Əvəzləşməyən ƏDV məbləğinin hesablanması

ƏDV əvəzləşdirilməsi, vergitutma, ƏDV,Vergi Məcəlləsinin 164.1.18-ci maddəsinə əsasən, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) tərəfindən özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyələr 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azaddır.

Qanunvericiliyin tələbini izah edən mühasib Aytən Abdıyeva bildirib ki, təcrübədə ƏDV-dən azad məhsullar satılan zaman bəzən əvəzləşdiriləcək məbləğin müəyyən hissəsini əvəzləşdirmək mümkün olmur. Belə olan halda həmin məbləğ əvəzləşdirilən ƏDV-dən azalıb malın maya dəyərinə əlavə olunur.

Misal: ƏDV qeydiyyatında olan vergi ödəyicisinin hesabat ayında ƏDV tutulan əməliyyatlar üzrə dövriyyəsi 50.000 manat, ƏDV-dən azad olan əməliyyatlar üzrə 30.000 manat, ƏDV-yə 0 dərəcəsi ilə cəlb olunan əməliyyatlar üzrə 20.000 manat olub.

Cəmi: 50.000+30.000+20.000=100.000

Xüsusi çəki azad/Cəmix100 = 30.000/100.000 x 100% = 30%

Mal alışı zamanı 20.000 ödənilən ƏDV 3.600 manat

Əvəzləşməyən ƏDV 3.600×30% = 1.080 manat.

Yerli istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının ƏDV ancaq ticarət əlavəsindən hesablandığına görə nəticə bu misaldakı kimi olacaq:

Tutaq ki, vergi ödəyicisi 7.800 manatlıq malı 9.000 manata satıb. Əlavə 2-də

1.200 x 18% hesablandığına görə dövriyyəyə daxil olan məbləğ 1.200 manat olacaq.

9.000-7.800 = 1.200 manat
50.000+30.000+20.000+1200 = 101.200 manat

Xüsusi şəki azad/Cəmi x 100=30.000/101.200×100%=29,64%

Əvəzləşməyən ƏDV məbləği = 3.600 x 29,64% = 1.067,04 manat.

Mənbə: vergiler.az


Bax:


TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun