Vebinar: “ƏDV bəyannaməsi və əlavələrinin hazırlanması”

birbank biznes

Təlimin adı: “ƏDV bəyannaməsi və əlavələrinin hazırlanması”

26 Sentyabr tarixində təşkil edilən vebinarı izləmək üçün keçid edin: https://youtu.be/lbaLRPzDw_w

Təlim proqramı:

 • ƏDV və ƏDV ödəyiciləri barədə ümumi məlumat;
 • ƏDV qeydiyyatına dair ərizənin verilməsi (könüllü və məcburi qeydiyyat);
 • ƏDV üzrə vergitutma obyektinin müəyyənləşdirilməsi çətin olan məqamlar;
 • ƏDV-yə cəlb edilən, 0 faiz dərəcə ilə cəlb edilən və ƏDV-dən azad dövriyyənin ƏDV-nin hesablanmasında rolu;
 • Vergiyə cəlb edilən dövriyyənin vaxtının müəyyənləşdirilməsində diqqət yetirilməli olan məqamlar;
 • Qeyri-rezidentin vergiyə cəlb edilməsi və və ƏDV-nin əvəşdirilməsində xüsusi məqamlar;
 • Qeyri-rezidentin büdcəyə ödənilən vergisinin əvəzləşdirilməsi (Əlavə 7-nin tərtibi);
 • İdxal məlumatlarının (idxala görə ödənilən ƏDV) bəyannamədə əks etdirilməsi;
 • ƏDV əvəzləşdirilən e-qaimə məlumatlarının əks etdirilməsi;
 • Əvəzləşdirilməsinə yol verilməyən məlumatların bəyannamədə əks etdirilməsi. (Vergi Məcəlləsinin 175.2, 175.3, 175.4-cü maddələrinə əsasən);
 • Debitor borclar barədə məlumat;
 • ƏDV-yə cəlb edilən dövriyyə məlumatlarının ƏDV bəyannaməsinin Əlavə 3, 4, 5, 8,9,10 nömrəli əlavələrinin doldurulma qaydaları;
 • Kameral uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün tövsiyələr.

Təlimçi: Azər Qənbərov

Azər Qənbərov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Dövlət maliyyəsində vergi siyasəti”, “Vergi inzibatçılığı”, “Vergi müqavilələri”, “Vergi auditi”, “Vergi planlaşdırılması”, “Rəqəmsal iqtisadiyyat və vergiqoyma” fənlərini tədris edir.

Eyni zamanda “Azərbaycan Mühasiblər Məktəbi”ndə vergi üzrə təlimçi, SOCAR Baş ofisində Vergilər Departamentində rəis müavini vəzifələrində çalışır.

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqinə dair 50-dən artıq məqalənin müəllifidir. Peşəkar Mühasib Sertifikat imtahanını hər iki sektor üzrə müvəfəqiyyətlə vermişdir. «CİMA və ACCA» üzrə « Diplom Performance Management» və «DİPİFR»  beynəlxalq diplomların sahibidir.

Azərbaycanda ilk dəfə mənfəət vergisinin SAP ERP sistemində avtomatlaşdırılması və vergi uçotu ilə maya dəyərinin, gəlir və xərclərin uçotunun, eləcə də vergi registrlərinin düzgün formalaşması üzrə layihənin rəhbəridir.

Vergi auditi və daxili audit üzrə 15 ildən çox təcrübəyə malikdir.


Əlaqə: