Peşəkar mühasib sertifikatı ilə bağlı Qərarda dəyişiklik edilib

iş günlərinə dəyişiklik, Təsnifat kodları, xidməti vəsiqənin nümunəsi, Elektron qaimə-fakturanın forması, Ezamiyyə xərclərinin normalarıAzərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin “Kommersiya təşkilatlarının  illik  maliyyə  hesabatlarının  və  birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında”     2010-cu  il  27 may  tarixli  97  nömrəli  və“Paylarının  (səhmlərinin)  nəzarət  zərfi dövlətə  məxsus  olan  hüquqi  şəxslərin,  qiymətli  kağızları  fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai  əhəmiyyətli  qurumların,  iri  sahibkarlıq  subyektlərinin, büdcə  təşkilatlarının  və  illik  maliyyə  hesabatlarını  və  ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik  hüquqi  şəxslərin  baş  mühasibləri  tərəfindən  peşəkar mühasib  sertifikatının  əldə  edilməsinin  müddətlərinin  və ardıcıllığının  müəyyən  edilməsi  haqqında” 2018-ci  il  25  oktyabr tarixli 464 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının  119-cu  maddəsinin səkkizinci  abzasını  rəhbər    tutaraq,    Azərbaycan  Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

  1. Azərbaycan Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  2010-cu  il  27 may  tarixli  97  nömrəli  Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, No 5, maddə 474; 2012, No 9, maddə 917; 2016, No 5, maddə 960, No 8, maddə 1427, No 10, maddə 1734; 2017, No 2, maddə 281; 2018, No 9, maddə 1938)ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə  edilmiş)  maliyyə  hesabatlarının  təqdim  edilməsi  və  dərc edilməsi Qaydaları”nın 1.2-ci bəndindən “və kiçik” sözləri çıxarılsın.
  2. “Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin,  qiymətli  kağızları  fond  birjasında  dövriyyədə  olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq  subyektlərinin,  büdcə  təşkilatlarının  və  illik  maliyyə hesabatlarını  və  ya  birləşdirilmiş  (konsolidə  edilmiş)  maliyyə hesabatlarını  dərc  edən  publik  hüquqi  şəxslərin  baş  mühasibləri tərəfindən peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsinin müddətlərinin və ardıcıllığının müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 25 oktyabr tarixli 464 nömrəli Qərarının (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2018,  No  10, maddə  2178)  adına,  ikinci  abzasına  və  2-ci  hissəsinə  “iri”  sözündən sonra “və orta” sözləri əlavə edilsin.

Əli Əsədov

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Bakı şəhəri, 20 aprel 2021-ci il

No 103

Mənbə: nk.gov.az


TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun