birbank biznes

Vergi Kitabxanası


Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (3235 downloads )

Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (1905 downloads )

Vergi Uçotu və Auditi - Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014 (2040 downloads )

Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (1912 downloads )

Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (2114 downloads )

Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (1565 downloads )

XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (1667 downloads )

Vergilər və Vergitutma (Yenidən işlənmiş təkrar nəşr) (2101 downloads )

Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (1813 downloads )

Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi - İmran Rzayev (1672 downloads )

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (1636 downloads )

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (1715 downloads )

Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (1651 downloads )

Azərbaycan Respublikasının Vergi Xidməti: İslahatlar və Nəticələr (2060 downloads )

Vergilər və Vergitutma (Dərslik) (3680 downloads )

Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi (2039 downloads )

Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri (1844 downloads )

Vergi İşi Tarixən (2074 downloads )

Maliyyə Terminləri (3791 downloads )

Maliyyə Menecmenti (2014 downloads )

Vergi Hüquqpozmalarına Qarşı Tətbiq Edilən Məsuliyyət Tədbirləri Haqqında Yaddaş (1891 downloads )

TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun