fbpx

Fiziki şəxslərin faizlərdən əldə etdiyi hansı gəlirlər vergidən azaddır?

Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-2-ci maddəsində “2023-cü il fevralın 1-dən etibarən beş il müddətində kütləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış səhmlər və istiqrazlar üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri” fiziki şəxslərin gəlir … Read More

Əmək münasibətlərində qadınların müstəsna hüquqları

Qanunvericiliyə əsasən, əmək münasibətləri zamanı müəyyən kateqoriyalardan olan şəxslərə bəzi güzəşt və azadolmalar tətbiq edilir. İnsan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev Azərbaycan qanunvericiliyində qadınlara verilən müstəsna hüquqlar barədə bəhs edir. Əmək Məcəlləsinin 52-ci maddəsinə əsasən, hamilə və 3 yaşına … Read More

0
error: Content is protected !!