Vergi Kitabxanası


Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (531 downloads)

Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (179 downloads)

Vergi Uçotu və Auditi - Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014 (278 downloads)

Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (136 downloads)

Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (224 downloads)

Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (129 downloads)

XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (92 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Yenidən işlənmiş təkrar nəşr) (236 downloads)

Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (114 downloads)

Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi - İmran Rzayev (114 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (175 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (203 downloads)

Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (111 downloads)

Azərbaycan Respublikasının Vergi Xidməti: İslahatlar və Nəticələr (125 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Dərslik) (707 downloads)

Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi (125 downloads)

Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri (144 downloads)

Vergi İşi Tarixən (113 downloads)

Maliyyə Terminləri (651 downloads)

Maliyyə Menecmenti (137 downloads)

Vergi Hüquqpozmalarına Qarşı Tətbiq Edilən Məsuliyyət Tədbirləri Haqqında Yaddaş (127 downloads)

TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun