Dividend


Hüquqi şəxslərin dividend gəlirləri hansı halda vergidən azaddır?

Təsisçiyə verilən borc və onun əvəzinin qaytarılması dividend hesab olunurmu?

Səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarına ödənilən dividenddən hansı halda vergi tutulmur?

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin dividendə görə vergi öhdəliyi

Dividenddən ödəmə mənbəyində vergi tutulması

Hansı halda dividendlər vergidən azad edilir?

QSC-nin təsisçi fiziki şəxslərə ödədiyi dividenddən vergi tutulur?

Dividendlərin vergiyə cəlb edilməsi

Hansı halda təsisçiyə dividend mütləq onun bank hesabına ödənilməlidir?

Fiziki şəxslərə ödənilən dividendlərlə bağlı vergi güzəştləri

Gəlirdən çıxılmayan xərclər hansı halda ÖMV-dən azad edilir?

Dividend nədir? – Vergilər Nazirliyinin şərhi

MMC-lərin hansı hallarda dividend vermək səlahiyyəti yoxdur?

Əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti 2019-cu ildə ödənərsə dividend gəlirləri 102.1.22-1-ci və 106.10-cu maddəyə görə vergidən azad olunurmu?

Təsisçiyə müəssisə kassasından verilən pul dividend kimi nəzərə alınır?

Təsisçi il başa çatmamış dividend götürə bilər?

Dividend gəlirinin mənfəət vergisinə cəlb edilməsi

Vergi yoxlaması ilə əhatə edilmiş dövr üçün təkrarən dividenddən vergi tələb edilə bilər?

Cari il bitməmiş dividend ödəmək olar?

Dividend güzəştləri hansı vergi ödəyicilərinə aiddir?

Hansı halda Mikro sahibkarlar dividend gəlirlərindən mütləq vergi ödəməlidir?