödəniş tapşırıqları ilə, akkreditiv üzrə hesablaşmalara, inkasso üzrə, çeklərlə, ödəniş kartları ilə, elektron şəklində hesablaşmalara, habelə qanunla, qanuna uyğun müəyyənləşdirilmiş bank qaydaları ilə və bank praktikasında tətbiq olunan işgüzar dövriyyə … Read More

0
Sınaq müddəti və onun tənzimlənməsi

İşə qəbul olan şəxsin peşəkarlıq səviyyəsini yoxlamaq məqsədilə işçi və işəgötürən arasında bağlanan əmək müqaviləsində sınaq müddəti müəyyən oluna bilər. Mövzunu insan resurslarının idarə olunması üzrə mütəxəssis Nihad Əliyev şərh edir. Sınaq müddəti işə götürənlə işçi arasında qarşılıqlı razılıq əsasında … Read More

0
error: Content is protected !!
Bəyannamələrin hazırlanması, hesabatların hazırlanması