fbpx

İcarəyə götürülən avadanlıqların təmir xərcləri gəlirdən çıxılırmı?

Tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən, bəzi zəruri tikinti avadanlıqları və qurğuları digər müəssisədən icarəyə götürən müəssisə icarəyə götürülmüş əmlakların təmirinə mütəmadi olaraq xərc qoyur. Bu xərcləri müəssisə gəlirdən çıxılan xərclərə aid edə bilərmi? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, Vergi Məcəlləsinin 115-ci … Read More

ƏDV məbləğinin gec ödənilməsinə görə hansı hallarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

ƏDV məbləğinin gec ödənilməsi və ya düzgün ödənilməməsi əksər hallarda məlumatsızlıq ucbatından baş verir. Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edib. Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı maddəsinə əsasən, bu Məcəllənin 175.1.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq bu Məcəllənin 175.8-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyicisi tərəfindən … Read More

0
error: Content is protected !!
Bəyannamələrin hazırlanması, hesabatların hazırlanması