Sığorta


Sosial sığorta haqlarının subsidiyalaşdırılması və digər yeniliklər

Səyahət sığortasından ƏDV tutulurmu?

İcbari tibbi sığorta haqqının tutulması

Müavinət əməkhaqqı hesab edilirmi?

İşsizlikdən sığorta haqqının tutulması

İşçi üçün ödənilən kirayə haqqından sosial sığorta haqqı hesablanırmı?

İşsiz və işaxtaran şəxslər üçün hansı təminatlar nəzərdə tutulmuşdur?

Yığım sığortası üzrə mühüm məqamlar (əməkhaqqıdan gəlir əldə edilməsi)

Əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

Sığorta haqqının hissəli ödənişi

İstehsalatda baş verən xəsarət halında işçinin kompensasiya hüququ

İcbari əmlak sığortası zamanı əmlakın dəyərinin hesablanması şərtləri

Fiziki şəxslərin icarədən əldə etdikləri gəlir sosial sığortaya cəlb olunurmu?

Sosial sığorta haqqının aylıq məbləği necə müəyyən olunur?

Sosial ödənişlərlə bağlı yoxlamaların müddəti necə tənzimlənir?

Təsisçi olmaq üçün tələblər (bank, BOKT, sığorta, lisenziyalaşdırılan şəxslər üzrə analiz)

İcbari tibbi sığorta haqlarının dərəcələri

Hansı halda işçinin gəlirindən işsizlik sığortası tutulmur?

İcbari sığorta növləri üzrə bunları bilmək faydalıdır

Bir dəfə işsizlikdən sığorta ödənişi almış şəxs onu yenidən nə vaxt ala bilər?

İşsizlikdən sığorta ödənişinin verilməsi hansı hallarda dayandırılır?

Təhtəlhesab vəsaitin sığortaya cəlb olunması

İşsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta məbləğlərinin hesablanması

Fərdi sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin məcburi sosial sığortaya cəlb edilməsi

Sığorta ödəmələrinin təsnifatı

Kimlər icbari tibbi sığorta haqqı ödəməkdən azaddır?

İcbari tibbi sığorta haqqına cəlb olunan ödənişlər

Sığorta və təkrar sığorta əməliyyatları hansı hallarda ƏDV-dən azaddır?

İcbari tibbi sığorta haqqı barədə nələri bilmək zəruridir?

İcbari Tibbi Sığorta haqqlarına cəlb edilməyən gəlirlər hansılardır?

Həyatın yığım sığortasında hesablanan gəlir vergisi üzrə güzəşt məbləği necə nəzərə alınır?

Məzuniyyətə görə kompensasiya və əmək haqqı ayrılıqda məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilməlidir?

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə borcların ödəniş qaydaları

Məcburi dövlət sosial sığortası: hesablamalar və ödəmələr

Fərdi uçotla bağlı sığorta olunanın hüquqları hansılardır? 

Şərikli sığorta anlayışı, onun mahiyyəti və səciyyəvi xüsusiyyətləri 

Fərdi sahibkarların məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının hesablanması

İcbari tibbi sığorta haqqının adambaşına düşən məbləğləri

Maddi yardım məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb edilməyən gəlirlərə aiddir?

Sığorta sektoru üzrə Əlavə dəstəkləyici tədbirlər (Tədbirlər Planından irəli gələrək)

Müavinət işsizlikdən sığorta haqqına cəlb edilirmi?

Həyatın yığım sığortası və vergitutma məsələləri

Hansı halda işçinin gəlirindən işsizlik sığortası tutulmur?

Əmlakın icbari sığortası

Fərdi sahibkarların sosial sığorta ödənişləri

Hüquqi şəxs və sahibkar fiziki şəxslərin əmlakla bağlı icbari məsuliyyət sığortası 

Kredit götürərkən sığortalanmağın faydaları

Hansı şirkətdə sığortalanmaq olar?

Sahibkarlıq fəaliyyətinə görə sosial sığorta haqqının hesablanması

Sığortaya görə ödənilmiş vəsaitin gəlir vergisinə cəlb edilməsi

Qeyri-iş günü baş verən sığorta hadisələri üzrə xidmətlər ilk iş günü necə tənzimlənməlidir?

Mülki-məsuliyyətin icbari sığortası növü üzrə sığorta haqqı necə müəyyən edilir?

Həyatın yığım sığortasına yönəldilən gəlirlər işsizlikdən sığorta haqlarından azad olunur?

Əvvəlki illərin məzuniyyəti üçün Sosial Sığorta haqqı necə hesablanır?

Qonorardan sosial sığorta haqqı hesablanmalıdır?

İşsizlikdən sığorta üzrə tutulmalara cəlb olunmayan gəlir varmı?

Daşınmaz əmlaka görə ikili sığorta kompensasiyası almaq mümkündürmü?

Hansı ödənişlər işçinin işsizlikdən sığorta haqqına cəlb edilmir?

Tibbi sığorta xidmətlərinin vergidən azad edilməsi