fbpx

Təsisçi olmaq üçün tələblər (bank, BOKT, sığorta, lisenziyalaşdırılan şəxslər üzrə analiz)

Düzgün istiqamətə yönəldilən investisiya gəlirin təməlidir. Hər bir investor müxtəlif sahələrdə fəaliyyətə üstünlük verdiyi üçün bu yazımızda Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə bəzi sahələrdə təsisçilərə dair başlıca tələbləri qeyd edəcəyik. Banklar Qanunvericiliyə görə banklarla bağlı təşkilati-hüquqi forma açıq səhmdar cəmiyyət formasında … Read More

İşçilərin bədbəxt hadisələrdən sığorta haqqı nə qədərdir?

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığorta edilməsi “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Resbublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. Mövzunu təhlil edən iqtisadçı ekspert Radil Fətullayev … Read More

0
Kredit götürərkən sığortalanmağın faydaları

Hər kəsin həyatının müəyyən dövründə çətin anları olur. Hətta elə anlar olur ki, təcili maliyyə çatışmazlığı ilə qarşılaşırsan və dost-tanış heç cür imkan edib sənə dəstək verə bilmir. Həmçinin müəyyən biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyərkən maliyyə çətinliyi ilə üzləşərək biznesi … Read More

0
İşsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta məbləğlərinin hesablanması

Məcburi sosial ödənişlər həm işəgötürənlərin, həm də işçilərin üzərinə müəyyən öhdəliklər qoyur. İşsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta ilə bağlı öhdəliklər necə tənzimlənir? Mövzunu iqtisadçı ekspert Radil Fətullayev şərh edir. İşsizlik sığortası 1 yanvar 2018-ci ildə qüvvəyə minmiş “İşsizlikdən sığorta … Read More

0
Məcburi sosial sığortanı kimlər ödəyir?

Azərbaycanda məcburi dövlət sosial sığortasına (MDSS-ə) cəlb olunan şəxslər 7 qrupa ayrılır: 1. Əmək müqaviləsi ilə işləyən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslər; 2. Fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər; 3. Azərbaycan Respublikası mənbələrindən … Read More

0
Sığorta ödəmələrinin təsnifatı

Sığorta ödənişləri məqsəd və təyinatına görə fərqli olduğuna görə onları bir sıra qruplara ayırmaq olar. Mövzunu iqtisadçı ekspert Radil Fətullayev şərh edir. Sığorta ödənişləri – şəxslərin gələcəkdə əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki məsuliyyəti, həmçinin qanunvericiliklə qadağan olunmayan fəaliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq … Read More

0
Sığorta və təkrar sığorta əməliyyatları hansı hallarda ƏDV-dən azaddır?

Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə görə, sığorta və təkrar sığorta əməliyyatları, habelə bu əməliyyatlarla bağlı sığorta agenti və sığorta brokeri xidmətləri maliyyə xidmətlərinə aid edilməklə ƏDV-dən azaddır. Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, qeyd edilənlərə əsasən, qeyri-rezident olan sığorta şirkəti tərəfindən rezident … Read More

0
Qeyri-iş günü baş verən sığorta hadisələri üzrə xidmətlər ilk iş günü necə tənzimlənməlidir?

Qeyri-iş günü baş verən sığorta hadisələri üzrə xidmətlər ilk iş günü necə tənzimlənməlidir? Hansı öhdəliklər sığortaçılar tərəfindən qeyri-iş günləri bitən kimi icra olunmalıdır? Sığortaçıya hadisə barədə şifahi məlumat verildikdən sonra 3 iş günü müddətində zərərçəkmişə hadisə barədə yazılı sığorta tələbinin … Read More

0
Hansı şirkətdə sığortalanmaq olar?

Sığorta inkişaf etməkdə olan cəmiyyətin tələblərinə cavab verən başlıca maliyyə alətlərindən biri olaraq şəxsin baş verə biləcək risklər nəticəsində itkilərini kompensasiya etmək məqsədilə istifadə edilir. Hər bir fərd həyatın müəyyən anında sığorta hadisəsi ilə qarşılaşa bilir ki, bu da sığortanın … Read More

0
1 2
error: Content is protected !!