fbpx
İşləməyə icazə verilən yaş hədləri

Məlum olduğu kimi ölkə Konstitusiyasına və müvafiq qanunvericilik aktlarına əsasən əmək müqaviləsi bağlamağa icazə verilən yaş həddi 15 yaş olaraq müəyyən edilmişdir. Bu yaşda şəxs valideynlərindən (qəyyum) birinin razılığı əsasında əmək fəaliyyətinə cəlb edilə bilər. 15 yaşına çatmayan şəxsin isə … Read More

0
Nəzarət-kassa çeki ilə bağlı hansı hallarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

Nəzarət-kassa aparatlarının tətbiqi ilə bağlı qanun pozuntuları vergi ödəyicisi üçün maliyyə sanksiyası ilə nəticələnir. Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. Vergi Məcəlləsinin 58.7-ci maddəsinə əsasən, bu Məcəllənin 13.2.63-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş ticarət fəaliyyətinin həyata keçirilməsi halı istisna olmaqla, vergi … Read More

0
Müştərək investisiya qoyuluşu zamanı vergi öhdəliyi

Hüquqi şəxs olan iki müəssisə öz aralarında müştərək investisiya qoyuluşu ilə əlaqədar müqavilə bağlayıb. 18 faiz ƏDV ödəyicisi olan şirkət kənd təsərrüfatı sahəsində buğda istehsalı ilə məşğul olan digər şirkətə investisiya yatırsa, ödənilən vəsait vergiyə cəlb olunurmu və hansı vergiyə … Read More

0
Keçmiş tarixlə ƏDV qeydiyyatına alınmış vergi ödəyicisinin hansı öhdəlikləri yaranır?

“AA” MMC Vergi Məcəlləsinin 157.3.3-cü maddəsi ilə əvvəlki tarixə ƏDV qeydiyyatı üçün ərizə verir və təsdiq aldıqdan sonra Məcəllənin 177.5-ci maddəsinə uyğun olaraq əvvəlki tarixə olan e-qaimələrə dəqiqləşmə vermək huququndan istifadə edir. Qarşı tərəf isə həmin e-qaimələri təsdiqləməkdən imtina edir. … Read More

0
Vergi bəyannamələrinin düzgün tərtib olunmamasının yaratdığı problemlər

Vergi bəyannamələri yanlış göndərildikdə, yaxud göndərilmədikdə bəzən mühasiblər, eləcə də müəssisə üçün çətin və çıxılmaz hallar yaranır. Mövzunu mühasibat mütəxəssisi Murad Almasov şərh edib. Mühasiblər bəyannamələri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətlər ərzində vergi orqanına təqdim etməli, göndərilmiş vergi bəyannamələri üzrə gələn … Read More

0
Məzuniyyətdə olan işçinin təminatları: 3 fərqli misal

Əmək qanunvericiliyinin əhatə etdiyi önəmli məsələlərdən biri də məzuniyyətdə olduğu dövrdə işçiyə verilən təminatlardır. Mövzunu insan resurslarının idarə olunması üzrə mütəxəssis Nihad Əliyev şərh edir. Əmək Məcəlləsinin 111-ci maddəsinə əsasən, məzuniyyətdə olan işçilərə aşağıdakı təminatlar verilir: məzuniyyətdə olduğu müddət ərzində … Read More

0
Təxirə salınan mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər

Mühasibat və vergi uçotları fərqli formalarda aparıla bilər. Mövzunu “BSC Consulting & Outsourcing Company” şirkətinin maliyyə işləri üzrə aparıcı mütəxəssisi Rüfət Həmzəli təxirə salınmış aktivlər və təxirə salınmış öhdəliklər üzərindən izah edib. Müntəzəm olaraq təxirə salınmış aktivlər kimi qəbul edilən … Read More

0
Vergi borcuna görə siyahıya alınan əmlakın satış qaydaları təkmilləşdirilib

Vergi Məcəlləsinə son dəyişiklikdə təkmilləşmə aparılmış məsələlərdən biri də vergi borcuna görə siyahıya alınan əmlakın satışı ilə bağlıdır. Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edib. Vergi Məcəlləsinin 23.1.15-1-ci maddəsinin 1 yanvar 2022-ci ildə təsdiq edilmiş yeni redaksiyasına əsasən, hesablanmış vergilər … Read More

0
1 2 3 4 5 6 123
error: Content is protected !!
Bəyannamələrin hazırlanması, hesabatların hazırlanması