Vergi Kitabxanası


Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (725 downloads)

Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (251 downloads)

Vergi Uçotu və Auditi - Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014 (336 downloads)

Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (191 downloads)

Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (295 downloads)

Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (170 downloads)

XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (116 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Yenidən işlənmiş təkrar nəşr) (307 downloads)

Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (159 downloads)

Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi - İmran Rzayev (148 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (229 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (256 downloads)

Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (149 downloads)

Azərbaycan Respublikasının Vergi Xidməti: İslahatlar və Nəticələr (169 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Dərslik) (997 downloads)

Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi (179 downloads)

Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri (195 downloads)

Vergi İşi Tarixən (152 downloads)

Maliyyə Terminləri (892 downloads)

Maliyyə Menecmenti (177 downloads)

Vergi Hüquqpozmalarına Qarşı Tətbiq Edilən Məsuliyyət Tədbirləri Haqqında Yaddaş (163 downloads)

TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun