birbank biznes

Əmək müqaviləsi


Əvəz­çi­lik üz­rə əmək mü­qa­vi­lə­si ilə bağlı vacib məqamlar


Əmək müqaviləsinin müddəti bitən işçinin hansı təminatları var?


Əmək müqaviləsinin müddəti necə müəyyən olunur?


İşçini müqaviləsiz işə cəlb etməyə görə işəgötürənin hansı məsuliyyəti yaranır?


Əvəzçilik qaydasında əmək müqaviləsi


Əmək müqaviləsinə hansı hallarda Əmək Müfəttişliyinin qərarı ilə xitam verilə bilər?


Əmək müqaviləsinin tələb olunduğu hallar 


Sınaq müddəti və onun tənzimlənməsi


İşçi mütləq əmək müqaviləsinin bir nüsxəsini işəgötürəndən tələb etməlidir


Əmək hüququnun pozuntuları zamanı şərti cərimənin tətbiq olunması


Müəssisədaxili intizam qaydaları nədir?


Əmək müqaviləsi bağlamamış işçilərin hüquqları necə tənzimlənir?


Mülki müqaviləsiz əmək münasibətləri


Hansı halda işçi əmək müqaviləsinə dərhal son verə bilər?


Hansı hallarda müddətli əmək müqaviləsi uzadılmış hesab olunur?


Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi


Əmək müqaviləsi bağlanılarkən sınaq müddətinin təyin olunması


Əmək müqaviləsinin işəgötürən tərəfindən ləğvi zamanı razılaşmalar


Tələbələrlə əmək müqaviləsi bağlana bilərmi?


Kənd təsərrüfatında çalışanlarla müqavilələr necə bağlanacaq?


Əmək müqaviləsinə tərəflərin razılığı ilə xitam verilməsi


Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən nələrə diqqət yetirilməlidir?


Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi 


Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası necədir? 


Obyekt valideynin adına olduqda icarə müqaviləsi bağlanılmalıdır?


Əmək müqaviləsinin forması