fbpx

Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiyasının nəticələri hansı məqsədlərlə istifadə olunur?

Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiyasının nəticələri bu məqsədlərlərlə istifadə edilir: – Qüvvədə olan normativ hüquqi sənədlərə uyğun olaraq əmək şəraiti və mühafizəsi üzrə tədbirlərin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi; – qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada əmək şəraiti təhlükəli və zərərli olan … Read More

error: Content is protected !!