Əlavə Dəyər Vergisi


Gec ödənilmiş ƏDV məbləğinə görə maliyyə sanksiyasının tətbiqi hansı hallar üçün nəzərdə tutulur? 

Xarici ölkədə keçirilən imtahandan azad olunma ilə bağlı elektron qaydada ödənişdən ƏDV tutulmalıdırmı?

Kənd təsərrüfatı ilə bağlı vergi güzəştləri

Əsas vəsaitlərə görə ödənilən ƏDV əvəzləşdirilirmi?

Kassa aparatının çekində hansı məlumatlar əks etdirilməlidir?

Azərbaycana daxil olmadan bir ölkədən digər ölkəyə mal satışı ƏDV öhdəliyi yaradırmı?

ƏDV qeydiyyatı keçmiş tarixlə aparıldıqda bəyannamə necə təqdim edilməlidir?

Səyahət sığortasından ƏDV tutulurmu?

Rezidentin xarici elektron pul kisəsindən yerli bank hesabına pul köçürülərkən vergi tutulurmu?

Təminat xarakterli depozitdən ƏDV tutulurmu?

Kənd təsərrüfatı məhsullarının topdansatışı zamanı ƏDV necə hesablanır?

Qeyri-rezidentə elektron qaydada ödənişlər ƏDV-yə cəlb edilirmi?

Tenderdə iştirak haqqına ƏDV hesablanmalıdırmı?

Maliyyə lizinqi əməliyyatlarından ƏDV tutulurmu?

ƏDV bəyannaməsinin tərtib edilməsinin yeni xüsusiyyətləri

Barter əməliyyatına görə ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilirmi?

KİV məhsulları və kitab idxalına, satışına görə ƏDV tətbiqinin ləğvi necə tənzimlənir?

Xaricdən alınan proqram təminatı və lisenziyanın satışı ilə bağlı vergi öhdəliyi

ƏDV məbləğinin gec ödənilməsinə görə hansı hallarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

Ölkə hüdudlarından kənara göndərilən puldan hansı halda ƏDV tutulmur?

Müştərək investisiya qoyuluşu zamanı vergi öhdəliyi

Keçmiş tarixlə ƏDV qeydiyyatına alınmış vergi ödəyicisinin hansı öhdəlikləri yaranır?

Qeyri-rezidentlərə ödənilən royaltidən vergilərin tutulması

ƏDV əvəzləşdirilməsi nə vaxt həyata keçirilməlidir?

Müəssisənin nəqliyyat vasitələrinin satışından əldə etdiyi vəsaitin vergiyə cəlb edilməsi

Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında ƏDV-nin hesablanması

Ticarət əlavəsindən ƏDV-nin tutulması

ƏDV depozit hesabı üzrə sərəncam necə tətbiq edilir?

ƏDV-nin hesablanmasında yaranan problemlər və həlli yolları

Eyni əməliyyat üzrə həm NKA çeki, həm də e-qaimə verilirsə bu zaman ƏDV tutulan dövriyyə necə müəyyən edilir?

“Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə” forması və onun doldurulması Qaydası

Elektron ticarət qaydasında xaricə ödənilən məbləğlərə ƏDV-nin tətbiqi

Avtonəqliyyat vasitələri ilə daşımalar üzrə ƏDV hansı hallarda əvəzləşdirilir?

Malların ixrac qeydi ilə satışının ƏDV-yə cəlb edilməsi

Alğı-satqı əməliyyatları zamanı ƏDV-nin uçotu

ƏDV bəyannaməsində qarşılıqlı əlaqələr üzrə yaranan elektron uyğunsuzluqlar 

Hansı əmlaklar ƏDV üçün mal sayılmır?

Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsinin tətbiqi

“Facebook” və “Google”a ödəniş zamanı ödənilən məbləğlərin ƏDV-sini əvəzləşdirməyə hüququmuz varmı?

ƏDV öhdəliyi və onun əvəzləşdirilməsi qaydası

Əvəzləşməyən ƏDV məbləğinin hesablanması

ƏDV üzrə öhdəlik hansı məbləğə görə yaranır?

Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi

Əvəzsiz köçürmələr olduğu halda ƏDV-nin kompensasiya edilməsi

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi avans alıb, növbəti ayda ƏDV-yə keçdikdə verginin hesablanması qaydası

ƏDV-dən azad əməliyyatlar hansılardır?

ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyasının tətbiqi

Royaltiyə görə ƏDV hesablanmalıdırmı?

Əsas vəsaitlərin uçotdan silinməsinin ƏDV-yə cəlb olunması

Elektron ticarət əməliyyatından hansı hallarda ƏDV hesablanmır?

Pərakəndə ticarət zamanı ƏDV hansı hallarda ödənilməlidir?

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat hansı tarixdə qüvvəyə minir?

Sığorta və təkrar sığorta əməliyyatları hansı hallarda ƏDV-dən azaddır?

Benzin və dizel yanacaqlarının satın alınması zamanı əvəzləşdirmə

Barter əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi və bu əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi

Qeyri-rezidentə təhsillə bağlı onlayn xidmətlərə görə ödənilən məbləğdən ƏDV hesablanmalıdırmı?

Qeyri-rezidentə göstərilən marketinq xidmətləri ƏDV-yə 0 (sıfır) faizlə cəlb edilməlidir?

Əsas vəsaitlərin uçotdan silinməsinin ƏDV-yə cəlb olunması

İşçilərin yemək xərclərinin təmin olunması məqsədilə ödənilən ƏDV məbləği əvəzləşdirilmədiyindən gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir?

Qeyri-rezidentə ödəmə zamanı ÖMV və ƏDV necə hesablanır?

Bu halda idxal zamanı ödənilmiş ƏDV-nin məbləği əvəzləşdirilmir

Satışdankənar gəlirlər ƏDV bəyannamələrində qeyd olunmalıdırmı?

ƏDV ödəyicisindən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinə necə keçməli?

Zəruri ərzaq məhsullarının ƏDV-dən azad edilməsi

Mallar geri qaytarıldıqda ƏDV-nin qaytarılması mexanizmi necə işləyir?

ƏDV depozit hesabı üzrə məlumat mənfəət vergisi bəyannaməsinin 1 saylı əlavəsində göstərilməlidirmi?

POS-terminal ilə satış zamanı ƏDV tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt hansı tarixdir?

ƏDV məqsədləri üçün avans vəsait daxil olduqda vergi tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxtın müəyyən edilməsi

Fəaliyyət dayandırıldıqda ƏDV qeydiyyatını ləğv etmək olar?

Qeyri-yaşayış sahələrinin satışından vergi öhdəlikləri

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olanların ƏDV-yə cəlbi

Vergi Məcəlləsinin 156.1-1-ci maddəsinin tətbiqi

Beynəlxalq daşımalarda çalışan ekspeditorun ƏDV öhdəliyi

166-cı maddədə “debitor borclar üzrə – iddia müddətinin bitdiyi vaxt” dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Gecikməyə görə tətbiq edilən cərimə ƏDV-yə cəlb edilirmi?

Eyni vaxtda iki qayda pozuntusuna görə maliyyə sanksiyasının hesablanması

Keçmiş tarixlə ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alındıqda, keçmiş əməliyyatlar üzrə E-qaimə verilməlidir?

ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlar aparılarkən ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi

Qeyri-rezidentə ödənilən üzvlük haqlarında ƏDV hesablanmalıdır?

Malın alğı-satqısı zamanı Əlavə Dəyər Vergisi əvəzləşdirmələri

ƏDV-nin kassa metodu əsasında hesablanması

Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi üzrə edilmiş dəyişikliklər

Xaricdən alınan xidmətdən imtina olunduqda bank tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulmuş ƏDV məbləği geri qaytarılmalıdır?

Xaricdə göstərilən xidmətə görə ödəniş zamanı ÖMV və ƏDV tutulmalıdır?

Vergi məcəlləsində olan dəyişikliklərdən sonra ƏDV üzrə öhdəliklərin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi

Hədiyyə kartları vergiyə necə cəlb edilir?

Malların idxalına görə ƏDV-nin hesablanması

Riskli əməliyyat çərçivəsində malların alışı zamanı ƏDV əvəzləşdirilmələri

Vergi Məcəlləsinin 168-ci maddəsində güzəşt edilməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Əvəzləşdirilməyən ƏDV xərc kimi nəzərə alınırmı?

ƏDV məbləği ödənilib, əsas məbləğ ödənilməzsə əvəzləşməyə icazə verilirmi?

Qeyri-rezidentlərə göstərilən xidmətlərə ƏDV-nin hesablanması

Barter zamanı ƏDV əvəzləşməsi necə həyata keçirilir?

ƏDV ödəyicisi olan şirkət daxili yükdaşımaya görə hansı vergi növünü tətbiq edə bilər?

Ölkə xaricinə təmir üçün ödədiyimiz vəsait ÖMV və ƏDV-yə cəlb edilir?

ƏDV qeydiyyatına alınan tarixdən əvvəlki mal qalığı təqdim edilərkən, həmin mala ƏDV tətbiq edilməlidirmi?

ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtının hesablanması

ƏDV-ni əvəzləşdirmək hüququ olmadığı halda 159.6-cı maddə tətbiq edilirmi?

VM-nin 164.1.34-ci maddəsində göstərilən avadanlıqların satışı ƏDV-yə cəlb edilir?

ƏDV-dən azad edilən əməliyyatlar hansılardır?

Endirim və güzəştlər ƏDV bəyannaməsində necə nəzərə alınmalıdır?

ƏDV-nin hesablanması və əvəzləşdirilmə mexanizmi

Qeyri-rezident şəxslər tərəfindən göstərilən xidmətlər zamanı ƏDV-nin hesablanması

Qeyri-rezidentə ödənilmiş ƏDV nə zaman əvəzləşdirilir?

Müavinət məbləğini ƏDV bəyannaməsində necə göstərməliyik?

ƏDV bəyannaməsini necə hazırlamalı?

Aktivlərin təqdim edilməsi ƏDV-yə necə cəlb olunur?

Vergitutma obyekti ticarət əlavəsi olan halda ƏDV əvəzləşir?

Qeyri-rezidentə ödənilmiş ƏDV nə zaman əvəzləşdirilir?

Müavinət məbləğini ƏDV bəyannaməsində necə göstərməliyik?