Elektron xidmətin istifadəsində müvəqqəti məhdudiyyətlər yaranacaq

DVX forum, Vergi uçotu, Vergi bəyannamələrinin yeni formaları, Xarici nəzarət, DVX onlayn görüş, Cari vergi ödəyiciləri, Birdəfəlik müavinət, Vergi borcunun ödənilməsinə möhlət, ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, Vergi ödəyiciləri, Xərc normaları, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat, vergi güzəşti, icarəçi sahibkarlar üçün vergi dəstəyi, vergi güzəşti, vergi ödəyicisinin vəzifələri, sənədsiz evlərin satılması, hesabatların qəbul edilməməsi, Əmlakın siyahıya alınması, vergi uçotundan çıxarılma, Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi,“Şəxsi” yaxud “İş” (Biznes) və ya “Dövlət və bələdiyyə” tipli Asan İmza sertifikatlarının qüvvədə olma müddəti bitməmiş onların müddətinin uzadılmasının onlayn formada həyata keçirilməsi və “Şəxsi” tipli Asan İmza sertifikatı əsasında “İş” (Biznes) və “Dövlət və bələdiyyə” tipli Asan İmza sertifikatlarının onlayn əldə olunması üzrə elektron xidmətlər üzrə təkmilləşdirmə işləri aparılır. Mövcud portalda olan məlumatların köçürülməsi və yeni portalın istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar www.e-taxes.gov.az portalında “Qüvvədə olan Asan İmza ilə yeni sertifikatın alınmasına dair müraciət” elektron xidmətinin istifadəsində cari ilin 26, 27 və 28 fevral tarixlərində məhdudiyyət yaranacaqdır.

Vergi ödəyiciləri www.e-taxes.gov.az portalı üzərindən 01.03.2022-ci il tarixindən etibarən yeni funksionallıqlar əlavə edilmiş portaldan istifadə edə bilərlər.

Mənbə: vergiler.az