Koronavirusun iqtisadiyyata təsiri ilə bağlı tədbirlər planı təsdiqləndi

birbank biznes

tədbirlər planı, Qeyri-iş günləri, aksiz dərəcələri, təsnifat kodları,Nazirlər Kabineti “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı Tədbirlər Planı”nı təsdiq edib.

Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Təsdiq edilmiş Tədbirlər Planı’nda nəzərdə tutulan icraçı orqan və qurumlar müvafiq tədbirlərin müəyyən olunmuş icra müddətində yerinə yetirilməsini təmin etmək və görülmüş işlər barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə mütəmadi olaraq məlumat vermək tapşırılıb.

 Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.


“Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi barədə

“Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə:

1. “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planı’nda nəzərdə tutulan icraçı orqan və qurumlar müvafiq tədbirlərin müəyyən olunmuş icra müddətində yerinə yetirilməsini təmin etsinlər və görülmüş işlər barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə mütəmadi olaraq məlumat versinlər.

3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Əli Əsədov

Bakı şəhəri, 4 aprel 2020-ci il


“Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı

TƏDBİRLƏR PLANI

 

 

Tədbirin adı

 

 

Əhatə

dairəsi, min nəfər

Kompensasiya məbləği,

mln.manat

 

 

İcraçı

 

 

İcra müddəti

AR

Prezidentinin Sərəncamı ilə ayrılan vəsait

hesabına

 

Digər mənbələr

I. İQTİSADİ ARTIMA VƏ SAHİBKARLIĞA DƏSTƏK
A. YAXIN DÖVRDƏ PANDEMİYANIN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA MƏNFİ TƏSİRLƏRİNİN AZALDILMASI MƏQSƏDİLƏ TƏXİRƏSALINMAZ TƏDBİRLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ
İQTİSADİ QURUMLARIN FƏALİYYƏTİNİN FÖVQƏLADƏ KOORDİNASİYASI İSTİQAMƏTİNDƏ
1. Pandemiya səbəbindən yaranmış şəraitdə iqtisadi siyasət sahəsində təxirəsalınmaz qərarların vaxtında və çevik qəbul edilməsi üçün iqtisadiyyatda baş verən proseslərin operativ izlənilməsi və bu barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mütəmadi məlumatlandırılması məqsədilə aidiyyəti dövlət qurumları və dövlət müəssisələri tərəfindən tələb olunan həcmdə məlumatların müvafiq elektron bazaya daxil edilməsi (İN tərəfindən təşkil ediləcək) və bu elektron

bazaya bütün aidiyyəti qurumların çıxışının təmin olunması (siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmaqla)

 

İşçi Qrupa sədrlik edən qurumlar

 

2020-ci

ilin aprel- dekabr ayları

İŞ YERLƏRİNİN VƏ SOSİAL SABİTLİYİN QORUNMASI İSTİQAMƏTİNDƏ
2. Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzdlu işçilərin əməkhaqqının

müəyyən hissəsinin ödənilməsi (iş yerlərinin azaldılmaması məqsədilə)

300 215 İN, MN 2020-ci il ərzində
3. Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi (iş yerlərinin azaldılmaması məqsədilə

– əsas meyar kimi 2019-cu ildə vergi ödənişlərini, məcburi dövlət sosial sığorta və

işsizlikdən sığorta ödənişlərini həyata keçirmiş vergi ödəyicilərinə şamil edilməklə)

 

300

 

80

 

İN, MN

 

2020-ci il ərzində

İQTİSADİYYATDA ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI İSTİQAMƏTİNDƏ
4. İqtisadi artımın və investisiyaların maliyyə mənbələrinin genişləndirilməsi məqsədilə ölkədə kapitalın və əmlakın amnistiyasının nəzərdən keçirilməsi İN MN AMB 2020-ci

ilin aprel –

dekabr ayları

İQTİSADİ FƏALLIĞIN QORUNMASINA VERGİ STİMULLARININ VERİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ
5. Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə (o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığa) aşağıdakı vergi güzəştlərinin və tətillərinin verilməsi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İN, MN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-ci

ilin aprel ayı

5.1. mikro sahibkarlıq subyektlərinə sadələşdirilmiş vergi üzrə müddətli güzəştin verilməsi;
5.2. əmlak və torpaq vergisindən müddətli azadolmaların verilməsi;
5.3. vergi ödəyicilərinə mənfəət (gəlir) vergisi və sadələşdirilmiş vergi üzrə müddətli güzəştlərin verilməsi;
5.4. mənfəət (gəlir) və əmlak vergisi üzrə cari vergi ödəmələrindən müddətli azad edilməsi;
5.5. mikro sahibkarlıq subyektləri üzrə hesabatların (gəlir, mənfəət, əmlak və sadələşdirilmiş vergi) verilməsi və vergilərin ödənilməsi müddətinin

uzadılması;

5.6. pandemiyanın mənfi təsir etdiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə vergilərin ödənilməsi müddətinin uzadılması;
5.7. əhalinin ərzaq və tibbi ehtiyacları üçün zəruri olan bəzi məhsul növlərinin idxalının ƏDV-dən müddətli azad edilməsi;
5.8. əhalinin ərzaq, tibb və digər zəruri məhsullara olan tələbatının qısa müddətdə ödənilməsi məqsədilə bəzi məhsul növlərinin istehsalı ilə bağlı

xammal və materialların idxalının ƏDV-dən azad edilməsi;

5.9. epidemiyanın qarşısının alınması və əhalinin həyat və sağlamlığının qorunması məqsədilə vergi ödəyicisi tərəfindən həyata keçirilən zəruri

profilaktik, o cümlədən dezinfeksiya tədbirlərinə görə çəkilmiş xərclərin gəlirdən çıxılması;

5.10. icarə haqqından tutulan vergilər üzrə güzəştin verilməsi;
5.11. ödənilməmiş vergi, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta

haqlarına görə faizlərin hesablanmasının müəyyən müddətə təxirə

salınması;
5.12. bir sıra sahibkarlıq subyektlərinin sosial sığorta yükünün azaldılması
İQTİSADİYYATA VƏ SAHİBKARLIĞA DÖVLƏTİN KREDİT-ZƏMANƏT DƏSTƏYİNİN VERİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ
6. Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə (o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığa) veriləcək 0.5 mlrd. manat həcmində bank kreditləri üzrə dövlət zəmanətinin verilməsi və kredit

faizlərinin subsidiyalaşdırılması:

 

20

 

 

 

 

 

İN, MN, KTN

 

 

 

 

2020-ci

ilin aprel ayı

6.1. Yeni verilən 500 milyon manat həcmində kreditlərin 60%-nə dövlət

zəmanətinin verilməsi;

6.2. Zəmanət verilən kreditlər üzrə faiz dərəcəsinin 50%-nin dövlət büdcəsi

hesabına subsidiyalaşdırılması;

6.3. Kreditlərin maksimal faiz dərəcəsi, müddəti, fəaliyyət sahələri üzrə əhatə

dairəsi və digər meyarların 2 həftə ərzində hazırlanaraq təqdim olunması;

6.4. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən aqrar sektorda girovsuz

mikrokreditlərin verilməsi üzrə mexanizmin yaradılması

 

7. Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna əlavə vəsaitlərin ayrılması

 

50

 

İN, MN

2020-ci

ilin aprel- may ayları

8. Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin (o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığın) 2020-ci il 10 mart

tarixinə 1 mlrd.manat həcmində mövcud kredit portfeli üzrə kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması:

 

50

 

 

 

 

İN

 

2020-ci

ilin aprel- may ayları

8.1. 2020-ci il 10 mart tarixinə dövlət zəmanəti olmayan mövcud bank

kreditlərinin faiz dərəcəsinin bir il üzrə 10%-in subsidiyalaşdırılması

8.2. Kreditlərin müddəti, fəaliyyət sahələri üzrə əhatə dairəsi və digər meyarların 2 həftə ərzində hazırlanaraq təqdim olunması 2020-ci

ilin aprel ayı

 

9. Güzəştli ipoteka kreditləri üçün ayrılan vəsaitlərin həcminin artırılması

 

90

 

MN

2020-ci

ilin aprel ayı

10. Həyati vacib sərnişindaşıma sahəsinə maliyyə dəstəyinin verilməsi 280 MN 2020-ci il ərzində
İQTİSADİYYATIN VƏ SAHİBKARLARIN GÜZƏŞTLİ ŞƏRTLƏRLƏ KREDİT RESURSLARINA ÇIXIŞ İMKANLARININ GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ
11. Ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətini (o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığı) dəstəkləyən və dövlət tərəfindən yaradılmış bütün maliyyə və təşviq institutları və fondlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məqsədilə

Koordinasiya Şurasının yaradılması

 

NK

 

2020-ci il ərzində

12. Dövlət tərəfindən yaradılmış maliyyə və təşviq institutları və fondlarının fəaliyyəti sahəsində aşağıdakı istiqamətlərdə təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi:  

 

 

İN, MN, AMB

 

 

 

 

 

 

2020-ci il ərzində

12.1. sahibkarlığın İnkişafı Fondunun maliyyələşdirmə alətlərinin genişləndirilməsi, o cümlədən daşınar əmlakın girovu əsasında kreditlərin verilməsi, zəruri tibbi ləvazimat və avadanlıqların istehsalçılarına güzəştli

kreditlərin ayrılması, uzunmüddətli investisiya tələb edən sahələr üzrə kiçik və orta həcmli kreditlər üçün kredit müddətinin artırılması

12.2. İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması və kredit zəmanəti alətlərinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən bir kredit üzrə zəmanətin kreditə nisbətinin yuxarı həddinin artırılması, zəmanət üzrə xidmət haqlarının, müvafiq cərimələrin və digər məhdudiyyətlərin ləğv edilməsi, faiz subsidiyası verilən kreditlərin illik faiz dərəcəsinin azaldılması, zəmanət ödənişlərinə həddin artırılması və zəmanətlərə tətbiq olunan komissiyaların azaldılması  

 

İKZF, MN, İN

PANDEMİYANIN MƏNFİ TƏSİR ETDİYİ FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİNDƏ ƏLAVƏ DƏSTƏK TƏDBİRLƏRİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ
13. Dövlət əmlakını icarəyə götürmüş və pandemiya nəticəsində zərər çəkmiş sahibkarlıq subyektlərindən (o cümlədən kiçik və orta sahibkarlardan) icarə haqqının 2020-ci ilin sonunadək hesablanmaması  

İN, MN

2020-ci

ilin aprel- may ayları

14. Dövlət torpaq fonduna aid torpaq sahələrini icarəyə götürmüş və pandemiya nəticəsində zərər çəkmiş sahibkarlar (o cümlədən kiçik və orta

sahibkarlar) tərəfindən ödənilən icarə haqlarının 2020-ci ilin sonunadək hesablanmaması

 

İN, MN

2020-ci

ilin aprel- may ayları

15. Sənaye məhəllələrində pandemiyanın mənfi təsir etdiyi sahələr üzrə

fəaliyyət göstərən rezidentlərin icarə haqlarının 2020-ci ilin sonunadək hesablanmaması

 

İN, MN

2020-ci

ilin aprel- may

16. Qeyri-neft məhsullarının ixracının artırılmasına və stimullaşdırılmasına yönəlmiş aşağıdakı istiqamətlərdə tədbirlərin görülməsi:  

 

 

 

 

İN, DGK

 

 

 

 

2020-ci il ərzində

16.1. qeyri-neft məhsullarının ixracına marağın artırılması məqsədilə beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən malların ixrac qeydi ilə satışı (malların ixrac edilməməsi halında vergilərin ödənilməsinin bank qarantiyası və sair üsullarla təmin edilməsi şərtilə) mexanizminin Vergi Məcəlləsinə daxil

edilməsi;

16.2. idxal olunan və yerli istehsalı olmayan xammal və ara mallardan asılı

olan yerli istehsal sahələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə müvafiq siyahı üzrə gömrük rüsumu güzəştlərinin tətbiqi;

16.3. sahibkarlar tərəfindən daxildə xüsusi gömrük prosedurundan

istifadənin stimullaşdırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi

17. Əhalinin ərzaq və tibbi ehtiyacları üçün zəruri olan və ölkəyə idxal olunan müvafiq məhsullarla tam və fasiləsiz təmin edilməsi məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi:  

 

 

 

İN, DGK

 

 

 

2020-ci il ərzində

17.1. zəruri hesab edilən məhsullar üzrə idxal rüsumlarının müddətli olaraq

“0” dərəcəyə endirilməsi (və ya azaldılması);

17.2. zəruri hesab edilən məhsulların idxalı zamanı həyata keçirilən gömrük rəsmiləşdirilməsi, nəzarət və icazələrin (sertifikatların) verilməsi tədbirlərinin növbədənkənar (sürətləndirilmiş) tətbiqi
18. Kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi üçün dövlət satınalmalarında yerli istehsal (mal və xidmətlərə) məhsulların alınması məqsədilə əlavə tədbirlərin görülməsi  

İN

2020-ci il ərzində
19. Bank və sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına ödədikləri haqların ləğv edilməsi AMB, MN 2020-ci

ilin aprel ayı

B. POST-PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ İQTİSADİ ARTIMIN YENİ MODELİNİN TƏTBİQİ İSTİQAMƏTİNDƏ TƏXİRƏSALINMAZ TƏDBİRLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ
1. Daxili tələbin genişləndirilməsi vasitəsilə iqtisadi artımın sürətinin və məşğulluğun qorunması, yeni iş yerlərinin açılması məqsədilə aşağıdakı fəaliyyət sahələrinin ortamüddətli dövrdə dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas prioritetləri kimi müəyyən olunması, bu sahələrin inkişafının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi və özəl investisiyaların cəlb olunmasının təşviq edilməsi:  

 

İN, MN

 

 

2020-ci il ərzində

1.1. tikinti sektoru;
1.2. dağ-mədən sənayesi;
1.3. neft-kimya sənayesi;
1.4. rəqəmsal iqtisadiyyat;
1.5. nəqliyyat, ticarət və logistika;
1.6. telekommunikasiya;
1.7. kənd təsərrüfatı və emal sənayesi;
1.8. daxili turizm.
2. Dövlət əmlakının idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən dövlət şirkətlərinə münasibətdə dövlətin maraqlı tərəf (investor) qismində çıxış etməsi məqsədilə aşağıdakı islahatların həyata keçirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması:  

 

 

 

 

 

İN, MN

 

 

 

 

 

2020-ci il ərzində

2.1. Dövlət adından şirkətlərin vahid mərkəzdən idarə olunması, onların fəaliyyətinin, o cümlədən investisiya proqramlarının şəffaflığının və iqtisadi səmərəsinin yüksəldilməsi, rəqabət qabiliyyətinin təmin olunması üçün

Dövlət İnvestisiya Holdinqinin yaradılması;

2.2. Dövlət İnvestisiya Holdinqinin fəaliyyəti çərçivəsində dövlət şirkətlərində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, korporativ standartların tətbiqi və maliyyə

şəffaflığının təmin olunması;

2.3. Dövlət mülkiyyətli müəssisələr üzrə özəlləşdirmə proqramının

hazırlanması

3. Tikinti sektorunda strateji layihələrin işlənməsi və həyata keçirilməsinin yeni mexanimzinin yaradılması məqsədilə şəhərlərin və regionların inkişafının sürətləndirilməsi üçün Azərbaycan İnşaat Korporasiyasının yaradılması və korporasiya tərəfindən aşağıdakı fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması:  

 

 

 

 

İN, MN

 

 

 

 

2020-ci il ərzində

3.1. strateji layihələr portfelinin uzunmüddətli idarə olunması, yeni layihələrin

işlənməsi;

3.2. bu layihələrin maliyyələşməsinə investorların cəlb edilməsi;
3.3. dövlət tərəfindən yeni tikinti layihələri üçün yerlərin ayrılması və zəruri

infrastrukturun yaradılması;

3.4. multi-funksional tikintini təmin edən pilot layihənin həyata keçirilməsi.
4. Özəl-dövlət tərəfdaşlığının genişlənməsinə əlverişli zəmin yaratmaq üçün müvafiq qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsi İN 2020-ci il

ərzində

II. MƏŞĞULLUQ VƏ SOSİAL RİFAHA DƏSTƏK
DÖVLƏT SEKTORU ÜZRƏ İŞÇİLƏRİN İŞSİZLİK RİSKİNDƏN QORUNMASI VƏ SOSİAL MÜDAFİƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ
1. Dövlət sektoru üzrə işçilərin əsassız yerə işdən çıxarılması, ixtisarına yol verilməməsi və məzuniyyətə buraxılan işçilərin əməkhaqlarının saxlanması  

910

 

ƏƏSMN

2020-ci

ilin aprel- may ayları

QEYRİ-DÖVLƏT SEKTORU ÜZRƏ MUZDLU İŞÇİLƏRİN İŞSİZLİK RİSKİNDƏN QORUNMASI VƏ SOSİAL MÜDAFİƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ
2. Qeyri-dövlət sektoru üzrə işçilərin əsassız yerə işdən çıxarılması, ixtisarına yol

verilməməsi məqsədilə işəgötürənlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun iş aparılması və gündəlik nəzarətin təmin edilməsi

 

664

 

ƏƏSMN

2020-ci

ilin aprel- may ayları

İŞSİZ VƏ İŞDƏN AZAD OLUNMUŞ ŞƏXSLƏRİN MƏŞĞULLUĞU VƏ SOSİAL MÜDAFİƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ
3. 50 min haqqı ödənilən ictimai iş yerinin yaradılması vasitəsilə işsiz şəxslərin müvəqqəti məşğulluğunun təmin edilməsi  

50

 

30 (2 aylıq)

 

ƏƏSMN

2020-ci

ilin aprel- may ayları

4. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanlarında işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərə yaşayış minimumu həcmində (190 manat) birdəfəlik ödəmənin verilməsi  

200

 

70 (2 aylıq)

 

ƏƏSMN

2020-ci

ilin aprel- may ayları

5. İşsizlikdən Sığorta Fondu, BMT İnkişaf Proqramı və Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən özünüməşğulluq proqramının genişləndirilməsi və icrasının sürətləndirilməsi  

11

 

70 (İSF)

 

ƏƏSMN

2020-ci

ilin aprel-

dekabr ayları

 

6. İşsizlikdən sığorta ödənişlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və proaktiv təyinat mexanizminin yaradılması

 

20

 

20 (İSF)

 

ƏƏSMN

2020-ci

ilin aprel-

dekabr ayları

7. İşsizlikdən sığorta ödənişi bitmiş, lakin işlə təmin olunmamış şəxslərə və peşə hazırlığı kurslarında fasilə yaranmış müdavimlərinə xüsusi karantin rejimi dövründə sığorta ödənişinin və təqaüdlərin davam etdirilməsi, əməkhaqlarının birgə maliyyələşdirilməsi proqramının təkmilləşdirilməsi  

 

2

 

 

0.6 (İSF)

 

 

ƏƏSMN

 

2020-ci

ilin aprel- may ayları

ƏHALİNİN XÜSUSİ HƏSSAS TƏBƏQƏSİNDƏN OLAN ŞƏXSLƏRİN SOSİAL MÜDAFİƏSİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ
8. Sosial sığorta haqlarının azalması şəraitində kəsirinin bağlanması və əhaliyə sosial ödənişlərin (pensiya və müavinətlər) davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə 200 (DSMF) ƏƏSMN 2020-ci

ilin aprel-

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2019-cu il üzrə yaranmış 200 mln manat ehtiyatının istifadə olunması dekabr ayları
9. Ünvanlı dövlət sosial yardımı xüsusi karantin rejimi dövründə bitən ailələrə

(şəxslərə) yardımın verilməsinin xüsusi karantin rejimi bitənədək davam etdirilməsi və bu dövrdə ünvanlı dövlət sosial yardımının təyinatının sadələşdirilməsi

 

62

3 (DSMF)  

ƏƏSMN

2020-ci

ilin aprel- may ayları

10. Yaşı 65-dən yuxarı tənha şəxslərə evlərində sosial xidmətlərin göstərilməsi və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərə sosial xidmət müəssisələrində xidmət

göstərilməsi

 

14

 

ƏƏSMN

2020-ci

ilin aprel- may ayları

11. Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin

təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi

40 TN, MN 2020-ci il

ərzində

12. Əhaliyə güzəştli işıq limitinin aprel-may aylarında 100 kvts. həcmində artırılması  

10

 

İN, MN

2020-ci

ilin aprel- may ayları

III. MAKROİQTİSADİ VƏ MALİYYƏ SABİTLİYİ
1. Yeni iqtisadi reallıqları özündə əks etdirən makroiqtisadi siyasət çərçivəsinin hazırlanması AMB, MN, İN 2020-ci

ilin aprel ayı

2. Monetar situasiyadan asılı olaraq sterilizasiya portfelinin həcminin genişləndirilməsi AMB 2020-ci il ərzində
3. Karantin rejimi müddətində pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarların öhdəliklərinin tənzimlənməsi məqsədilə kredit təşkilatlarına

requlyativ tətilin verilməsi

 

AMB

2020-ci

ilin aprel ayı

4. Kapitalın hərəkəti və valyuta rejiminin effektivliyinin artırılması istiqamətlərində kompleks tədbirlərin görülməsi və nəzarətin gücləndirilməsi AMB 2020-ci il ərzində

Qeyd. NK – Nazirlər Kabineti; İN – İqtisadiyyat Nazirliyi; MN – Maliyyə Nazirliyi; ƏƏSMN – Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi; TN – Təhsil Nazirliyi; KTN – Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, AMB – Azərbaycan Mərkəzi Bankı; DGK – Dövlət Gömrük Komitəsi; İKZF – İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu; DSMF – Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, İSF – İşsizlikdən Sığorta Fondu

Faylı yükləyin: [download id=”1964″]

Mənbə: cabmin.gov.az


Bax: Azərbaycanda vahid bəyannamənin təqdim edilməsinə başlanılıb

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *