fbpx

Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması

Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması Bazar qiymətinin anlayışı, onun tətbiqi qaydaları Vergi Məcəlləsinin (VM) 14-cü maddəsi ilə tənzimlənir. Məcəllənin 14.1-ci maddəsinə əsasən, “Bazar qiyməti malın (işin, xidmətin) tələblə təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan qiyməti deməkdir”.  Mövzunu Vergilər Nazirliyinin … Read More

error: Content is protected !!