Sadələşdirilmiş vergi


Hansı halda şirkət sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnu saxlayır?


ƏDV ödəyicisi başqa təsərrüfat subyekti üzrə sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilərmi?


İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hansı halda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilər?


Yaşayış sahəsini təqdim edən fiziki şəxsin hansı vergi öhdəliyi yaranır?


Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ hansı halda yaranır?


Vergi ödəyicisi hansı halda sadələşdirilmiş vergi metodunu tətbiq edə bilər?


Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi mükəlləfiyyəti hansı hallarda saxlanılmır?


İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ məhdudlaşdırıla bilərmi?


Yaşayış sahəsinin təqdim edilməsinə görə vergi öhdəliyi


Mənzillərin satışının vergiyə cəlb olunması


Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi və sosial sığorta öhdəlikləri


Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin gəlirlərinin vergiyə cəlb olunması


Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin dividendə görə vergi öhdəliyi


Bakı şəhərində bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi öhdəliyi


Həm sahibkarlıq fəaliyyəti, həm də əmlakını icarəyə verən fərdi sahibkar sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilərmi?


İdman mərc oyunları üzrə sadələşdirilmiş verginin hesablanması


İctimai iaşə müəssisəsi ancaq hüquqi şəxslərə xidmət göstərib, 8% sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərmi?


Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi avans alıb, növbəti ayda ƏDV-yə keçdikdə verginin hesablanması qaydası


Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyət sahələri


ƏDV ödəyicisindən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinə necə keçməli?


İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin illik dövriyyəsi 200.000 manatdan artıq olduqda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi hüququnu saxlaya bilərmi?


Hüquqi şəxs olaraq xidmət fəaliyyəti göstərən müəssisə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərmi?


Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsindən sadələşdirilmiş verginin tutulması


Sadələşdirilmiş vergitutma kim üçün məhdudlaşdırılır?


Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi iştirak payını satarsa vergitutma necə olur?


Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsindən sadələşdirilmiş verginin tutulması


Torpaq sahələrinin təqdim edilməsi zamanı sadələşdirilmiş verginin hesablanması


İşçi sayı 10-dan çox olduqda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq mümkündür?


Hüquqi şəxs olaraq xidmət fəaliyyəti göstərən müəssisə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərmi?