Ödənişli məzuniyyətin ödənişsiz məzuniyyətə çevrilməsi

Məlum olduğu kimi hər bir işçinin bir iş ili üzrə ödənişli və ödənişsiz olmaqla məzuniyyət hüququ əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmişdir.

Buna müvafiq olaraq, ilk dəfə işə başlayan işçilər üçün bu hüquq 6 ay sonra, digər hallarda isə əvvəlcədən işəgötürənlə razılaşdırmaqla müəyyən edilmiş vaxtda yaranır. Ödənişsiz məzuniyyətlərin müddəti müəyyən hallar üzrə 7-14 gün olaraq dəyişməsinə baxmayaraq, ümumilikdə isə 6 aydan çox olmayaraq işəgötürənlə razılaşdırmaqla ödənişsiz məzuniyyət verilə bilər.

Bu yazımızda işçinin ödənişli məzuniyyətinin hansı halda ödənişsiz məzuniyyətə çevrilməsini xüsusi qeyd edəcəyik.


Lizinq müqaviləsi barədə araşdırma

Belə ki, işçi müstəsna hallarda ödənişli məzuniyyətə çıxdıqdan sonra işəgötürənin əmri və özünün razılığı ilə işə geri çağırıla bilər. Geri çağırılan işçi bu zaman 2 variantlı seçim hüququ qazanmış olur.

1) Müvafiq olaraq işə başladığı gündən əməkhaqqı hesablanarsa, bu zaman onun əməkhaqqısından istifadəsiz qalan məzuniyyət günlərinin pulu çıxılır. İşçi qalan ödənişli məzuniyyət günlərini növbəti müddətə götürmək hüququnu saxlayır.

2) İşə başladığı gündən əməkhaqqı hesablanır və ona ödəniləcək aylıq əməkhaqqıdan məzuniyyət günlərinin pulu tutulmur. Bu halda işçinin əlavə olaraq istifadə etmədiyi, lakin məzuniyyət haqqını aldığı məzuniyyət günləri qalır. Bu da öz növbəsində ödənişsiz məzuniyyət günləri hesab edilir. Bu növ ödənişsiz məzuniyyət hüququ digər ödənişsiz məzuniyyət günlərindən əlavə kimi müəyyən edilmişdir.


Malların alış dəyərini hesablamaq üçün hansı məqamlar nəzərə alınmalıdır?