Əmək müqaviləsi


Əmək müqaviləsinə hansı hallarda Əmək Müfəttişliyinin qərarı ilə xitam verilə bilər?

Əmək müqaviləsinin tələb olunduğu hallar 

Sınaq müddəti və onun tənzimlənməsi

İşçi mütləq əmək müqaviləsinin bir nüsxəsini işəgötürəndən tələb etməlidir

Əmək hüququnun pozuntuları zamanı şərti cərimənin tətbiq olunması

Müəssisədaxili intizam qaydaları nədir?

Əmək müqaviləsi bağlamamış işçilərin hüquqları necə tənzimlənir?

Mülki müqaviləsiz əmək münasibətləri

Hansı halda işçi əmək müqaviləsinə dərhal son verə bilər?

Hansı hallarda müddətli əmək müqaviləsi uzadılmış hesab olunur?

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

Əmək müqaviləsi bağlanılarkən sınaq müddətinin təyin olunması

Əmək müqaviləsinin işəgötürən tərəfindən ləğvi zamanı razılaşmalar

Tələbələrlə əmək müqaviləsi bağlana bilərmi?

Kənd təsərrüfatında çalışanlarla müqavilələr necə bağlanacaq?

Əmək müqaviləsinə tərəflərin razılığı ilə xitam verilməsi

Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən nələrə diqqət yetirilməlidir?

Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi 

Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası necədir? 

Obyekt valideynin adına olduqda icarə müqaviləsi bağlanılmalıdır?

Əmək müqaviləsinin forması

TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun