fbpx
Home » E-kassa » E-kassa sisteminin iştirakçıları

E-kassa sisteminin iştirakçıları

E-kassa sisteminin iştirakçıları

e-kassa


E-kassa sisteminin iştirakçıları aşağıdakılardır:
 • Sahələrarası ekspert komissiyası
 • Vergilər Nazirliyi
 • E-kassa operatorları
 • E-kassa istifadəçiləri

Sahələrarası ekspert komissiyası

Sahələrarası ekspert komissiyası öz işini Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Nəzarət-kassa aparatları üzrə sahələrarası ekspert komissiyası haqqında” 1995-ci il 18 iyul tarixli 168 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş əsasnaməyə uyğun təşkil edir.


Vergilər Nazirliyi

Vergilər Nazirliyi aşağıdakı əsas vəzifələri həyata keçirir:

 • Azərbaycan Respublikası ərazisində istismarına icazə verilmiş e-kassaların elektron uçotunu aparır;
 • e-kassa operatorunun qeydiyyatını həyata keçirir;
 • e-kassanın istismarı üçün müəyyən edilmiş tələblərin yerinə yetirilməsini yoxlayır;
 • nəzarət mexanizmi qurğusundan məlumatlarların ötürülməsi ilə bağlı texniki parametrləri müəyyən edir. Həmin məlumatların fasiləsiz olaraq qəbulunu və emalını təşkil edir;
 • həmçinin e-kassaların servis texniki xidmətinin keyfiyyəti barədə irad və təklifləri sahələrarası ekspert komissiyasına təqdim edir;
 • qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata keçirir.

E-kassa operatorları

Elektron kassa operatorları aşağıdakı əsas vəzifələri həyata keçirir:

 • e-kassa və nəzarət mexanizmi qurğusunun e-kassa istifadəçisinin təsərrüfat subyektində (obyektində) quraşdırılmasını, e-kassa istifadəçilərinə təqdim olunan e-kassaların dövlət reyestrinə daxil edilmiş modellə eyniliyini təmin edir;
 • nəzarət mexanizmi qurğusuna texniki sertifikatın yazılmasını, texniki tələblər dəyişdikdə, xidmət göstərdiyi e-kassaların həmin texniki tələblərə uyğunlaşdırılmasını, həmçinin e-kassanın istismarı zamanı yaranmış problemlər və onların aradan qaldırılması barədə e-kassa istifadəçisinin məlumatlandırılmasını təmin edir;
 • servis texniki xidmət filiallarına/məntəqələrinə malik olur. E-kassa istifadəçilərinə təqdim edilmiş e-kassalara servis texniki xidmətlər göstərir;
 • nəzarət mexanzimi qurğusunu sazlayıb işə salır, tələb olunan hallarda dəyişdirir,
 • həmçinin e-kassa uçotdan çıxarıldıqda nəzarət mexanizmi qurğusunda olan bütün məlumatların Vergilər Nazirliyinə ötürülməsini təmin edir;
 • xidmət göstərdiyi e-kassaların müəyyən olunmuş meyarlara və texniki tələblərə uyğunluğunu rübdə azı bir dəfə yoxlayır. Həmçinin e-kassa istifadəçiləri tərəfindən e-kassanın müəyyən olunmuş qaydada istismarını və işlək vəziyyətdə olmasını təmir edir;
 • e-kassanın istismarı üçün e-kassa istifadəçisi tərəfindən lazımi şəraitin yaradılmasını yoxlayır;
 • qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata keçirir.

E-kassa istifadəçiləri

E-kassa istifadəçiləri aşağıdakı əsas vəzifələri həyata keçirir:

 • e-kassanın aktivləşdirilməsi üçün Vergilər Nazirliyinə müraciət edir;
 • e-kassaların vergi orqanlarında uçota alınması və uçotdan çıxarılmasını, nəzarət mexanizmi qurğusunun saz vəziyyətdə olmasını, həmçinin müvafiq məlumatların Vergilər Naziliyinə ötürülməsi məqsədilə internet resurslarına çıxışı təmin edir;
 • e-kassa ilə əlaqədar olan sənədlərin uçotunun aparılmasını, saxlanılmasını və məhvini təşkil edir. Həmçinin e-kassanın qaydalara uyğun olaraq istismarını təmin edir;
 • e-kassaların istismarı zamanı nasazlıq ortaya çıxarsa, bu barədə vergi orqanlarına və e-kassa operatoruna dərhal məlumat verir. Bununla yanaşı vergi orqanları və e-kassa operatorunun səlahiyyətli nümayəndəsinin e-kassanın fəaliyyətinə baxış keçirilməsini təmin edir;
 • pul hesablaşmaları aparılan zaman alcıya çek təqdim edir. Həmin çekdə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məlumatların əks olunmasını təmin edir;
 • qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata keçirir.
Mənbə: e-kassa.gov.az

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!