İctimai əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslər hansılardır?

birbank biznes

ictimai əhəmiyyətli qurumlar, hüquqi şəxslər“Vətəndaş müraciətləri haqqında” Qanunla həmçinin ictimai əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslərə müraciətlərin də dövlət orqanlarına edilən müraciətlər kimi tənzimlənməsi müəyyən edilmişdir. Belə ki, hər iki quruma ünvanlanan vətəndaş müraciəti qanunun tələbindəki kimi tənzimlənməlidir.

Bəs Qanunla bəhs edilən ictimai əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslər hansılardır?

Qanunun 5.8-ci maddəsindən irəli gələrək Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi siyahıya görə bu hüquqi şəxslərə aiddir:

 1. Publik hüquqi şəxslər.
 2. İctimai birliklər və fondlar.
 3. Dini qurumlar.
 4. Kredit təşkilatları.
 5. Sığorta şirkətləri.
 6. İnvestisiya fondları və bu fondların idarəçiləri.
 7. Qeyri-dövlət (özəl) sosial fondlar.
 8. Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslər.
 9. Qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər.
 10. Kütləvi informasiya vasitələri ilə məhsullarının istehsalını və (və ya) yayılmasını həyata keçirən hüquqi şəxslər.
 11. Telekommunikasiya xidməti göstərən müəssisələr.
 12. Poçt müəssisələri.
 13. Müntəzəm sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat müəssisələri.
 14. Kommersiya təşkilatlarının ictimai əhəmiyyətli qurumlara aid edilməsi üçün meyar göstəricilərinə cavab verən hüquqi şəxslər (2, 4-9-da göstərilən şəxslərdən başqa).

Göründüyü kimi həqiqətən də bu hüquqi şəxslər ictimai əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirirlər. Bu səbəbdən də həmin hüquqi şəxslərə edilən vətəndaş müraciətləri mütləq qaydada mövcud qanunvericiliyin tələbləri əsas tutulmaqla tənzimlənməlidir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə kommersiya təşkilatlarının ictimai əhəmiyyətli qurumlara aid edilməsi üçün aşağıdakı meyar göstəriciləri müəyyən edilmişdir:

İllik gəlir

(mln.manat)

Hesabat ili ərzində işçilərin orta hesabla sayı

(nəfər)

Balansın yekun məbləği

(mln.manat)

200,0 1500 500,0

 

Yekunda isə qeyd etmək mümkündür ki, bu qurumlara edilən müraciətlərə baxılması müddətləri, həmin qurumlarda kargüzarlığın aparılması, telefon vasitəsilə edilən müraciətlərin qeydiyyatı və cavablandırılması da dövlət qurumları üçün müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməlidir.


Sosial ödənişlərin (pensiya və müavinət) təyin edilməsi qaydası