Sığorta


İcbari tibbi sığorta haqqı barədə nələri bilmək zəruridir?

İcbari Tibbi Sığorta haqqlarına cəlb edilməyən gəlirlər hansılardır?

Həyatın yığım sığortasında hesablanan gəlir vergisi üzrə güzəşt məbləği necə nəzərə alınır?

Məzuniyyətə görə kompensasiya və əmək haqqı ayrılıqda məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilməlidir?

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə borcların ödəniş qaydaları

Məcburi dövlət sosial sığortası: hesablamalar və ödəmələr

Fərdi uçotla bağlı sığorta olunanın hüquqları hansılardır? 

Şərikli sığorta anlayışı, onun mahiyyəti və səciyyəvi xüsusiyyətləri 

Fərdi sahibkarların məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının hesablanması

İcbari tibbi sığorta haqqının adambaşına düşən məbləğləri

Maddi yardım məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb edilməyən gəlirlərə aiddir?

Sığorta sektoru üzrə Əlavə dəstəkləyici tədbirlər (Tədbirlər Planından irəli gələrək)

Müavinət işsizlikdən sığorta haqqına cəlb edilirmi?

Həyatın yığım sığortası və vergitutma məsələləri

Hansı halda işçinin gəlirindən işsizlik sığortası tutulmur?

Əmlakın icbari sığortası

Fərdi sahibkarların sosial sığorta ödənişləri

Hüquqi şəxs və sahibkar fiziki şəxslərin əmlakla bağlı icbari məsuliyyət sığortası 

Kredit götürərkən sığortalanmağın faydaları

Hansı şirkətdə sığortalanmaq olar?

Sahibkarlıq fəaliyyətinə görə sosial sığorta haqqının hesablanması

Sığortaya görə ödənilmiş vəsaitin gəlir vergisinə cəlb edilməsi

Qeyri-iş günü baş verən sığorta hadisələri üzrə xidmətlər ilk iş günü necə tənzimlənməlidir?

Mülki-məsuliyyətin icbari sığortası növü üzrə sığorta haqqı necə müəyyən edilir?

Həyatın yığım sığortasına yönəldilən gəlirlər işsizlikdən sığorta haqlarından azad olunur?

Əvvəlki illərin məzuniyyəti üçün Sosial Sığorta haqqı necə hesablanır?

Qonorardan sosial sığorta haqqı hesablanmalıdır?

İşsizlikdən sığorta üzrə tutulmalara cəlb olunmayan gəlir varmı?

Daşınmaz əmlaka görə ikili sığorta kompensasiyası almaq mümkündürmü?

Hansı ödənişlər işçinin işsizlikdən sığorta haqqına cəlb edilmir?

Tibbi sığorta xidmətlərinin vergidən azad edilməsi

TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun