Ən yüksək vergilər tətbiq edən 27 ölkə (3-cü hissə)

birbank biznes

Ən yüksək vergilər tətbiq edən 27 ölkə / 3-cü hissə

2-ci hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.

Ümundünya iqtisadi forumu (ÜİF)  məktəblərdə riyaziyyatın tədrisinin keyfiyyətindən tutmuş ölkədə inflyasiya səviyyəsinə qədər müxtəlif sahələrdə məlumatlara baxır.

Daha sonra bu məlumatlar ölkədə iqtisadi vəziyyət haqqında tam bir təsəvvür yaratmaq üçün istifadə olunur.

ÜİF-in nəzərdən keçirdiyi göstəricilərdən biri ölkədə vergi yüküdür. Bu zaman daha yüksək ballar daha aşağı rəqabətlilik deməkdir. Bundan ötrü Dünya Bankından ümumi vergi dərəcəsi haqqında məlumatlar alınır.

Vergilərin ümumi həcmi hər cür ayırmalardan sonra ödənilən beş müxtəlif vergi və rüsumların məbləğidir:

– təşkilatlardan tutulan mənfəət vergisi,

– sahibkarın ödədiyi sosial müavinətlər və işçi qüvvəsinə görə vergilər,

– daşınmaz əmlak vergisi,

– dövriyyədən vergi və digər kiçik vergilər.

Əslində bütün bu vergilər müxtəlif sahələrdə çalışan insanlara görə deyil, biznesə görə təyin edilir. Aşağıda ümumi vergi dərəcəsi 50% – dən yuxarı olan ölkələrin siyahısı göstərilir.

  1. Çad

Vergi yükü: 63,5%

Qambiya kimi, Çad da iqtisadiyyatı kənd təsərrüfatına əsaslanan çox yoxsul bir ölkədir. Burada dövriyyə vergisi 1.5%, mənfəət vergisi isə 40% təşkil edir, bu zaman şirkətlər həmin vergilərdən birini – daha yüksək olan vergini ödəyirlər.

  1. Çin

Vergi yükü: 64,6%

Bu siyahıda bir çox digər ölkələr kimi, Çində də şirkətlər mənfəət vergisinə deyil, dövriyyə vergisini cəlb edilir.

  1. İtaliya

Vergi yükü: 65,4%

İtaliya yüksək vergiləri ilə tanınır. Lakin vergi yükünün səviyyəsinə görə Avropada yalnız ikinci yeri tutur.

  1. Venesuela

Vergi yükü: 65,5%

Venesuela hökuməti Çavesin prezidentliyi dövründə yüksək vergi siyasəti həyata keçirirdi – xarici neft şirkətləri xüsusilə yüksək vergiyə cəlb olunurdu.

  1. Nikaraqua

Vergi yükü: 65,8%

2012-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fondu ölkəyə mürəkkəb və şaxələnmiş vergi sistemini, o cümlədən korporasiyaların vergitutmasını sadələşdirməyi tövsiyə edib.

  1. Fransa

Vergi yükü: 66,6%

Bu ölkə Avropada vergi yükünün səviyyəsinə görə birinci yerdədir. Lakin, ölkənin hazırkı hökuməti vergi sisteminə yenidən baxılacağına və korporativ vergiləri azaldacağına söz verib.

  1. Qvineya

Vergi yükü: 68,3%

Qvineyada şirkətlər ötən il üçün vahid dövriyyə vergisini ödəyirlər.


2-ci hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.