Royaltiyə görə ƏDV hesablanmalıdırmı?

birbank biznes

əməkhaqqının hesablanması, məzuniyyət, vergi güzəşti, xərclər, Həyatın yığım sığortası, ödənişli məzuniyyətlər, ƏDV, EDV, sığorta, əmək haqqı,Sual: Aydındır ki, royalti ödənişləri qeyri-maddi aktivlərdən istifadəyə görə haqdır, qeyri-maddi aktivlər ƏDV üçün mal sayılmır. Bu baxımdan qeyri-rezidentlərə qeyri-maddi aktivlərdən istifadəyə görə ödənilən royaltidən ƏDV hesablanmalıdırmı? Nəzərinizə çatdırıram ki, AR Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 24.02.2021 tarixli İş № 2-1(102)-463/2021 üzrə çıxardığı Qərarda bu kimi durumlarda royalti məbləğindən əlavə dəyər vergisi hesablanmaması gərəkdiyi əksini tapır.

Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 125.1.7-ci maddəsinin müddəalarına əsasən qeyri-rezidentin, Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı maddəsi ilə Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəliri kimi müəyyən edilən və qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki daimi nümayəndəliyinə aid olmayan royalti şəklində gəlirlərindən bu Məcəllənin 124-cü maddəsinə uyğun olaraq ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.

Bununla yanaşı, vergi qanunvericiliyinə əsasən qeyri-maddi aktivlər üzərində istifadə hüququnun digər şəxslərə verilməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün xidmət (iş) sayılmaqla 18 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13-cü, 125-ci və 169-cu maddələri.

Mənbə: taxes.gov.az


Bax:


TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun