birbank biznes

Məzuniyyət


Məzuniyyət haqqı müxtəlif aylara düşdükdə gəlir vergisinə necə cəlb edilir?


İş ilini tamamlamayan işçiyə məzuniyyətə görə kompensasiya necə hesablanır?


Analıq məzuniyyətindən qayıdan işçi sonradan əmək məzuniyyətinə çıxdıqda ödəniş necə hesablanır?


Məzuniyyətdə olan işçi bunları bilməlidir 


Əmək məzuniyyəti dövrü bayram günlərinə düşən işçinin məzuniyyətinin rəsmiləşdirilməsi


Müharibə iştirakçılarının əmək məzuniyyətləri necə tənzimlənir?


Əmək və məzuniyyət haqqının ümumi məbləği 2.500 manatdan çox olduqda vergi hansı dərəcə ilə tutulur?


Məzuniyyətə çıxan işçiyə məzuniyyət haqqından əlavə haqqın verilməsi


Sosial məzuniyyətlər və onların müddətləri


Əlavə əmək məzuniyyəti müddətlərinin müəyyən olunması


Məzuniyyət haqqının hesablanması


İstifadə edilməmiş məzuniyyət günləri barədə


Məzuniyyətdə olan işçinin təminatları: 3 fərqli misal


2022-ci il üçün əmək məzuniyyətini necə planlaşdırmalı?


Eyni ayda ödənilmiş mə­zu­niy­yət və əməkhaqqı üçün ver­gi­lərin hesablanması


Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti hansı dövrə əsasən hesablanır?


Ödənişli məzuniyyətin ödənişsiz məzuniyyətə çevrilməsi


Təhsil məzuniyyəti zamanı məzuniyyət haqqının hesablanması və rəsmiləşdirilməsi


Məzuniyyət götürərkən necə qazanclı çıxmaq olar?


Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan şəxslərin məzuniyyəti necə hesablanır?


Vətən müharibəsi əlillərinin müalicə müddətində əmək münasibətləri necə tənzimlənir?


Yaradıcılıq məzuniyyətləri və onların müddətləri


Əmək məzuniyyətinin günləri müxtəlif aylarda olarsa, məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi ayrılıqda hesablanmalıdır? 


Təhsil məzuniyyətlərinin müddətləri


Əmək məzuniyyətinin verildiyi iş ilinin müəyyən olunması


Dövlət qulluqçularına əlavə məzuniyyətin hesablanması


Müəssisədə işçilər qrup halında ödənişli və ya ödənişsiz məzuniyyətə buraxıla bilər?


Məzuniyyət hüququ verən əmək stajı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan dövrlər hansılardır?


Məzuniyyət vaxtı üçün orta əməkhaqqının hesablanması zamanı nəzərə alınmayan ödənişlər hansılardır? 


İşçi ödənişsiz məzuniyyətdən qayıtdıqdan sonra əmək məzuniyyətindən istifadə edə bilərmi?


Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyət günləri nə qədərdir?


İstifadə olunmamış məzuniyyət müddəti üçün ödəniş


Əlilliyi olan işçilərə əmək məzuniyyətinin verilməsi


Analıq məzuniyyəti ödənişinin hesablanması


Məzuniyyət haqqının hesablanması zamanı nəyə diqqət yetirilməlidir?


Əmək məzuniyyətindən geri çağırılma halları


Təhsil almaqla əlaqədar verilən ödənişli məzuniyyətlər


Qısa müddətdə işləmiş işçilərin işdən azad olunması zamanı əmək məzuniyyətinin kompensasiyası


Məzuniyyət və əmək haqqı eyni ayda olduqda tutulmalar necə hesablanır? 


Əmək məzuniyyəti ən tez nə zaman verilə bilər? 


Əvvəlki illərin məzuniyyəti üçün Sosial Sığorta haqqı necə hesablanır?


Məzuniyyət haqqı hesablanarkən hansı gəlirlər nəzərə alınmır?


Məzuniyyət hüququ verən əmək stajı


Məzuniyyətə görə kompensasiya və əmək haqqı ayrılıqda məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilməlidir? 


İşdən çıxan işçiyə məzuniyyət haqqının ödənilməsi


Məzuniyyət haqqının hesablanması 


İstifadə edilməmiş məzuniyyətə görə hesablanan kompensasiya


Əmək məzuniyyətlərinin verilməsində növbəlilik