İctimai təşkilata ayrılan qrant dövlət büdcəsindən maliyyələşmə hesab edilirmi?

Topdansatış ticarət obyektlərindən malların təqdim edilməsi necə rəsmiləşdirilməlidir?

İkiqat vergitutmaya yol verməmək üçün nə tələb olunur?

Lizinq əməliyyatları üzrə borc ödənişləri hansı formada həyata keçirilir?

Dələduzluq və mənimsəmənin oxşar və fərqli cəhətləri

Alınan mal üçün mağazadan kassa çeki verilməmişdirsə, istehlakçı nə etməlidir?

Yenilənmiş Vergi Məcəlləsi ilə nələr dəyişəcək?

Mülki xarakterli müqavilə ilə xidmət göstərən şəxslərin vergi və sosial öhdəlikləri

Ölkədən çıxarıla bilən milli və xarici valyuta

Hüquqi şəxs tərəfindən natura şəklində edilən yardım vergi öhdəliyi yaradırmı?

Qrant layihəsi çərçivəsində ayrılan vəsaitə görə fiziki şəxsin vergi öhdəliyi yaranırmı?

Hüquqi şəxs fiziki şəxsə hansı şərtlərlə ödəniş edə bilər?

Əmtəə nişanı kimi qeydiyyata alınan sözlərin hüquqi şəxsin adı kimi istifadəsi məhdudlaşdırılacaq?

Türkiyədə qonaqlama vergisi tutulacaq 

Xarici ölkə vətəndaşı Azərbaycanda VÖEN açdıra bilərmi?

İctimai iaşə fəaliyyəti ilə yanaşı, digər fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslərin vergi öhdəliyi necə tənzimlənir?

Müvəqqəti hərbi xidmətə yollanan vətəndaşın iş yerinə qayıtmaq hüququ

Fiziki şəxslərdən kənd təsərrüfatı malları hansı qaydada alınmalıdır?

Zəmanət servis xidmətləri üçün vergi öhdəlikləri necə tənzimlənir?

İctimai əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslər hansılardır?

Artıq ödənilmiş vergi məbləği vergi ödəyicisinə necə qaytarılır?

Məhkəmə iclasında cərimələnməmək üçün bunları bilmək lazımdır

Borcun tələb edilməsinin bilinməyən, lakin faydalı üsulu – icra qeydi

Hesabatın verilməsi müddətinin uzadılması necə tənzimlənir?

Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyekti hesab edilməyən mülkü vergi uçotuna alınmalıdırmı?

Rezident müəssisə tərəfindən qeyri-rezidentə ödənilən cərimədən vergi tutulurmu?

Vergi mükəlləfiyyətinin dəyişdirilməsi zamanı qarşıya çıxan məsələlər

Təsisçidən alınan borc hansı şərtlərlə nağd qaydada qaytarıla bilər?

Şirkət hansı halda mikro sahibkarlıq subyekti hesab olunur?

Əvəzsiz istifadəyə verilən əmlaka görə vergi öhdəliyi

Vergi borcunun ödənilməsinə görə kimlərə möhlət verilə bilər?

İxrac qeydi ilə satış həyata keçirən şəxslərə hansı tələblər qoyulub?

Fiziki şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti

Yeni bank hesabı açmaq üçün vergi orqanına ərizə verilirmi?

Fiziki və hüquqi şəxslərin mülki hüquq qabiliyyəti

Elektron qaydada rəsmiləşdirilən təsərrüfatdaxili əməliyyatların uçotu kağız daşıyıcısında aparılmalıdırmı?

Kriptovalyuta əməliyyatları vergiyə hansı formada cəlb olunur?

Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti

İşçinin tam iş vaxtının tənzimlənməsi

Bələdiyyəyə hansı reyestr məlumatları təqdim oluna bilər?

İşləməyə icazə verilən yaş hədləri 

Vergi bəyannamələrinin düzgün tərtib olunmamasının yaratdığı problemlər

İdxal mallarının saxlanıldığı yerə baxış keçirilməsi

Fiziki şəxsin qeyri-rezidentdən əldə etdiyi gəlirlərin vergiyə cəlb olunması

Kassa çeki verməyən obyektləri hansı cəza gözləyir?

Beynəlxalq yükdaşıma ilə məşğul olan fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri 

Xaricdə müalicə üçün verilən yardım vergiyə cəlb olunurmu?

Sahibkarlıq fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi VÖEN-i bağlamadıqda hansı öhdəliklər yaranır?

Malların alış aktı hansı formada tərtib olunmalıdır?

İşçinin kreditini işəgötürən necə ödəyə bilər?

Lizinq müqaviləsi barədə araşdırma

İkiqat vergitutmanın qarşısını almaq üçün nələrə diqqət yönəldilməlidir?

Malların “daxildə emal” xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi

Bank əməliyyatları zamanı ödəniş tapşırıqlarına qoyulan tələblər

Vergi orqanının tələbi ilə maliyyə hesabatını kim təqdim etməlidir?

Vergi borcunun ödənilməsinə möhlət verilməsi

Çatdırılma şirkətlərinə edilən ödənişlərin vergiyə cəlb olunması

Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron dövlət qeydiyyatı

Qaydaları kobud formada pozan işçi işdən çıxarılarkən kompensasiya verilirmi?

Təhtəlhesab şəxs nə vaxt aylıq limitdən artıq vəsait xərcləyə bilər?

Fiziki şəxslər tərəfindən kriptovalyutanın alınması zamanı yaranan vergi öhdəlikləri

Operativ vergi nəzarəti zamanı götürülmüş sənədlər səyyar yoxlama zamanı əsas kimi istifadə edilə bilər?

Vergi orqanı tərəfindən hesabatların qəbul edilməməsinə səbəb olan hallar

Əmlakın siyahıya alınmasının ardıcıllığı

Mülki-hüquqi müqavilə ilə çalışan vergi ödəyicisinin ödənişləri

Vergi ödəyicisi bir neçə fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda uçot və hesabatlılıq necə aparılır?

Fiziki şəxslərin vergi uçotundan çıxarılması və ya VÖEN-in ləğv edilməsi 

Şəxsi debet kartlarına daxil olan və çıxan vəsaitlər vergiyə cəlb olunurmu?

Hansı sahibkarlar cari vergi arayışı təqdim etməlidirlər?

Plastik kartlarla əhalinin xaricə ödənişlərinin vergiyə cəlb edilməsi necə tənzimlənir?

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları hansı halda vergiyə cəlb edilir?

Mülki geyimdə vergi nəzarəti həyata keçirilə bilərmi?

Torpaqların və tikililərin vergi uçotuna alınması

Açıq və qapalı səhmdar cəmiyyət nədir və hansı fərqləri var?

Mediatorların vergi öhdəliyi

Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarlarına əsasən işçilərin orta siyahı sayının hesablanması barədə

Bulud mühasibatı həllinə startap şəhadətnaməsi verilib 

Hansı hallarda işəgötürən işçiyə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyət daşıyır?

Vergi məbləğləri hansı formalarda tutulur?

Övladi olan işçinin təminatları

Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs hansı hallarda uçotdan çıxarıla bilər?

Vergidən azad olunan sahələrdə çalışan sahibkarlar bəyannamə təqdim etməlidirlər 

COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatının təqdim edilməsi nəyə görə zəruridir?

Ödəniş kartlarının istifadəsi zamanı təhlükəsizlik

Ödənilmə vaxtı keçmiş və artıq ödənilmiş vergilər üzrə faizlər

Sərnişin və yükdaşıyan şəxslərin vergi və sosial ödənişləri 

Şirkətin hüquqi sənədlərinin kağız daşıyıcısında təqdim olunması qanunvericilikdə nəzərdə tutulurmu?

Yükdaşıma ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin vergi öhdəliyi nədən ibarətdir?

İşçilərin attestasiyası hansı qaydada həyata keçirilir?

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallar hansılardır?

Səyyar vergi yoxlamasının vaxtı necə müəyyən olunur?

Nağdsız hesablaşma dedikdə hansı hesablaşmalar nəzərdə tutulur?

Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiyasının nəticələri hansı məqsədlərlə istifadə olunur?

Sənədlər vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə göndərildikdə nə zaman çatdırılmış sayılır? 

Ödənilməyən vergilər üçün birgə məsuliyyət barədə

Hansı məlumatlar vergi sirri və şəxsi həyata dair məlumat hesab olunur?

Kommunal xərclərin ödənilməsi necə aparılmalıdır?

Əcnəbilərin gəlirləri vergiyə necə cəlb olunur?

Turagentin əldə etdiyi komisyon haqqı ilə bağlı vergi öhdəliyi

Hədiyyə, miras və yardımlardan vergi tutulurmu?

Kriptovalyuta əməliyyatlarından vergi tutulurmu?

Beynəlxalq yarış və müsabiqələrdə mükafatlardan vergilər tutulurmu?

Dövlət rüsumunu ödəməyə bilərik?

Silinən debitor və kreditor borclarının vergi uçotu necə aparılır? 

Fiziki şəxslərlə olan təhtəlhesab əməliyyatlar

Cari vergi ödəmələri ilə bağlı mühasibləri ən çox maraqlandıran məsələlər

İkiqat vergitutmanın qarşısını almaq

İşçilərin orta illik siyahı sayının və hansı sahibkarlıq subyektinə aid olmasının müəyyən edilməsi 

İş vaxtı (Normalar, tələblər, yeniliklər) 

Bank hesabı necə açılır?

Turagent fəaliyyəti zamanı ödənişlərin həyata keçirilməsi

Xidmətlərin göstərilməsi zamanı malların təqdim edilməsi

Bina tikintisi ilə məşğul olanların vergi öhdəlikləri

Təmir xərcləri hansı qaydalarla tənzimlənir?

Vergi Məcəlləsinin 12-ci maddəsi – Vergi elementləri

Pandemiya və vergi güzəştləri

Vergi orqanının sərəncam verməsi 

Nağdsız hesablaşmalar: icra və qayda pozuntusu hallarında tətbiq olunan cəzalar

Şirkətlər bir-birinə faizsiz borc verə bilərmi?

İşçilərin nahar fasiləsi necə müəyyən edilir?

Başqa işə keçirilmənin sənədləşdirilməsi

Könüllü vergi ödəyicisi olmağın başlıca xüsusiyyətləri hansılardır?

Sərbəst vəsaitlərin xərclənməsi üzrə öhdəliklər

Hədiyyə bağışlanan şəxsin hansı vergi öhdəlikləri olur?

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi öhdəlikləri

Vergi ödəyicisi VÖEN-i bağlamaq üçün nə etməlidir?

Fiziki şəxslərin vergi uçotundan çıxarılması haqqında göndərilən ərizə ləğv edilə bilərmi?