birbank biznes

ÖMV


Qeyri-rezidentin bəzi ödənişlərindən ödəmə mənbəyində vergi tutulması

Torpaq, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim olunması zamanı ödəmə mənbəyində vergi necə hesablanır?

Banklar tərəfindən vətəndaşlara ödənilən faizlər üzrə ödəmə mənbəyində vergi necə hesablanır?

Nağdlaşdırmaya görə ödəmə mənbəyində vergi tutulması

Müəllif qonorarı ilə bağlı hansı vergi öhdəliyi yaranır?

Nəqliyyat vasitəsini icarəyə verən şəxsin hansı vergi öhdəliyi var?

Rezidentin xarici elektron pul kisəsindən yerli bank hesabına pul köçürülərkən vergi tutulurmu?

Dəyişiklikdən sonra faiz gəlirlərindən ödəmə mənbəyində vergi necə hesablanacaq?

Qeyri-rezidentlərə ödənilən royaltidən vergilərin tutulması

Vəkil firmasında əldə olunan gəlirlər hansı qaydada vergiyə cəlb olunur? 

Beynəlxalq daşıma məqsədləri üçün icarəyə götürülən vaqonlara görə vergi öhdəliyi

Hesablama metodundan istifadə edən vergi ödəyiciləri üçün icarə xərcləri və ödəmə mənbəyindən vergi tutulması

Qeyri-rezidentin gəlirindən ödəmə mənbəyində vergi tutulması

Dividenddən ödəmə mənbəyində vergi tutulması

Müqavilələr təsdiqlənərkən hansı hallarda gəlirlər ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmur?

Vergilərin azaldılmasına görə maliyyə sanksiyaları

Hansı mallara görə ödəmə mənbəyində vergi hesablanır?

Ödəmə mənbəyində verginin tutulması

Qeyri-rezidentə ödəmə zamanı ÖMV və ƏDV necə hesablanır?

Qeyri-rezidentin ödədiyi məbləğ ödəmə mənbəyində vergiyə düşürmü?

Gəlirdən çıxılmayan xərclər hansı halda ÖMV-dən azad edilir?

Xaricdə göstərilən xidmətə görə ödəniş zamanı ÖMV və ƏDV tutulmalıdır?

Böyük ticarət mərkəzlərində icarəyə yer götürmüş şəxslərin vergi öhdəlikləri

Ödəniş xaricdəki bank hesabımızdan edildiyi halda qeyri-rezidentə ödənişdən ÖMV tutulmalıdır?