Maliyyə sanksiyası

 

Hansı hallarda vergi ödəyicilərinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilmir?


Hansı halda maliyyə sanksiyası tətbiq edilən malların dəyərinin gəlirdən çıxılmasına icazə verilir?


Maliyyə sanksiyaları, cərimə və faizlər müəssisənin gəlirindən çıxılırmı?


Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçota alınmamasına görə maliyyə sanksiyası necə hesablanır?


Maliyyə sanksiyası tətbiq edilərkən ƏDV məbləği satış qiymətinə daxil edilirmi?


Gec ödənilmiş ƏDV məbləğinə görə maliyyə sanksiyasının tətbiqi hansı hallar üçün nəzərdə tutulur? 


Rəsmiləşdirilməyən alışa görə hansı maliyyə sanksiyası tətbiq oluna bilər?


Vergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsinə görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunurmu?


Nəzarət-kassa çeki ilə bağlı hansı hallarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?


İdxalla bağlı maliyyə sanksiyasının tətbiqi


Vergi ödəyiciləri hansı hallarda maliyyə sanksiyası ilə üzləşə bilərlər?


Bəyan edilməyən vergiyə görə maliyyə sanksiyaları


“Xeyli miqdar”, “külli miqdar” və “xüsusilə külli miqdar” dedikdə hansı məbləğ başa düşülür?


Elektron qaimə-fakturanın gec göndərilməsi hansı sanksiyalara səbəb olur?


Əməliyyatın düzgün sənədləşdirilməməsinə görə maliyyə sanksiyası


Vergi bəyannaməsinin təqdim olunmamasına görə maliyyə sanksiyaları


ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyasının tətbiqi


Vergilərin azaldılmasına görə maliyyə sanksiyaları


POS-terminaldan istifadədən yayınmağa görə tətbiq olunan sanksiyalar


Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunmanı istisna edən hallar hansıdır?


Maliyyə sanksiyaları tətbiq edilərkən hansı məqamlara diqqət yetirilməlidir?


Gecikməyə görə tətbiq edilən cərimə ƏDV-yə cəlb edilirmi?