Vergi Kitabxanası


Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (454 downloads)

Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (152 downloads)

Vergi Uçotu və Auditi - Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014 (233 downloads)

Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (117 downloads)

Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (185 downloads)

Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (114 downloads)

XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (77 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Yenidən işlənmiş təkrar nəşr) (184 downloads)

Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (99 downloads)

Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi - İmran Rzayev (98 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (144 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (170 downloads)

Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (97 downloads)

Azərbaycan Respublikasının Vergi Xidməti: İslahatlar və Nəticələr (110 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Dərslik) (549 downloads)

Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi (111 downloads)

Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri (127 downloads)

Vergi İşi Tarixən (98 downloads)

Maliyyə Terminləri (498 downloads)

Maliyyə Menecmenti (117 downloads)

Vergi Hüquqpozmalarına Qarşı Tətbiq Edilən Məsuliyyət Tədbirləri Haqqında Yaddaş (104 downloads)

TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun