Kapital bankda Birbank xidmətini qoş, vaxt sənə işləsin

Vergi Kitabxanası


Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (2433 downloads)

Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (1291 downloads)

Vergi Uçotu və Auditi - Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014 (1452 downloads)

Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (1316 downloads)

Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (1438 downloads)

Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (1123 downloads)

XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (1047 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Yenidən işlənmiş təkrar nəşr) (1470 downloads)

Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (1086 downloads)

Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi - İmran Rzayev (1044 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (1176 downloads)

Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (1271 downloads)

Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (1076 downloads)

Azərbaycan Respublikasının Vergi Xidməti: İslahatlar və Nəticələr (1112 downloads)

Vergilər və Vergitutma (Dərslik) (2915 downloads)

Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi (1177 downloads)

Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri (1233 downloads)

Vergi İşi Tarixən (1202 downloads)

Maliyyə Terminləri (2934 downloads)

Maliyyə Menecmenti (1180 downloads)

Vergi Hüquqpozmalarına Qarşı Tətbiq Edilən Məsuliyyət Tədbirləri Haqqında Yaddaş (1162 downloads)

TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun