ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat hansı tarixdə qüvvəyə minir?

birbank biznes

ƏDV məqsədləri, təkrar sığorta, ödənilmiş ƏDV-nin məbləği, ƏDV ödənişi, ƏDV hesablanması, ƏDV-nin qaytarılması, ƏDV depozit hesabı, ƏDV əvəzləşdirmələri, EDV,ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat hansı tarixin əvvəl başlanmasından asılı olaraq aşağıda qeyd olunan tarixlərin birində qüvvəyə minir:

Məcburi qeydiyyat zamanı:

– ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi 200.000 manatdan artıq olduqda növbəti ayın birinci günündə;

– bir əqd və ya müqavilə üzrə ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatın ümumi dəyəri 200.000 manatdan artıq olduqda əməliyyatın aparıldığı günədək.

Könüllü qeydiyyat zamanı:

– qeydiyyat haqqında ərizənin verildiyi aydan sonrakı hesabat dövrünün birinci günündə.

– Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş 3 il müddətindən çox olmamaqla, vergi ödəyicisinin qeydiyyat haqqındakı ərizəsində göstərilən tarixdə.

Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 157.3-cü maddəsi.

Mənbə: sosial.gov.az


Bax:


TELEQRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun