fbpx
Növbəti illərdə nəzərə alınacaq amortizasiya məbləği

Vergi ödəyicilərində sual yaradan məsələlərdən biri də amortizasiya olunan aktivlər üzrə illik amortizasiya normalarıdır. Mövzunu iqtisadçı ekspert Cavid Vəlizadə şərh edib. Vergi Məcəlləsinin 114.3-cü maddəsinə əsasən, amortizasiya olunan aktivlər üzrə illik amortizasiya normaları aşağıdakı kimi müəyyən edilir: maşınlar və avadanlıq … Read More

0
Təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilər necə hesablanır?

Təsisçi və direktor eyni şəxs olduqda təsisçi ona məxsus yük nəqliyyat vasitəsinin istifadəsini direktoru olduğu müəssisəyə hansı formada təqdim edə bilər? Bu zaman hansı vergi öhdəliyi yaranır? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri … Read More

0
İşsiz və işaxtaran şəxslər üçün hansı təminatlar nəzərdə tutulmuşdur?

2022-ci ilin əvvəlinə olan məlumata əsasən ölkədə işsizlik səviyyəsinin 6% olaraq müəyyən edilməsi səbəbindən işsizlik halında təminatlar barədə məlumat verməyə çalışacağıq. Mövcud qanunvericiliyə əsasən (Məşğulluq haqqında Qanun 10.2) dövlət tərəfindən işsiz və işaxtaran şəxslərə aşağıdakı təminatlar nəzərdə tutulmuşdur: Müvafiq orqanın … Read More

0
Mühasibat uçotunun aparılmamasına görə cərimələr nə qədərdir?

Mövzuya keçməzdən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, bir müəssisədə təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat vəzifələrində daimi və ya müvəqqəti işləyən şəxslər və ya həmin vəzifələri xüsusi səlahiyyət əsasında həyata keçirən şəxslər, habelə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olaraq belə … Read More

0
Dövlət Vergi Xidməti Yay Təcrübə Proqramına qəbul elan edir

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti Yay Təcrübə Proqramına qəbul elan edir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tələbələrin bilik, bacarıq və şəxsi inkişafına dəstək vermək məqsədilə 2022-ci ilin yayında ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün Yay Təcrübə Proqramı təşkil edir. … Read More

0
Qeyri-rezidentlərə ödənilən royaltidən vergilərin tutulması

Vergi Məcəlləsinin tələblərinə görə, qeyri-rezidentlərə ödənilən royaltilərdən 14 faiz ödəmə mənbəyində vergi tutulur və müvafiq olaraq bəyannamədə əks etdirilir. Vergi ödəyicilərini maraqlandıran məsələlərdən biri bu halda 18 faizlik ƏDV-nin hesablanılıb-hesablanmamasıdır. Mövzunu sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. Bu məsələ Vergi … Read More

0
Əlavə xərclər malların maya dəyərinə aid edilirmi?

Müqavilə üzrə öhdəliklərin lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda tətbiq edilən cərimələri, dəbbə pulunu, faiz xərclərini bu xərclərin yaranmasına səbəb olan mallar alınarkən və ya idxal edilərkən həmin malların maya dəyərinə aid etmək olarmı? Suala … Read More

0
1 2 3 4 5 6 7 123
error: Content is protected !!
Bəyannamələrin hazırlanması, hesabatların hazırlanması