fbpx

Şərikli sığorta anlayışı, onun mahiyyəti və səciyyəvi xüsusiyyətləri

Şərikli sığorta Gənc mütəxəssisslər və tələbələr üçün öyrədici material Bu yazıdan siz biləcəksiniz: Şərikli sığorta anlayışı, onun mahiyyəti və səciyyəvi xüsusiyyətləri Şərikli sığortada aparıcı (lider) sığortaçı və onun rolu Şərikli sığortanın ikiqat və ya çoxqat sığortadan fərqi Şərikli sığortanın təkrarsığorta … Read More

error: Content is protected !!