Vergi Kitabxanası


Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (1652 downloads)

Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (611 downloads)

Vergi Uçotu və Auditi - Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014 (760 downloads)

Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (562 downloads)

Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (703 downloads)

Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (432 downloads)

XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (371 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Yenidən işlənmiş təkrar nəşr) (751 downloads)

Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (389 downloads)

Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi - İmran Rzayev (378 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (537 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (601 downloads)

Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (394 downloads)

Azərbaycan Respublikasının Vergi Xidməti: İslahatlar və Nəticələr (410 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Dərslik) (1837 downloads)

Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi (455 downloads)

Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri (522 downloads)

Vergi İşi Tarixən (394 downloads)

Maliyyə Terminləri (1837 downloads)

Maliyyə Menecmenti (437 downloads)

Vergi Hüquqpozmalarına Qarşı Tətbiq Edilən Məsuliyyət Tədbirləri Haqqında Yaddaş (410 downloads)

TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun