birbank biznes

Onlayn ticarətlə məşğul olan fiziki şəxsin hansı vergi öhdəlikləri yaranır?


İtirilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrənin bərpası hansı qaydada mümkündür?


Faizsiz borclar hansı formada vergiyə cəlb olunur?


Əmtəəsiz əməliyyatlara görə maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək


İnvoys üzrə xarici ölkələrə ödənişlər necə həyata keçirilir?


Hansı vergi ödəyiciləri işğaldan azad edilmiş ərazinin rezidenti sayılmır?


Hesabın bağlanılması və digər filialda yeni hesabın açılması üçün banka təkrar müraciət olunmalıdırmı?


6 günlük iş rejimi əslində necə olmalıdır?


Xeyriyyə fondlarına ianənin vergiyə cəlb olunan mənfəətdən azaldılması qaydası


Vergi Məcəlləsinin 151.2-ci maddəsinə uyğun metod seçilərkən hesablama necə həyata keçirilir?


Rüb üzrə gəlir olmadığı halda hesabat verilməlidirmi?


Alış aktı olmadan nəqliyyat vasitəsini balansa almaq qanunauyğundurmu?


Hərbi və ya alternativ xidmətə çağırılan işçiyə nə qədər müavinət ödənilir?


Uçotda olmayan malların satışı hansı risklər yaradır?


Vergi borclarının silinməsindən əldə olunan gəlirlərin vergiyə cəlb edilməsi


Özəl müəssisələrə ayrılan qrant vəsaitləri ilə bağlı vergi öhdəlikləri 


Hansı hesablaşmalar mütləq olaraq nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir?


Repetitorların vergi uçotuna alınması və öhdəlikləri necə müəyyən edilir?


Texnologiyalar parkının rezidentində çalışanların vergi öhdəlikləri necə hesablanır?


Fiziki şəxsin qrant vəsaitindən vergi öhdəliyi yaranırmı?


Təqdim edilən mallara görə vergi azadolmasının tətbiqi


İdman yarışından əldə edilən pul mükafatı vergiyə cəlb olunurmu?


Mülki-hüquqi müqavilə ilə çalışanların vergi və sosial öhdəlikləri necə hesablanır?


Vergi orqanının vətəndaşın bank məlumatlarını əldə etmək səlahiyyəti varmı?


Hansı xarici ölkə vətəndaşlarından iş icazəsi tələb olunmur?


İşçiyə ödənilən yemək xərci vergiyə cəlb edilirmi?


Mikro sahibkarlıq subyektlərinin vergi öhdəliyi necə müəyyən olunur?


Ofisiantlar nə qədər vergi və sosial ödənişlər ödəməlidirlər?


Vergilər və sosial ödənişlər üzrə borcların silinməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?


Kənd təsərrüfatı istehsalçısı mütləq VÖEN almalıdır?


Bələdiyyə vergiləri: hesablamalar və güzəştlər


Fəaliyyətini dayandırmış hüquqi şəxs fəaliyyətini aktivləşdirmək üçün nə etməlidir?


Bələdiyyələrə yaranan vergi borclarının icraya yönəldilməsi


Sahibkarlıq subyektlərinin təsnifatı necə müəyyənləşdirilir?


İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə çalışan əcnəbilərin iş icazəsi və kvotası


Kənd təsərrüfatı məhsulları satan fiziki şəxslərdən hansı halda vergi tutulmur?


VÖEN bağlandıqdan sonra hansı addımlar atılmalıdır?


Cari vergi ödəmələri hansı qaydada yerinə yetirilir?


İdxalla bağlı məlumat formasının verilməsində hansı vergi ödəyicilərinə istisna tətbiq edilir?


Hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi hansı öhdəliyi yerinə yetirməlidir?


Azərbaycan ərazisindən tranzit keçən avtonəqliyyat vasitələri üçün yol vergisinin hesablanması


QSC tərəfindən səhmlərin ticarətə buraxılması hansı şərtlərə əsaslanır?


Nəzarət olunan xarici müəssisə və onun vergiyə cəlb edilməsi


Nağd pul hesablaşmaları necə rəsmiləşdirilir?


Hüquqi şəxs digər hüquqi şəxsə qoşulduqda vergi öhdəliyi necə tənzimlənir?


Beynəlxalq daşımalar həyata keçirilərkən vergi hansı şərtlərlə ödənilir?


Onlayn platformalar vasitəsilə xidmətlər göstərmək üçün hansı addımlar atılmalıdır?


Vergitutma obyekti ilə vergitutma bazasının fərqi nədir?


Pərakəndə ticarət sahəsində malların təqdim edilməsi necə sənədləşdirilməlidir?


Azərbaycanda media subyektlərinin əldə etdikləri gəlirlər vergidən azad olunacaq


Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxsin hansı vergi öhdəliyi yaranır?


Ailə üzvünə edilən yardımdan vergi tutulurmu?


İdxal olunan malların dəyəri statistik yoxsa gömrük dəyəri ilə aparılmalıdır?


Vergi tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt necə müəyyən olunur?


İşçinin maddi məsuliyyəti


Mediasiya təşkilatı vergiyə hansı əsaslarla cəlb edilir?


Cari vergi ödəmələri ilə bağlı hansı hallarda faizlər hesablanır?


Əlavə vergi yoxlaması reyestrdən çıxarışda əks etdirilməlidirmi?


“Müəssisələr vergi hesabatları ilə yanaşı, mühasibat uçotunun da hesabatlarını təqdim etməlidirlər”


İctimai təşkilata ayrılan qrant dövlət büdcəsindən maliyyələşmə hesab edilirmi?


Topdansatış ticarət obyektlərindən malların təqdim edilməsi necə rəsmiləşdirilməlidir?


İkiqat vergitutmaya yol verməmək üçün nə tələb olunur?


Lizinq əməliyyatları üzrə borc ödənişləri hansı formada həyata keçirilir?


Dələduzluq və mənimsəmənin oxşar və fərqli cəhətləri


Alınan mal üçün mağazadan kassa çeki verilməmişdirsə, istehlakçı nə etməlidir?


Yenilənmiş Vergi Məcəlləsi ilə nələr dəyişəcək?


Mülki xarakterli müqavilə ilə xidmət göstərən şəxslərin vergi və sosial öhdəlikləri


Ölkədən çıxarıla bilən milli və xarici valyuta


Hüquqi şəxs tərəfindən natura şəklində edilən yardım vergi öhdəliyi yaradırmı?


Qrant layihəsi çərçivəsində ayrılan vəsaitə görə fiziki şəxsin vergi öhdəliyi yaranırmı?


Hüquqi şəxs fiziki şəxsə hansı şərtlərlə ödəniş edə bilər?


Əmtəə nişanı kimi qeydiyyata alınan sözlərin hüquqi şəxsin adı kimi istifadəsi məhdudlaşdırılacaq?


Türkiyədə qonaqlama vergisi tutulacaq 


Xarici ölkə vətəndaşı Azərbaycanda VÖEN açdıra bilərmi?


İctimai iaşə fəaliyyəti ilə yanaşı, digər fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslərin vergi öhdəliyi necə tənzimlənir?


Müvəqqəti hərbi xidmətə yollanan vətəndaşın iş yerinə qayıtmaq hüququ


Fiziki şəxslərdən kənd təsərrüfatı malları hansı qaydada alınmalıdır?


Zəmanət servis xidmətləri üçün vergi öhdəlikləri necə tənzimlənir?


İctimai əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslər hansılardır?


Artıq ödənilmiş vergi məbləği vergi ödəyicisinə necə qaytarılır?


Məhkəmə iclasında cərimələnməmək üçün bunları bilmək lazımdır


Borcun tələb edilməsinin bilinməyən, lakin faydalı üsulu – icra qeydi


Hesabatın verilməsi müddətinin uzadılması necə tənzimlənir?


Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyekti hesab edilməyən mülkü vergi uçotuna alınmalıdırmı?


Rezident müəssisə tərəfindən qeyri-rezidentə ödənilən cərimədən vergi tutulurmu?


Vergi mükəlləfiyyətinin dəyişdirilməsi zamanı qarşıya çıxan məsələlər


Təsisçidən alınan borc hansı şərtlərlə nağd qaydada qaytarıla bilər?


Şirkət hansı halda mikro sahibkarlıq subyekti hesab olunur?


Əvəzsiz istifadəyə verilən əmlaka görə vergi öhdəliyi


Vergi borcunun ödənilməsinə görə kimlərə möhlət verilə bilər?


İxrac qeydi ilə satış həyata keçirən şəxslərə hansı tələblər qoyulub?


Fiziki şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti


Yeni bank hesabı açmaq üçün vergi orqanına ərizə verilirmi?


Fiziki və hüquqi şəxslərin mülki hüquq qabiliyyəti


Elektron qaydada rəsmiləşdirilən təsərrüfatdaxili əməliyyatların uçotu kağız daşıyıcısında aparılmalıdırmı?


Kriptovalyuta əməliyyatları vergiyə hansı formada cəlb olunur?


Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti


İşçinin tam iş vaxtının tənzimlənməsi


Bələdiyyəyə hansı reyestr məlumatları təqdim oluna bilər?


İşləməyə icazə verilən yaş hədləri 


Vergi bəyannamələrinin düzgün tərtib olunmamasının yaratdığı problemlər


İdxal mallarının saxlanıldığı yerə baxış keçirilməsi


Fiziki şəxsin qeyri-rezidentdən əldə etdiyi gəlirlərin vergiyə cəlb olunması


Kassa çeki verməyən obyektləri hansı cəza gözləyir?


Beynəlxalq yükdaşıma ilə məşğul olan fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri 


Xaricdə müalicə üçün verilən yardım vergiyə cəlb olunurmu?


Sahibkarlıq fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi VÖEN-i bağlamadıqda hansı öhdəliklər yaranır?


Malların alış aktı hansı formada tərtib olunmalıdır?


İşçinin kreditini işəgötürən necə ödəyə bilər?


Lizinq müqaviləsi barədə araşdırma


İkiqat vergitutmanın qarşısını almaq üçün nələrə diqqət yönəldilməlidir?


Malların “daxildə emal” xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi


Bank əməliyyatları zamanı ödəniş tapşırıqlarına qoyulan tələblər


Vergi orqanının tələbi ilə maliyyə hesabatını kim təqdim etməlidir?


Vergi borcunun ödənilməsinə möhlət verilməsi


Çatdırılma şirkətlərinə edilən ödənişlərin vergiyə cəlb olunması


Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron dövlət qeydiyyatı


Qaydaları kobud formada pozan işçi işdən çıxarılarkən kompensasiya verilirmi?


Təhtəlhesab şəxs nə vaxt aylıq limitdən artıq vəsait xərcləyə bilər?


Fiziki şəxslər tərəfindən kriptovalyutanın alınması zamanı yaranan vergi öhdəlikləri


Operativ vergi nəzarəti zamanı götürülmüş sənədlər səyyar yoxlama zamanı əsas kimi istifadə edilə bilər?


Vergi orqanı tərəfindən hesabatların qəbul edilməməsinə səbəb olan hallar


Əmlakın siyahıya alınmasının ardıcıllığı


Mülki-hüquqi müqavilə ilə çalışan vergi ödəyicisinin ödənişləri


Vergi ödəyicisi bir neçə fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda uçot və hesabatlılıq necə aparılır?


Fiziki şəxslərin vergi uçotundan çıxarılması və ya VÖEN-in ləğv edilməsi 


Şəxsi debet kartlarına daxil olan və çıxan vəsaitlər vergiyə cəlb olunurmu?


Hansı sahibkarlar cari vergi arayışı təqdim etməlidirlər?


Plastik kartlarla əhalinin xaricə ödənişlərinin vergiyə cəlb edilməsi necə tənzimlənir?


Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları hansı halda vergiyə cəlb edilir?


Mülki geyimdə vergi nəzarəti həyata keçirilə bilərmi?


Torpaqların və tikililərin vergi uçotuna alınması


Açıq və qapalı səhmdar cəmiyyət nədir və hansı fərqləri var?


Mediatorların vergi öhdəliyi


Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarlarına əsasən işçilərin orta siyahı sayının hesablanması barədə


Bulud mühasibatı həllinə startap şəhadətnaməsi verilib 


Hansı hallarda işəgötürən işçiyə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyət daşıyır?


Vergi məbləğləri hansı formalarda tutulur?


Övladı olan işçinin təminatları


Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs hansı hallarda uçotdan çıxarıla bilər?


Vergidən azad olunan sahələrdə çalışan sahibkarlar bəyannamə təqdim etməlidirlər


COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatının təqdim edilməsi nəyə görə zəruridir?


Ödəniş kartlarının istifadəsi zamanı təhlükəsizlik


Ödənilmə vaxtı keçmiş və artıq ödənilmiş vergilər üzrə faizlər


Sərnişin və yükdaşıyan şəxslərin vergi və sosial ödənişləri 


Şirkətin hüquqi sənədlərinin kağız daşıyıcısında təqdim olunması qanunvericilikdə nəzərdə tutulurmu?


Yükdaşıma ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin vergi öhdəliyi nədən ibarətdir?


İşçilərin attestasiyası hansı qaydada həyata keçirilir?


Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallar hansılardır?


Səyyar vergi yoxlamasının vaxtı necə müəyyən olunur?


Nağdsız hesablaşma dedikdə hansı hesablaşmalar nəzərdə tutulur?


Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiyasının nəticələri hansı məqsədlərlə istifadə olunur?


Sənədlər vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə göndərildikdə nə zaman çatdırılmış sayılır? 


Ödənilməyən vergilər üçün birgə məsuliyyət barədə


Hansı məlumatlar vergi sirri və şəxsi həyata dair məlumat hesab olunur?


Kommunal xərclərin ödənilməsi necə aparılmalıdır?


Əcnəbilərin gəlirləri vergiyə necə cəlb olunur?


Turagentin əldə etdiyi komisyon haqqı ilə bağlı vergi öhdəliyi


Hədiyyə, miras və yardımlardan vergi tutulurmu?


Kriptovalyuta əməliyyatlarından vergi tutulurmu?


Beynəlxalq yarış və müsabiqələrdə mükafatlardan vergilər tutulurmu?


Dövlət rüsumunu ödəməyə bilərik?


Silinən debitor və kreditor borclarının vergi uçotu necə aparılır? 


Fiziki şəxslərlə olan təhtəlhesab əməliyyatlar


Cari vergi ödəmələri ilə bağlı mühasibləri ən çox maraqlandıran məsələlər


İkiqat vergitutmanın qarşısını almaq


İşçilərin orta illik siyahı sayının və hansı sahibkarlıq subyektinə aid olmasının müəyyən edilməsi 


İş vaxtı (Normalar, tələblər, yeniliklər) 


Bank hesabı necə açılır?


Turagent fəaliyyəti zamanı ödənişlərin həyata keçirilməsi


Xidmətlərin göstərilməsi zamanı malların təqdim edilməsi


Bina tikintisi ilə məşğul olanların vergi öhdəlikləri


Təmir xərcləri hansı qaydalarla tənzimlənir?


Vergi Məcəlləsinin 12-ci maddəsi – Vergi elementləri


Pandemiya və vergi güzəştləri


Vergi orqanının sərəncam verməsi 


Nağdsız hesablaşmalar: icra və qayda pozuntusu hallarında tətbiq olunan cəzalar


Şirkətlər bir-birinə faizsiz borc verə bilərmi?


İşçilərin nahar fasiləsi necə müəyyən edilir?


Başqa işə keçirilmənin sənədləşdirilməsi


Könüllü vergi ödəyicisi olmağın başlıca xüsusiyyətləri hansılardır?


Sərbəst vəsaitlərin xərclənməsi üzrə öhdəliklər


Hədiyyə bağışlanan şəxsin hansı vergi öhdəlikləri olur?


Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi öhdəlikləri


Vergi ödəyicisi VÖEN-i bağlamaq üçün nə etməlidir?


Fiziki şəxslərin vergi uçotundan çıxarılması haqqında göndərilən ərizə ləğv edilə bilərmi?