Məzuniyyət


Əmək və məzuniyyət haqqının ümumi məbləği 2.500 manatdan çox olduqda vergi hansı dərəcə ilə tutulur?

Məzuniyyətə çıxan işçiyə məzuniyyət haqqından əlavə haqqın verilməsi

Sosial məzuniyyətlər və onların müddətləri

Əlavə əmək məzuniyyəti müddətlərinin müəyyən olunması

Məzuniyyət haqqının hesablanması

İstifadə edilməmiş məzuniyyət günləri barədə

Məzuniyyətdə olan işçinin təminatları: 3 fərqli misal

2022-ci il üçün əmək məzuniyyətini necə planlaşdırmalı?

Eyni ayda ödənilmiş mə­zu­niy­yət və əməkhaqqı üçün ver­gi­lərin hesablanması

Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti hansı dövrə əsasən hesablanır?

Ödənişli məzuniyyətin ödənişsiz məzuniyyətə çevrilməsi

Təhsil məzuniyyəti zamanı məzuniyyət haqqının hesablanması və rəsmiləşdirilməsi

Məzuniyyət götürərkən necə qazanclı çıxmaq olar?

Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan şəxslərin məzuniyyəti necə hesablanır?

Vətən müharibəsi əlillərinin müalicə müddətində əmək münasibətləri necə tənzimlənir?

Yaradıcılıq məzuniyyətləri və onların müddətləri

Əmək məzuniyyətinin günləri müxtəlif aylarda olarsa, məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi ayrılıqda hesablanmalıdır? 

Təhsil məzuniyyətlərinin müddətləri

Əmək məzuniyyətinin verildiyi iş ilinin müəyyən olunması

Dövlət qulluqçularına əlavə məzuniyyətin hesablanması

Müəssisədə işçilər qrup halında ödənişli və ya ödənişsiz məzuniyyətə buraxıla bilər?

Məzuniyyət hüququ verən əmək stajı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan dövrlər hansılardır?

Məzuniyyət vaxtı üçün orta əməkhaqqının hesablanması zamanı nəzərə alınmayan ödənişlər hansılardır? 

İşçi ödənişsiz məzuniyyətdən qayıtdıqdan sonra əmək məzuniyyətindən istifadə edə bilərmi?

Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyət günləri nə qədərdir?

İstifadə olunmamış məzuniyyət müddəti üçün ödəniş

Əlilliyi olan işçilərə əmək məzuniyyətinin verilməsi

Analıq məzuniyyəti ödənişinin hesablanması

Məzuniyyət haqqının hesablanması zamanı nəyə diqqət yetirilməlidir?

Əmək məzuniyyətindən geri çağırılma halları

Təhsil almaqla əlaqədar verilən ödənişli məzuniyyətlər

Qısa müddətdə işləmiş işçilərin işdən azad olunması zamanı əmək məzuniyyətinin kompensasiyası

Məzuniyyət və əmək haqqı eyni ayda olduqda tutulmalar necə hesablanır? 

Əmək məzuniyyəti ən tez nə zaman verilə bilər? 

Əvvəlki illərin məzuniyyəti üçün Sosial Sığorta haqqı necə hesablanır?

Məzuniyyət haqqı hesablanarkən hansı gəlirlər nəzərə alınmır?

Məzuniyyət hüququ verən əmək stajı

Məzuniyyətə görə kompensasiya və əmək haqqı ayrılıqda məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilməlidir? 

İşdən çıxan işçiyə məzuniyyət haqqının ödənilməsi

Məzuniyyət haqqının hesablanması 

İstifadə edilməmiş məzuniyyətə görə hesablanan kompensasiya

Əmək məzuniyyətlərinin verilməsində növbəlilik