fbpx

Maya dəyərinin hesablanması zamanı statistik dəyər nəzərə alınmalıdırmı?

Sual: İdxaldan daxil olan malların maya dəyəri hesablanan zaman invoys ilə hesablanmalıdır, yoxsa gömrük tərəfindən hesablanmış statistik dəyər ilə? Cavab: Bildiririk ki, vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan … Read More

Cərimələr malların maya dəyərinə aid edilməlidirmi?

Sual: Bilmək istəyirik ki, müəssisə istehsal ehtiyacları üçün ölkə xaricindən almış malların yüklənməsi, daşınması və rəsmiləşdirilməsi zamanı (gecikmə, yanıcıya və gözləməyə görə) yaranmış cərimələri, anbara mədaxil olunacaq həmin malların maya dəyərinə aid etməlidirmi, yoxsa ayrıca inzibati xərc kimi tanımalıdırmı? ( … Read More

0
Mallar maya dəyərindən aşağı qiymətə satılarkən, ƏDV öhdəlikləri necə hesablanır?

Sual: Müəssisə ƏDV ödəyicisidir. İdxal etdiyi mallara görə gömrükdə ödənilən ƏDV büdcədən əvəzləşdirilir. Gələcəkdə satışla əlaqədar olaraq, bəzi modellərin qiymətinin ucuzlaşdırılması hallarına rast gəlinir və belə olan halda bəzi maya dəyərindən aşağı qiymətə satılır. Mallar maya dəyərindən aşağı qiymətə satılarkən, … Read More

0
error: Content is protected !!