Əlavə Dəyər Vergisi


ƏDV-nin bir hissəsinin geri qaytarılması hansı mallara aiddir?


ƏDV qeydiyyatı ləğv edilən vergi ödəyicisinin sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququ


Lizinq əməliyyatları üzrə ƏDV-yə cəlbetmədə hansı dəyişikliklər olub?


İdxal edilən kənd təsərrüfatı mallarına görə ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi


Cari ildə ödənilən və əvəzləşdirilməyən ƏDV məbləğləri gəlirdən çıxıla bilərmi?


Tibbi xidmətlərin göstərilməsinin ƏDV-dən azad edilməsi necə olacaq?


ƏDV hansı halda ticarət əlavəsindən yox, ümumi dövriyyədən tutulur?


ƏDV ödəyicisi başqa təsərrüfat subyekti üzrə sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilərmi?


Beynəlxalq yükdaşıma xidmətinin ƏDV-yə cəlb edilməsi


ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi tarixi necə müəyyən edilir?


Mənzil alarkən ƏDV-nin bir hissəsinin geri qaytarılması hansı müddətdə mümkündür?


Mallar qeyri-kommersiya məqsədləri üzrə istifadə edildikdə ƏDV məqsədləri üçün hansı addımlar atılmalıdır?


Bağlanan müəssisənin ƏDV qeydiyyatının ləğvi zamanı ƏDV öhdəliyi yaranırmı?


Ticarət əlavəsi üzrə ayın sonuna qalan debitor borc bəyannamədə necə göstərilməlidir?


Qrant müqaviləsi üzrə əməliyyatlara hansı halda ƏDV sıfır (0) dərəcə ilə tətbiq olunmalıdır?


Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ƏDV ödəyicisinə çevrildikdə satdığı mala ƏDV hesablamalıdırmı?


İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ƏDV-nin geri qaytarılması necə tənzimlənir?


Onlayn təlimlərə görə qeyri-rezidentin ƏDV-yə cəlb olunması


Qeyri-rezident şəxslərə göstərilən xidmətlərin ƏDV-yə cəlb edilməsi


Hansı halda müəssisənin nizamnamə fonduna qoyulan əsas vəsaitlər ƏDV-yə cəlb olunur?


Maliyyə sanksiyası tətbiq edilərkən ƏDV məbləği satış qiymətinə daxil edilirmi?


Keçmiş dövrlərdə artıq ödənilmiş ƏDV məbləği sonradan əvəzləşdirilə bilərmi?


Əvəzləşdirmənin sonrakı hesabat dövrünə keçirilməsi mümkündürmü?


Vergi ödəyicisi malın dəyərini səhvən ƏDV depozit hesabına ödədiyi halda proses necə tənzimlənir?


Maliyyə lizinqi hansı halda ƏDV-dən azad edilmir?


Turagentlər üçün ƏDV qeydiyyatına düşmək öhdəliyi hansı halda yaranır?


Mənzil satın alarkən ƏDV-nin bir hissəsinin geri qaytarılması şərtləri


Mənzil satın alarkən ƏDV-nin bir hissəsinin geri qaytarılması şərtləri


ƏDV ödəyicisi qismində qeydiyyatın qüvvəyə minməsi qaydası


Gec ödənilmiş ƏDV məbləğinə görə maliyyə sanksiyasının tətbiqi hansı hallar üçün nəzərdə tutulur? 


Xarici ölkədə keçirilən imtahandan azad olunma ilə bağlı elektron qaydada ödənişdən ƏDV tutulmalıdırmı?


Kənd təsərrüfatı ilə bağlı vergi güzəştləri


Əsas vəsaitlərə görə ödənilən ƏDV əvəzləşdirilirmi?


Kassa aparatının çekində hansı məlumatlar əks etdirilməlidir?


Azərbaycana daxil olmadan bir ölkədən digər ölkəyə mal satışı ƏDV öhdəliyi yaradırmı?


ƏDV qeydiyyatı keçmiş tarixlə aparıldıqda bəyannamə necə təqdim edilməlidir?


Səyahət sığortasından ƏDV tutulurmu?


Rezidentin xarici elektron pul kisəsindən yerli bank hesabına pul köçürülərkən vergi tutulurmu?


Təminat xarakterli depozitdən ƏDV tutulurmu?


Kənd təsərrüfatı məhsullarının topdansatışı zamanı ƏDV necə hesablanır?


Qeyri-rezidentə elektron qaydada ödənişlər ƏDV-yə cəlb edilirmi?


Tenderdə iştirak haqqına ƏDV hesablanmalıdırmı?


Maliyyə lizinqi əməliyyatlarından ƏDV tutulurmu?


ƏDV bəyannaməsinin tərtib edilməsinin yeni xüsusiyyətləri


Barter əməliyyatına görə ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilirmi?


KİV məhsulları və kitab idxalına, satışına görə ƏDV tətbiqinin ləğvi necə tənzimlənir?


Xaricdən alınan proqram təminatı və lisenziyanın satışı ilə bağlı vergi öhdəliyi


ƏDV məbləğinin gec ödənilməsinə görə hansı hallarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?


Ölkə hüdudlarından kənara göndərilən puldan hansı halda ƏDV tutulmur?


Müştərək investisiya qoyuluşu zamanı vergi öhdəliyi


Keçmiş tarixlə ƏDV qeydiyyatına alınmış vergi ödəyicisinin hansı öhdəlikləri yaranır?


Qeyri-rezidentlərə ödənilən royaltidən vergilərin tutulması


ƏDV əvəzləşdirilməsi nə vaxt həyata keçirilməlidir?


Müəssisənin nəqliyyat vasitələrinin satışından əldə etdiyi vəsaitin vergiyə cəlb edilməsi


Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında ƏDV-nin hesablanması


Ticarət əlavəsindən ƏDV-nin tutulması


ƏDV depozit hesabı üzrə sərəncam necə tətbiq edilir?


ƏDV-nin hesablanmasında yaranan problemlər və həlli yolları


Eyni əməliyyat üzrə həm NKA çeki, həm də e-qaimə verilirsə bu zaman ƏDV tutulan dövriyyə necə müəyyən edilir?


“Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə” forması və onun doldurulması Qaydası


Elektron ticarət qaydasında xaricə ödənilən məbləğlərə ƏDV-nin tətbiqi


Avtonəqliyyat vasitələri ilə daşımalar üzrə ƏDV hansı hallarda əvəzləşdirilir?


Malların ixrac qeydi ilə satışının ƏDV-yə cəlb edilməsi


Alğı-satqı əməliyyatları zamanı ƏDV-nin uçotu


ƏDV bəyannaməsində qarşılıqlı əlaqələr üzrə yaranan elektron uyğunsuzluqlar 


Hansı əmlaklar ƏDV üçün mal sayılmır?


Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsinin tətbiqi


“Facebook” və “Google”a ödəniş zamanı ödənilən məbləğlərin ƏDV-sini əvəzləşdirməyə hüququmuz varmı?


ƏDV öhdəliyi və onun əvəzləşdirilməsi qaydası


Əvəzləşməyən ƏDV məbləğinin hesablanması


ƏDV üzrə öhdəlik hansı məbləğə görə yaranır?


Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi


Əvəzsiz köçürmələr olduğu halda ƏDV-nin kompensasiya edilməsi


Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi avans alıb, növbəti ayda ƏDV-yə keçdikdə verginin hesablanması qaydası


ƏDV-dən azad əməliyyatlar hansılardır?


ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyasının tətbiqi


Royaltiyə görə ƏDV hesablanmalıdırmı?


Əsas vəsaitlərin uçotdan silinməsinin ƏDV-yə cəlb olunması


Elektron ticarət əməliyyatından hansı hallarda ƏDV hesablanmır?


Pərakəndə ticarət zamanı ƏDV hansı hallarda ödənilməlidir?


ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat hansı tarixdə qüvvəyə minir?


Sığorta və təkrar sığorta əməliyyatları hansı hallarda ƏDV-dən azaddır?


Benzin və dizel yanacaqlarının satın alınması zamanı əvəzləşdirmə


Barter əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi və bu əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi


Qeyri-rezidentə təhsillə bağlı onlayn xidmətlərə görə ödənilən məbləğdən ƏDV hesablanmalıdırmı?


Qeyri-rezidentə göstərilən marketinq xidmətləri ƏDV-yə 0 (sıfır) faizlə cəlb edilməlidir?


Əsas vəsaitlərin uçotdan silinməsinin ƏDV-yə cəlb olunması


İşçilərin yemək xərclərinin təmin olunması məqsədilə ödənilən ƏDV məbləği əvəzləşdirilmədiyindən gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir?


Qeyri-rezidentə ödəmə zamanı ÖMV və ƏDV necə hesablanır?


Bu halda idxal zamanı ödənilmiş ƏDV-nin məbləği əvəzləşdirilmir


Satışdankənar gəlirlər ƏDV bəyannamələrində qeyd olunmalıdırmı?


ƏDV ödəyicisindən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinə necə keçməli?


Zəruri ərzaq məhsullarının ƏDV-dən azad edilməsi


Mallar geri qaytarıldıqda ƏDV-nin qaytarılması mexanizmi necə işləyir?


ƏDV depozit hesabı üzrə məlumat mənfəət vergisi bəyannaməsinin 1 saylı əlavəsində göstərilməlidirmi?


POS-terminal ilə satış zamanı ƏDV tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt hansı tarixdir?


ƏDV məqsədləri üçün avans vəsait daxil olduqda vergi tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxtın müəyyən edilməsi

 

Fəaliyyət dayandırıldıqda ƏDV qeydiyyatını ləğv etmək olar?


Qeyri-yaşayış sahələrinin satışından vergi öhdəlikləri


Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olanların ƏDV-yə cəlbi


Vergi Məcəlləsinin 156.1-1-ci maddəsinin tətbiqi


Beynəlxalq daşımalarda çalışan ekspeditorun ƏDV öhdəliyi


166-cı maddədə “debitor borclar üzrə – iddia müddətinin bitdiyi vaxt” dedikdə nə nəzərdə tutulur?


Gecikməyə görə tətbiq edilən cərimə ƏDV-yə cəlb edilirmi?


Eyni vaxtda iki qayda pozuntusuna görə maliyyə sanksiyasının hesablanması


Keçmiş tarixlə ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alındıqda, keçmiş əməliyyatlar üzrə E-qaimə verilməlidir?


ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlar aparılarkən ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi


Qeyri-rezidentə ödənilən üzvlük haqlarında ƏDV hesablanmalıdır?


Malın alğı-satqısı zamanı Əlavə Dəyər Vergisi əvəzləşdirmələri


ƏDV-nin kassa metodu əsasında hesablanması


Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi üzrə edilmiş dəyişikliklər


Xaricdən alınan xidmətdən imtina olunduqda bank tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulmuş ƏDV məbləği geri qaytarılmalıdır?


Xaricdə göstərilən xidmətə görə ödəniş zamanı ÖMV və ƏDV tutulmalıdır?


Vergi məcəlləsində olan dəyişikliklərdən sonra ƏDV üzrə öhdəliklərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi


Hədiyyə kartları vergiyə necə cəlb edilir?


Malların idxalına görə ƏDV-nin hesablanması


Riskli əməliyyat çərçivəsində malların alışı zamanı ƏDV əvəzləşdirilmələri


Vergi Məcəlləsinin 168-ci maddəsində güzəşt edilməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?


Əvəzləşdirilməyən ƏDV xərc kimi nəzərə alınırmı?


ƏDV məbləği ödənilib, əsas məbləğ ödənilməzsə əvəzləşməyə icazə verilirmi?


Qeyri-rezidentlərə göstərilən xidmətlərə ƏDV-nin hesablanması


Barter zamanı ƏDV əvəzləşməsi necə həyata keçirilir?


ƏDV ödəyicisi olan şirkət daxili yükdaşımaya görə hansı vergi növünü tətbiq edə bilər?


Ölkə xaricinə təmir üçün ödədiyimiz vəsait ÖMV və ƏDV-yə cəlb edilir?


ƏDV qeydiyyatına alınan tarixdən əvvəlki mal qalığı təqdim edilərkən, həmin mala ƏDV tətbiq edilməlidirmi?


ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtının hesablanması


ƏDV-ni əvəzləşdirmək hüququ olmadığı halda 159.6-cı maddə tətbiq edilirmi?


VM-nin 164.1.34-ci maddəsində göstərilən avadanlıqların satışı ƏDV-yə cəlb edilir?


ƏDV-dən azad edilən əməliyyatlar hansılardır?


Endirim və güzəştlər ƏDV bəyannaməsində necə nəzərə alınmalıdır?


ƏDV-nin hesablanması və əvəzləşdirilmə mexanizmi


Qeyri-rezident şəxslər tərəfindən göstərilən xidmətlər zamanı ƏDV-nin hesablanması


Qeyri-rezidentə ödənilmiş ƏDV nə zaman əvəzləşdirilir?


Müavinət məbləğini ƏDV bəyannaməsində necə göstərməliyik?


ƏDV bəyannaməsini necə hazırlamalı?


Aktivlərin təqdim edilməsi ƏDV-yə necə cəlb olunur?


Vergitutma obyekti ticarət əlavəsi olan halda ƏDV əvəzləşir?


Qeyri-rezidentə ödənilmiş ƏDV nə zaman əvəzləşdirilir?


Müavinət məbləğini ƏDV bəyannaməsində necə göstərməliyik?