Əvəzləşdirilməyən ƏDV xərc kimi nəzərə alınırmı?

birbank biznes

ƏDV hesablanması,Əvəzləşdirilməyən ƏDV xərc kimi nəzərə alınırmı?

Sual: Əgər əlavə dəyər vergisi əvəzləşmirsə, onda əlavə dəyər vergisini gəlirdən çıxılan xərclərə aid edə bilərik? Ümumiyyətlə bu məsələyə vergi qanunvericiliyinin yanaşması necədir?

Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin, o cümlədən əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin əvəzləşdirilməsinə hüququ olmayan əlavə dəyər vergisi məbləği malların və ya xidmətlərin dəyərinə aid edilir və gəlirin əldə olunması ilə bağlı olduqda vergi tutulan gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci və 143-cü maddələri.


Bax:

TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun