Vergi KitabxanasıVergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (256 downloads)

Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (115 downloads)

Vergi Uçotu və Auditi - Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014 (119 downloads)

Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (83 downloads)

Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (141 downloads)

Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (77 downloads)

XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (54 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Yenidən işlənmiş təkrar nəşr) (89 downloads)

Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (70 downloads)

Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi - İmran Rzayev (74 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (103 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (124 downloads)

Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (67 downloads)

Azərbaycan Respublikasının Vergi Xidməti: İslahatlar və Nəticələr (74 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Dərslik) (385 downloads)

Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi (75 downloads)

Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri (90 downloads)

Vergi İşi Tarixən (72 downloads)

Maliyyə Terminləri (373 downloads)

Maliyyə Menecmenti (86 downloads)

Vergi Hüquqpozmalarına Qarşı Tətbiq Edilən Məsuliyyət Tədbirləri Haqqında Yaddaş (76 downloads)


Vergiyə dair ən son xəbərləri izləmək üçün keçidə daxil olun

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.