E-qaimə


Elektron qaimə-faktura hansı halda proqram təminatı tərəfindən təsdiqlənir?

Qrant layihələrində çalışanların fəaliyyəti necə rəsmiləşdirilir?

Elektron qaiməyə necə düzəliş etməli?

Eyni əməliyyat üzrə həm NKA çeki, həm də e-qaimə verilirsə bu zaman ƏDV tutulan dövriyyə necə müəyyən edilir?

İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən rüb ərzində etdiyi satışların 30 faizdən çoxunu elektron qaimə-faktura təşkil edə bilərmi?

Elektron qaimə-fakturanın gec göndərilməsi hansı sanksiyalara səbəb olur?

Əvvəlki illərdə təqdim edilən elektron qaimə-fakturaların ləğv edilməsi əməliyyatları necə tənzimlənir?

Əvvəlcədən sifariş edilməyən mallar üzrə elektron qaimə-fakturanın göndərilməsi

Elektron qaimə-faktura təqdim etməli olan şəxslər

Elektron Qaimə Faktura verilərsə Təhvil-Təslim aktına ehtiyac varmı?

İcarəyəverən fiziki şəxs E-qaimə verməzsə bu xərc kimi nəzərə alınır?

E-qaimə ilə satılan mallar geri qaytarıldıqda hesabatlılıq necə tənzimlənir?

Əvvəlki dövrlərə aid e-qaimə ləğv edildikdə, dəqiqləşməni cari yoxsa e-qaimənin aid olduğu dövrə vermək lazımdır?

Keçmiş tarixlə ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alındıqda, keçmiş əməliyyatlar üzrə E-qaimə verilməlidir?

Alıcı biznes kartla Pos-terminaldan ödəniş edib, sonra e-qaimə tələb edə bilər?

Xərcin aid olduğu dövrü yoxsa E-Qaimə tarixini əsas götürməliyik?

Aviabiletlərin və tur paketlərin satışı zamanı E-qaimə verilməlidir?