fbpx

Vergi orqanının sərəncam verməsi

Vergi orqanının sərəncam verməsi. Söhbət icra sənədindən gedir Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı ona hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün müddətində ödənilməsinə dair bildiriş göndərir. … Read More

error: Content is protected !!