Uzunmüddətli müqavilələr üzrə gəlir və gəlirdən çıxılan məbləğlər

Post Views: 279 Vergi Məcəlləsinin 138-ci maddəsinə əsasən, “Uzunmüddətli müqavilə”- müqavilədə nəzərdə tutulmuş istehsal, quraşdırma və ya tikinti, yaxud bunlarla bağlı xidmətlərin və işlərin vergi ili ərzində başa çatdırılmadığı müqavilə deməkdir. İşlərin başlandığı gündən 6 ay ərzində başa çatdırılmasını nəzərdə … Continue reading Uzunmüddətli müqavilələr üzrə gəlir və gəlirdən çıxılan məbləğlər